Види пам’яті

Нова педагогіка » Людська пам'ять і процес навчання » Види пам’яті

Сторінка 2

Слід зазначити, що розвиток рухової пам'яті не обмежується періодом дитячого віку або перших років життя. Розвиток пам'яті відбувається і в більш пізній час. Так, рухова пам'ять у дітей дошкільного віку досягає рівня розвитку, що дозволяє вже виконувати тонко координовані дії, пов'язані з володінням письмовою мовою. Тому на різних ступенях розвитку прояви рухової пам'яті якісно неоднорідні.

Емоційна пам'ять - це пам'ять на почуття. Даний вид пам'яті полягає в нашій здатності запам'ятовувати і відтворювати почуття. Емоції завжди сигналізують про те, як задовольняються наші потреби та інтереси, як здійснюються наші відносини з навколишнім світом. Тому емоційна пам'ять має дуже важливе значення в житті і діяльності кожної людини. Пережиті та збережені в пам'яті почуття виступають у вигляді сигналів, або спонукають до дії, або утримують від дій, які викликали у минулому негативні переживання.

Слід зазначити, що відтворені, або вторинні, почуття можуть значно відрізнятися від початкових. Це може виражатися як у зміні сили почуттів, так і в зміні їх змісту та характеру.

За силою відтворене почуття може бути слабшим або сильнішим первинного. Наприклад, горе змінюється смутком, а захоплення або сильна радість - спокійним задоволенням; в іншому випадку, образа, яка була перенесена раніше, при згадуванні про неї загострюється, а гнів - посилюється.

Перші прояви пам'яті у дитини спостерігаються до кінця першого півроку життя. У цей час дитина може радіти чи плакати при одному лише вигляді того, що раніше приносило йому задоволення або страждання. Однак початкові прояви емоційної пам'яті істотно відрізняються від більш пізніх. Ця відмінність полягає в тому, що якщо на ранніх етапах розвитку дитини емоційна пам'ять носить умовно-рефлекторний характер, то на більш високих щаблях розвитку емоційна пам'ять є свідомою.

Образна пам'ять - це пам'ять на уявлення, картини природи і життя, а також на звуки, запахи, смаки та ін. Суть образної пам'яті полягає в тому, що сприйняте раніше відтворюється потім у формі уявлень. Характеризуючи образну пам'ять, слід мати на увазі всі ті особливості, які характерні для представлення, і насамперед їх блідість, фрагментарність і нестійкість. Ці характеристики властиві й для даного виду пам'яті, тому відтворення сприйнятого раніше нерідко розходиться зі своїм оригіналом. Причому з часом ці відмінності можуть істотно заглиблюватися.

Відхилення представлень від первісного образу сприйняття може йти двома шляхами: змішання образів або диференціація образів. У першому випадку образ сприйняття втрачає свої специфічні риси і на перший план виступає те спільне, що є в об'єкта з іншими схожими предметами або явищами. У другому випадку риси, характерні для даного образу, у спогадах посилюються, підкреслюючи своєрідність предмета або явища.

Точність відтворення значною мірою визначається ступенем залучення мови при сприйнятті. Те, що при сприйнятті було названо, описано словом, відтворюється більш точно.

Слід зазначити, що багато дослідників поділяють образну пам'ять на зорову, слухову, дотикальну, нюхову, смакову. Подібне розділення пов'язано з переважанням того чи іншого типу відтворюваних представлень.

Образна пам'ять починає проявлятися у дітей приблизно в той же час, що і представлення, тобто в півтора-два роки. Якщо зорова і слухова пам'ять зазвичай добре розвинені і відіграють провідну роль в житті людей, то дотикальну, нюхову і смакову пам'ять у відомому сенсі можна назвати професійними видами пам'яті. Як і відповідні відчуття, ці види пам'яті особливо інтенсивно розвиваються у зв'язку зі специфічними умовами діяльності, досягаючи дуже високого рівня в умовах компенсації або заміщення відсутніх видів пам'яті, наприклад, у сліпих, глухих і т.д.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Особливості та закономірності письмового мовлення
А.Р. Лурія в роботі "Нариси психофізіології письма" визначає наступні операції письма. Письмо починається із спонукання, мотиву, завдання. Людина знає, для чого пише: аби зафіксув ...

Методика використання малих форм українського фольклору на уроках математики
В початкових класах при вивченні математики широко використовуються малі форми українського фольклору. Серед малих жанрів усного народного епосу особливе місце займає прислів'я, приказки, з ...

Сучасний стан підготовки кадрів у вищих навчальних закладах МВС України
Сьогодні відомча система освіти складається з 13 вищих закладів освіти, в яких навчається понад 27,6 тисяч курсантів та слухачів [29, 10]. Звідси зрозумілою стає та роль і важливість відомч ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net