Види пам’яті

Нова педагогіка » Людська пам'ять і процес навчання » Види пам’яті

Сторінка 1

Існує кілька основних підходів у класифікації пам'яті. На сьогоднішній час як найбільш загального підстави для виділення різних видів пам'яті прийнято розглядати залежність характеристик пам'яті від особливостей діяльності із запам'ятовування і відтворення.

Класифікація основних видів пам’яті

За характером психічної активності

За характером цілей діяльності

За тривалістю збереження матеріалу

Рухова

Емоційна

Образна

Словесно-логічна

Мимовільна

Довільна

Короткочасна

Довготривала

Оперативна

Як відбувається кодування та збереження інформації в пам'яті.

У сучасній психології існують три основні класифікації пам'яті. Перша з них пов'язана з трьома стадіями пам'яті: кодуванням, зберіганням і відтворенням. У другій виділяються види пам'яті для короткочасного або тривалого зберігання інформації. Відповідно до третьої класифікація, існують різні види пам'яті залежно від змісту збереженої інформації (наприклад, одна система пам'яті - для фактів, інша - для навичок).

Класифікація видів пам'яті за характером психічної активності була вперше запропонована П.П. Блонський. Хоча всі чотири виділені їм виду пам'яті (рухова, емоційна, образна і словесно-логічна) не існують незалежно один від одного, і більш того, перебувають у тісній взаємодії, Блонскому вдалося визначити відмінності між окремими видами пам'яті.

Розглянемо характеристики цих чотирьох видів пам'яті.

Рухова (або моторна) пам'ять - це запам'ятовування, збереження і відтворення різних рухів. Рухова пам'ять є основою для формування різних практичних і трудових навичок, так само як і навички ходіння, письма і т.д. Без пам'яті на рухи ми повинні були б кожен раз вчитися здійснювати відповідні дії. Правда, при відтворенні рухів ми не завжди повторюємо їх один в один в тому ж вигляді, як раніше. Деяка мінливість їх, відхилення від початкових рухів, безперечно, є. Але загальний характер рухів все ж зберігається. Наприклад, така стійкість рухів незалежно від обставин характерна для руху письма (почерк) або наших деяких рухових навичок: як ми подаємо руку, вітаючи свого знайомого, як ми користуємося столовими приборами і т.д.

Найбільш точно рух відтворюється в тих умовах, в яких він виконувався раніше. В абсолютно нових, незвичних умовах ми часто відтворюємо рух з великою недосконалістю. Неважко повторити рухи, якщо ми звикли виконувати їх, користуючись певним інструментом або за допомогою якихось конкретних людей, а в нових умовах ми виявилися позбавлені цієї можливості. Також дуже складно повторити рухи, якщо вони раніше були частиною якогось складного дії, а зараз їх треба відтворити окремо. Все це пояснюється тим, що рухи відтворюються нами не ізольовано від того, з чим вони були раніше пов'язані, а тільки на основі вже утворених раніше зв'язків.

Рухова пам'ять у дитини виникає дуже рано. Її перші прояви відносяться до першого місяця життя. Спочатку вона виражається тільки в рухових умовних рефлексах, що виробляються у дітей вже в цей час. Надалі запам'ятовування і відтворення рухів починають приймати свідомий характер, тісно зв'язуючись з процесами мислення, волі та ін. Особливо слід зазначити, що до кінця першого року життя рухова пам'ять досягає у дитини такого рівня розвитку, який необхідний для засвоєння мови.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Методичні рекомендації вчителям географії при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америки
За сучасних змін як в педагогічній науці, так і в житті пересічного учня. Перед методистами стоїть завдання – підвищити продуктивність навчання, правильно організувавши пізнавальну діяльніс ...

Припинення діяльності Українського козацтва
Припинення діяльності Українського козацтва відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації. Реорганізація Українського козацтва відбувається за рішенням Великої Ради Українського коз ...

Урок - основна форма організації навчання
У сучасній школі класно-урочна форма є головною (основною). Її ключовим компонентом є урок. Урок - це «відрізок» навчального процесу, який є викінченим у смисловому, часовому й організаційн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edudirect.net