Види пам’яті

Нова педагогіка » Людська пам'ять і процес навчання » Види пам’яті

Сторінка 1

Існує кілька основних підходів у класифікації пам'яті. На сьогоднішній час як найбільш загального підстави для виділення різних видів пам'яті прийнято розглядати залежність характеристик пам'яті від особливостей діяльності із запам'ятовування і відтворення.

Класифікація основних видів пам’яті

За характером психічної активності

За характером цілей діяльності

За тривалістю збереження матеріалу

Рухова

Емоційна

Образна

Словесно-логічна

Мимовільна

Довільна

Короткочасна

Довготривала

Оперативна

Як відбувається кодування та збереження інформації в пам'яті.

У сучасній психології існують три основні класифікації пам'яті. Перша з них пов'язана з трьома стадіями пам'яті: кодуванням, зберіганням і відтворенням. У другій виділяються види пам'яті для короткочасного або тривалого зберігання інформації. Відповідно до третьої класифікація, існують різні види пам'яті залежно від змісту збереженої інформації (наприклад, одна система пам'яті - для фактів, інша - для навичок).

Класифікація видів пам'яті за характером психічної активності була вперше запропонована П.П. Блонський. Хоча всі чотири виділені їм виду пам'яті (рухова, емоційна, образна і словесно-логічна) не існують незалежно один від одного, і більш того, перебувають у тісній взаємодії, Блонскому вдалося визначити відмінності між окремими видами пам'яті.

Розглянемо характеристики цих чотирьох видів пам'яті.

Рухова (або моторна) пам'ять - це запам'ятовування, збереження і відтворення різних рухів. Рухова пам'ять є основою для формування різних практичних і трудових навичок, так само як і навички ходіння, письма і т.д. Без пам'яті на рухи ми повинні були б кожен раз вчитися здійснювати відповідні дії. Правда, при відтворенні рухів ми не завжди повторюємо їх один в один в тому ж вигляді, як раніше. Деяка мінливість їх, відхилення від початкових рухів, безперечно, є. Але загальний характер рухів все ж зберігається. Наприклад, така стійкість рухів незалежно від обставин характерна для руху письма (почерк) або наших деяких рухових навичок: як ми подаємо руку, вітаючи свого знайомого, як ми користуємося столовими приборами і т.д.

Найбільш точно рух відтворюється в тих умовах, в яких він виконувався раніше. В абсолютно нових, незвичних умовах ми часто відтворюємо рух з великою недосконалістю. Неважко повторити рухи, якщо ми звикли виконувати їх, користуючись певним інструментом або за допомогою якихось конкретних людей, а в нових умовах ми виявилися позбавлені цієї можливості. Також дуже складно повторити рухи, якщо вони раніше були частиною якогось складного дії, а зараз їх треба відтворити окремо. Все це пояснюється тим, що рухи відтворюються нами не ізольовано від того, з чим вони були раніше пов'язані, а тільки на основі вже утворених раніше зв'язків.

Рухова пам'ять у дитини виникає дуже рано. Її перші прояви відносяться до першого місяця життя. Спочатку вона виражається тільки в рухових умовних рефлексах, що виробляються у дітей вже в цей час. Надалі запам'ятовування і відтворення рухів починають приймати свідомий характер, тісно зв'язуючись з процесами мислення, волі та ін. Особливо слід зазначити, що до кінця першого року життя рухова пам'ять досягає у дитини такого рівня розвитку, який необхідний для засвоєння мови.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Дидактичні умови організації самостійної роботи у класі-комплекті
Самостійна робота на уроці – органічна частина навчального процесу. Тому методика її проведення визначається специфічними особливостями кожного предмета, змістом теми, рівнем підготовленост ...

Технологія проектування для навчання учнів
Традиційна методика трудового навчання головну увагу приділяла діяльності вчителя, вдосконаленню процесу передачі ним знань, а не учінню - діям учня із засвоєння цих знань. Сучасна прогреси ...

Форми позакласної роботи
Широтою й розманітністю змісту позакласної роботи обумовлене й багатство її форм. Форми позакласної роботи - це ті умови, у яких реалізується її зміст. Форм позакласної роботи величезна кіл ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net