Можливість цілеспрямованого розвитку пам'яті у навчальній діяльності

Нова педагогіка » Людська пам'ять і процес навчання » Можливість цілеспрямованого розвитку пам'яті у навчальній діяльності

Знання складаються з певної системи фактів, понять, суджень. Для їх запам'ятовування необхідно виокремлювати певні смислові одиниці, встановлювати зв'язки між ними, застосовувати логічні прийоми, пов'язані з більш-менш розгорнутими процесами мислення. Розуміння - необхідна умова логічного, осмисленого запам'ятовування. Зрозуміле запам'ятовується швидше і міцніше тому, що змістовно асоціюється з уже засвоєними раніше знаннями, з минулим досвідом людини. Навпаки, незрозумілий або погано зрозуміле завжди виступає у свідомості людини як щось окреме, змістовно не пов'язане з минулим досвідом. Незрозумілий матеріал зазвичай не викликає і інтересу до себе. Один з найважливіших прийомів логічного запам'ятовування - складання плану заучуваного матеріалу. Воно включає в себе три моменти:

1. розбивка матеріалу на складові частини;

2. придумування заголовків для них або виділення якого-небудь опорного пункту, з яким легко асоціюється весь зміст даної частини матеріалу;

3. зв’язування частин по їх заголовкам.

Об'єднання окремих думок, пропозицій у смислові частини скорочує кількість одиниць, які треба запам'ятати, не зменшуючи обсягу матеріалу, що запам'ятовується. Запам'ятовування полегшується ще й тому, що в результаті складання плану матеріал набуває чіткої, розчленовану і упорядковану форму. Завдяки цьому він легше схоплюється подумки в процесі самого читання.

Навчальний матеріал, що вимагає за своїм обсягом багаторазових повторень, може запам'ятовуватися трьома способами: по частинах - частковий спосіб; весь відразу - цілісний спосіб; весь і по частинах - комбінований спосіб. Найбільш раціональний - комбінований спосіб, а найменш раціональний - частковий. При частковому способі відсутня орієнтація на загальний зміст цілого, тому окремі частини заучуються ізольовано одна від одної. Це веде до швидкого забування завчено. Більш продуктивний цілісний спосіб, при якому використовується загальний зміст матеріалу, що полегшує розуміння і запам'ятовування окремих частин у їх взаємозв'язку. Але частини можуть відрізнятися за труднощі, до того ж середина матеріалу завжди запам'ятовується гірше, ніж початок і кінець, особливо при великому обсязі. Тут може бути застосований комбінований спосіб заучування, коли спочатку осмислюється, усвідомлюється весь матеріал у цілому, в процесі чого виділяються і окремі його частини, потім заучуються окремі частини, особливо більш важкі, і нарешті, матеріал знову повторюється в цілому.

Такий спосіб заучування в найбільшій мірі відповідає особливостям структури мнемічної дії, що включає наступні операції: орієнтування у всьому матеріалі, виділення груп його елементів, встановлення внутрігруппових відносин, встановлення міжгрупових зв'язків.

Вчитель повинен завжди турбуватися про те, щоб шляхом повторень досягти більш міцного закріплення знань учнями. Однак повторення продуктивно лише тоді, коли воно усвідомлено, осмислено і активно. В іншому випадку воно веде до механічного запам'ятовування. Тому кращий вигляд повторень - це включення засвоєного матеріалу в подальшу діяльність. Пам’ять є невід’ємною частиною роботи головного мозку. Пам’ять пов’язує минуле об’єкта з його теперішнім та майбутнім і є важливою пізнавальною одиницею, що лежить в основі розвитку та навчання.

Рекомендуємо почитати:

Ігри на уроках математики у сучасній школі
Багатьом учням математика здається нелегкою і мало зрозумілою, тому нерідко діти намагаються запам’ятати правила, не розуміючи їх, а це призводить до формалізму, гальмує дальше розуміння но ...

Навчальне редагування в науковій літературі
Концептуальні ідеї розробки методичної системи формування та розвитку навичок редагування в контексті шкільного курсу української мови спираються на досягнення науки, що описує теорію редаг ...

Місце та роль класної самостійної роботи у навчанні лексики
Одним з важливих етапів уроку, які дозволяють вчителю цілеспрямовано та систематично впливати на інтереси дітей є самостійна робота учнів. У методичній літературі, незважаючи на неоднаковіс ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net