Роль студентської соціально-психологічної служби у підготовці фахівців соціальної сфери

Нова педагогіка » Роль студентської соціально-психологічної служби у підготовці фахівців соціальної сфери

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

У статті розкрито роль Студентської соціально-психологічної служби у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери, визначено мету, зміст та напрями діяльності: інформаційно-просвітницький, сприяння адаптації студентів-першокурсників; соціально-реабілітаційна та профілактична робота; організація позанавчальної роботи культурно-дозвіллєвого спрямування; організація соціальних та благодійних акцій.

Ключові слова: волонтерська робота, соціально-психологічна служба, студенти-волонтери.

В статье раскрыта роль Студенческой социально-психологической службы в подготовке будущих специалистов социальной сферы, определенно цель, содержание и направления деятельности: информационно-просветительское, содействие адаптации студентов-первокурсников; социально-реабилитационное и профилактическая работа; организация внеучебной работы; организация социальных и благотворительных акций.

Ключевые слова: волонтерская работа, социально-психологическая служба, студенты-волонтеры.

In the article the role of Student social psychological service is exposed in preparation of future specialists of social sphere, certainly aim, maintenance and directions of activity: informatively-elucidative, assistance to adaptation of students-freshmen; social rehabilitation and prophylactic work; organization of social and eleemosynary actions.

Keywords: volunteer work, social and psychological services, student volunteers.

Відповідно до державного стандарту вищої освіти навчання за напрямами "Соціальна педагогіка" та "Соціальна робота" здійснюється з урахуванням специфіки викладання предметів, які сприяють розвитку знань, умінь і навичок, соціалізації, формуванню культури особистості, стимулюванню її самореалізації. Випускники цих спеціальностей можуть брати участь в рішенні комплексних завдань у сфері соціальної роботи, освіти. У цьому контексті важливим складником є підготовка до волонтерської діяльності, що зумовлено багатьма чинниками, у тому числі потребами суспільства, соціальних служб у кваліфікованих фахівцях, які вільно орієнтуються у проблемах волонтерської роботи та здатні до їх професійного осмислення і вирішення в соціальній сфері. Важливість та потреба волонтерської діяльності визначено у вітчизняних законодавчих документах. У законах України "Про волонтерський рух", "Про соціальні послуги" волонтерська робота визначається як будь-яка соціальна, суспільно корисна, систематична і вмотивована неприбуткова діяльність фізичних та юридичних осіб, що проводиться шляхом виконання робіт, надання послуг громадянам, організаціям і суспільству загалом.

Роль волонтерства як складової соціально-педагогічної роботи з молоддю висвітлена у працях вітчизняних науковців: І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, Л. Міщик, С. Савченка, С. Харченка. У дослідженнях О. Безпалько, Р. Вайноли, Н. Заверико, А. Капської, І. Мигович, С. Пальчевський, В. Петрович, Ю. Поліщук, А. Рижанова, М. Тименко розкрито технології залучення та підготовки молоді до волонтерської діяльності. Особливості роботи волонтерів у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді висвітлено у роботах О. Кузьменка, Н. Романової, С. Толстоухової.

Метою статті є розкрити роль Студентської соціально-психологічної служби у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери, визначити мету, зміст і напрями діяльності.

Волонтерська робота як частина процесу соціалізації дає можливість майбутнім фахівцям соціальної сфери включитися до всієї сукупності соціальних ролей, норм і поведінкових стереотипів суспільства; ознайомлює із загальною культурою й специфічними субкультурами соціуму. Вона сприяє розвитку різних специфічних соціальних ролей шляхом примірювання їх на себе, порівнювання, вибору: аніматора; соціального організатора, менеджера; консультанта; наставника, посередника, експерта, адвоката, помічника, координатора та ін. Отже, завдяки виконанню волонтерської роботи студент стає дієздатним учасником суспільних відносин.

Водночас участь студентів у волонтерській діяльності підсилює їх академічний розвиток, сприяє розвитку умінь і навичок для самостійного життя і почуття громадянської відповідальності; формуванню цінностей, конкретизації вибору кар’єрного шляху, бажанню брати участь у цьому виді діяльності після закінчення ВНЗ.

Теоретична підготовка студентів до волонтерської діяльності забезпечується через вивчення навчальних дисциплін "Вступ до спеціальності", "Технології соціально-педагогічної діяльності", "Теорія і методика роботи з дитячими і молодіжними громадськими організаціями", "Методика організації волонтерської роботи" тощо.

Для розвитку в студентів знань, практичних умінь, важливих професійних й особистісних якостей, потрібних для здійснення професійної діяльності шляхом волонтерської роботи, вважаємо за доцільне застосування технології тренінгів, що забезпечується у ході вивчення навчальної дисципліни "Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу". Тренінги дають змогу реалізувати потребу майбутніх фахівців у спілкуванні, груповій взаємодії, прямому й опосередкованому впливі на інших людей, а також тренінг спрямований на те, щоб дати студентові можливість набути знання та навички, необхідні для адекватного виконання конкретного завдання чи певної роботи.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Основні типи помилок в мовленнєвій комунікації майбутніх вчителів початкових класів
1. Порушення принципу милозвучності - Я народився у Одесі. - Я народився в Одесі. 2. Зіставлення непорівнянних понять (алогізм) - Вартість цього довідника нижча від аналогічних довідників. ...

Я.А. Коменський – основоположник наукової педагогіки
Народився в 1592р. в м. Нівніце (Південна Моравія) в сім’ї мірошника, члена громади „Чеських братів”. В 1618 році община „чеських братів” призначає Коменського пастирем-проповідником в м. Ф ...

Гурткова робота - організація та планування
Праця та людина невіддільні одне від одного. У період перебудови загальноосвітньої школи не тільки розгорнулися пошуки нових методів і прийомів навчання й виховання школярів, а й переглядаю ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net