Роль студентської соціально-психологічної служби у підготовці фахівців соціальної сфери

Нова педагогіка » Роль студентської соціально-психологічної служби у підготовці фахівців соціальної сфери

Сторінка 2

Разом з тим, поряд з теоретичною підготовкою важливу роль відіграє практична діяльність студентів на волонтерських засадах як членів Студентської соціально-психологічної служби. Відтак, на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини створена і діє Студентська соціально-психологічна служба, метою діяльності якої є організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів та соціальних робітників в умовах вищого навчального закладу, їх підготовка до здійснення професійних функцій шляхом залучення до доброчинної діяльності, підтримка та розвиток соціальних ініціатив. Студентська соціально-психологічна служба (далі - Служба) - унікальна організація. Ця унікальність полягає в поєднанні декількох факторів: участь у її роботі беруть тільки студенти, і вся діяльність (навіть робота керівництва) здійснюється як волонтерська робота, тобто добровільна. Робота волонтерів Служби регулюється Положенням, згідно з яким визначенні мета, завдання, напрямки діяльності.

Основним змістом діяльності Служби є: сприяння розвитку волонтерської роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, спрямованої на формування у студентів інтересу до доброчинної діяльності, та її організаційно-методичне забезпечення; створення сприятливих умов для гармонійного розвитку студентської молоді, задоволення потреб у добровільному виборі напрямів волонтерської роботи, активної участі в наданні соціальних послуг шляхом залучення ресурсів університету; сприяння академічним групам, студентським радам факультетів, окремим студентам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів; участь у розробці інноваційних соціально-педагогічних технологій у галузі соціальних ініціатив і виховання та їх впровадження в систему позааудиторної роботи студентської молоді; встановлення зв’язків із соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді, інтеграція в міжвузівську систему соціальної роботи з молоддю; сприяння успішній соціалізації та розвитку здібностей, інтересів, нахилів студентів в умовах позааудиторної роботи через розробку освітніх і виховних програм, через безпосередню волонтерську роботу студентів університету; координація наукових досліджень на факультеті щодо розробки нових соціально-педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес закладів освіти (дитячі будинки, притулки, центр реабілітації неповнолітніх); організація практичної діяльності волонтерів у закладах інтернатного типу, дитбудинках та притулках міста; надання різних видів послуг (соціально-педагогічні; матеріальна допомога, психологічні; інформаційні; просвітницькі; реабілітаційні; юридичні; дозвіллєві; освітні та ін.) вихованцям дитячого притулку.

За час роботи Служби налагоджено тісну співпрацю із Міжрегіональним обласним притулком для дітей м. Умані, дитячим реабілітаційним центром "Пелюстки довіри", Дитячим будинком змішаного та компенсуючого типу м. Умані, міським та районним Центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, спільно з якими організовуються соціально-виховні заходи.

Поширеним напрямом соціально-педагогічної роботи Служби є інформаційно-просвітницький, який реалізується шляхом: діагностично-корекційної роботи з вихованцями дитячого притулку; превентивної роботи щодо попередження та профілактики негативних явищ, зокрема наркоманії та СНІДу серед неповнолітніх і молоді; популяризації Конвенції ООН про права дитини, сучасного вітчизняного законодавства з проблем соціально-правового захисту дитинства й відповідального батьківства серед дітей, батьківської та педагогічної громадськості; організації змістовного й соціально-цінного дозвілля учнів та студентів міста; організації вуличної соціальної роботи з дітьми та молоддю в м. Умань тощо.

Одним із провідних напрямів роботи Служби є соціальний супровід студентів-першокурсників, допомога в успішному проходженню процесу адаптації до нових умов ВНЗ, з метою чого реалізується розроблена програма, яка включає комунікативні ігри на знайомство, тренінги, походи, екскурсії, індивідуальну роботу зі студентами-першокурсниками за їх потребами та проблемами. У межах цього напряму організовуються також конкурси та акції: фотоконкурси "Літо мрій" та "Мій край"; святкування Дня студента; презентація І курсу; святкування Дня української армії; новорічний карнавал; святковий концерт до Дня св. Валентина - "Кохання з першого погляду"; конкурс "Міс факультету" та ін. З огляду на те, що рушійними силами навчання, поведінки і духовного розвитку студента є мотиви соціальної значущості майбутньої професії, на факультеті змістовною і святковою програмою відзначаються День працівників соціальної сфери та День психолога.

У рамках діяльності Служби на добровільній основі працюють студенти психологами за затвердженим графіком, які здійснюють психологічну допомогу студентам у складних життєвих ситуаціях, проводять індивідуальні консультації, надають рекомендації щодо вирішення соціальних та особистісних проблем студентської молоді. Така соціально-реабілітаційна робота спрямована на попередження та подолання негативних явищ у молодіжному середовищі.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Методична розробка уроку-конференції
"Особливості природної зональності Північної Америки. Висотна поясність Кордильєр. Стихійні явища природи. Заповідники, національні парки." Мета: ознайомити учнів з природними зон ...

Психологічний клімат на уроці іноземної мови
Успіх навчальної діяльності учнів у вивченні іноземної мови значною мірою залежить від психологічного клімату на уроці. Це перш за все атмосфера спокійної врівноваженості, взаємного довір'я ...

Історико-педагогічні витоки проблеми організації самостійної роботи учнів
Перші наукові педагогічні дані щодо самостійного учіння були здебільшого частиною філософії, яка на той час об’єднувала всі знання про природу, людину і суспільство. Так, філософи античност ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net