Особливості позакласної роботи в початковій школі

Нова педагогіка » Позакласна робота з інформатики в початковій школі » Особливості позакласної роботи в початковій школі

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Варто розрізняти два види позакласної роботи з інформатики: робота з учнями, що відстають від інших у вивченні програмного матеріалу (додаткові позакласні заняття); робота з учнями, що проявляють до вивчення інформатики підвищений, у порівнянні з іншими, інтерес і здатності (властиво позакласна робота в традиційному розумінні змісту цього терміна). Говорячи про перший напрямок позакласної роботи, відзначимо наступне. Цей вид позакласної роботи з учнями по інформатиці в цей час має місце в кожній школі.

Разом з тим підвищення ефективності навчання інформатиці повинне привести до зниження значення додаткової навчальної роботи з відстаючими. В ідеальному випадку перший вид позакласної роботи повинен мати яскраво виражений індивідуальний характер і проявлятися лише у виняткових випадках (наприклад, у випадку тривалої хвороби, переходу зі школи іншого типу). Однак у цей час ця робота вимагає ще значної уваги з боку вчителя інформатики. Основною метою її є своєчасна ліквідація (і попередження) наявних у прогалинах, що вчаться, у знаннях і вміннях за курсом інформатики.

Передовий досвід роботи вчителів інформатики свідчить про ефективність наступних положень, пов'язаних з організацією й проведенням позакласної роботи з відстаючими.

1. Додаткові (позакласні) заняття по інформатиці доцільно проводити з невеликими групами відстаючих (по 3-4 чоловік у кожній); ці групи учнів повинні бути досить однорідні як з погляду наявних у школярів прогалинах у знаннях, так і з погляду здатностей до навченості.

2. Варто максимально індивідуалізувати ці заняття (наприклад, пропонуючи кожному з таких учнів заздалегідь підготовлене індивідуальне завдання й роблячи в процесі його виконання конкретну допомогу кожному).

3. Заняття з відстаючими в школі доцільно проводити не частіше одного разу в тиждень, сполучаючи цю форму занять із домашньою роботою учнів за індивідуальним планом.

4. Після повторного вивчення того або іншого розділу інформатики на додаткових заняттях необхідно провести підсумковий контроль із виставлянням оцінки по темі.

5. Додаткові заняття з інформатики, як правило, повинні мати навчальний характер; при проведенні занять корисно використати відповідні варіанти самостійних або контрольних робіт з дидактичних матеріалів, а також навчальні посібники (і завдання) програмового типу.

6. Вчителеві інформатики необхідно постійно аналізувати причини відставання окремих учнів при вивченні ними інформатики, вивчати типові помилки, що допускають учнями при вивченні тієї або іншої теми. Це робить додаткові заняття по інформатиці більше ефективними.

Друге із зазначених вище напрямків позакласної роботи з інформатики - заняття з учнями, що проявляють до її вивчення підвищений інтерес, відповідає наступним основним цілям:

1. Пробудження й розвиток стійкого інтересу до інформатики.

2. Розширення й поглиблення знань з програмового матеріалу.

3. Оптимальний розвиток здатностей учнів і прищеплювання їм певних навичок науково-дослідного характеру.

4. Виховання культури мислення.

5. Розвиток в уміння, що вчиться, самостійно й творчо працювати з навчальної й науково-популярною літературою.

6. Розширення й поглиблення подань знань про практичне значення інформатики в житті суспільства.

7. Розширення й поглиблення знань учнів про культурно-історичну цінність інформатики, про ролі інформатики у світовій науці.

8. Виховання почуття колективізму й уміння сполучити індивідуальну роботу з колективною.

9. Установлення більш тісних ділових контактів між вчителем інформатики й учнями й на цій основі більш глибоке вивчення пізнавальних інтересів і запитів школярів.

10. Створення активу, здатного надати вчителеві інформатики допомогу в організації ефективного навчання інформатиці всього колективу даного класу (допомога у виготовленні наочного приладдя, заняттях з відстаючими, у пропаганді знань по інформатиці серед інших учнів).

Передбачається, що реалізація цих цілей частково здійснюється на уроках. Однак у процесі класних занять, обмежених рамками навчального часу й програми, це не вдається зробити з достатньою повнотою. Тому остаточна й повна реалізація цих цілей переноситься на позакласні заняття цього виду.

Разом з тим між навчально-виховною роботою, проведеної на уроках, і позакласною роботою існує тісний взаємозв'язок: навчальні заняття, розвиваючи в учнів інтерес до знань, сприяють розгортанню позакласної роботи, і, навпаки, позакласні заняття, що дозволяють учнем застосувати знання на практиці, що розширюють і поглиблюють ці знання, підвищують успішність учнів і їхній інтерес до навчання. Однак позакласна робота не повинна дублювати навчальну роботу, інакше вона перетвориться у звичайні додаткові заняття.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Система розвитку творчої особистості
Швидкі темпи розвитку суспільства, характерні для останніх років, необхідність пошуку шляхів виходу нашої економіки з занепаду, впровадження нових технологій – усе це потребує докорінних зм ...

Система підготовки кадрів поліції в навчальних закладах вищої служби поліції Німеччини та Бельгії
З кінця 60-х років у країнах Західної Європи в зв'язку зі зміною соціальної ролі органів поліції і впровадженням у їхню діяльність новітньої техніки постає необхідність від співробітників п ...

Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі
Визначення змісту освіти в сучасному вузі - процес трудоємний, він викликає багато суперечливих точок зору, суперечок у питаннях раціонального співвідношення загальнонаукової і професійної, ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net