Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи

Нова педагогіка » Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі » Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи

Сторінка 1

Визначення змісту соціально-педагогічної діяльності у школі у сфері даної проблеми вимагає визначення понять, таких як старші підлітки, статеве виховання.

Аналіз літератури з питання визначення змісту поняття "статеве виховання" доводить, що воно є досить поширеним. Так, З.А. Шкіряк-Нижник і Е.І. Непочатова розглядають статеве виховання як у широкому так і в більш звуженому розумінні. Звернемо увагу на останнє, де статеве виховання визначається, як "процес систематичного усвідомленого впливу на психічний та фізичний розвиток дитини з метою оптимізації розвитку її особистості, її діяльності, зв’язаної із взаєминами різних статей". Отже, статеве виховання не обмежується віковими рамками, але тривати довгий час, що дозволить реалізацію (як було вище зазначено) саме систематичного впливу.

"Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій" визначає термін статеве виховання як "систему заходів педагогічного впливу на дітей та підлітків з метою створення в них правильного уявлення про суть взаємовідносин статей і виховання норм поведінки в статевому житті". Тобто має формуватися правильне уявлення про взаємовідносини статей.

Отже, аналіз та узагальнення сучасної науково-педагогічної літературидоводить до висновку, що статеве виховання – це процес систематичного усвідомленого впливу системи педагогічних заходів на психічний та фізичний розвиток дітей та підлітків з метою створення у них правильного уявлення про суть взаємовідносин статей і виховання у них, відповідно їх статі, норм поведінки.

Підлітковий вік – самий важкий і складний із усіх дитячих віків. Його ще називають перехідним віком, тому що протягом цього часу відбувається певний перехід від дитинства до дорослості, від незрілості до зрілості. За М.А.Галагузовою виділено особливості підліткового віку: емоційна незрілість, недостатньо розвинуте уміння контролювати власну поведінку, співставляти бажання і можливості в задоволенні своїх потреб, підвищена впливовість, бажання самоствердитися і стати дорослим.

У підлітків проявляється емоційне прагнення пізнання оточуючої дійсності, потреба у дружбі на основі спільних інтересів і захоплень. Підліток – особистість, яка знаходиться на особливій стадії формування її найважливіших рис і якостей.

Виходячи з цього дане дослідження буде здійснюватися у профілактичному напрямі, тому важливо визначити поняття "профілактика".

Профілактика (за М.А.Галагузовою) – це "сукупність державних, суспільних, соціально-медичних і організаційно-виховних заходів, спрямованих на попередження, усування або нейтралізацію основних причин та умов, які викликають різного роду соціальні відхилення у поведінці підлітка". Хоча сам термін "профілактика" зазвичай асоціюється із запланованим попередженням будь-якої неблагополучної події, тобто з ліквідацією причин, які здатні викликати небажані наслідки.

А.М.Галагузова виділяє декілька профілактичних підходів:

інформаційний;

соціально-профілактичний;

медико-біологічний;

соціально-педагогічний;

із застосуванням санкцій.

Розглянемо соціально-педагогічний підхід. Його сутність полягає у відновленні або корекції якостей особистості підлітка, особливо моральних і вольових якостей особистості. Даний профілактичний підхід ми надалі будемо використовувати при розробці технології роботи з підлітами по формуванню статевої культури в умовах школи.

Нажаль, процес статевого виховання підлітків саме в умовах школи не достатньо розглянуто. Не зазначено на яких уроках чи позаурочних заходах необхідно приділяти увагу цьому питанню. Тому виходячи із особливостей процесу статевого виховання школярів старшого підліткового віку, враховуючи спрямованість профілактичної роботи, ми за допомогою розробленої технології будемо формувати у підлітків позитивні ціннісні орієнтації у процесі соціально-педагогічної і корекційної роботи в умовах школи.

Теоретичний аналіз існуючих технологій роботи з формування статевої культури підлітків у школі.

Вище зазначений аналіз літератури дозволяє визначити основні напрями формування статевої культури підлітків - профілактика і корекція. Виходячи із особливостей процесу статевого виховання школярів старшого підліткового віку за допомогою технології можна формувати у підлітків позитивні ціннісні орієнтації у процесі соціально-педагогічної і корекційної роботи.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Методика використання віршів та музикальних фрагментів у процесі навчання англійської мови
Важливим джерелом комунікативної компетенції є вивчення пісень різних епох та різного жанру. Наприклад, можна порівняти яку-небудь пісню післявоєнного періоду і пісню 90-х років і провести ...

Сутність і шляхи реалізації принципів індивідуалізації і диференціації навчання
Під індивідуалізацією слід розуміти організацію процесу навчання на основі врахування індивідуальних особливостей учнів. Під диференціацією слід розуміти організацію процесу навчання за дек ...

Технологія інтерактивного навчання
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою у ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net