Види пам’яті

Нова педагогіка » Людська пам'ять і процес навчання » Види пам’яті

Сторінка 1

Існує кілька основних підходів у класифікації пам'яті. На сьогоднішній час як найбільш загального підстави для виділення різних видів пам'яті прийнято розглядати залежність характеристик пам'яті від особливостей діяльності із запам'ятовування і відтворення.

Класифікація основних видів пам’яті

За характером психічної активності

За характером цілей діяльності

За тривалістю збереження матеріалу

Рухова

Емоційна

Образна

Словесно-логічна

Мимовільна

Довільна

Короткочасна

Довготривала

Оперативна

Як відбувається кодування та збереження інформації в пам'яті.

У сучасній психології існують три основні класифікації пам'яті. Перша з них пов'язана з трьома стадіями пам'яті: кодуванням, зберіганням і відтворенням. У другій виділяються види пам'яті для короткочасного або тривалого зберігання інформації. Відповідно до третьої класифікація, існують різні види пам'яті залежно від змісту збереженої інформації (наприклад, одна система пам'яті - для фактів, інша - для навичок).

Класифікація видів пам'яті за характером психічної активності була вперше запропонована П.П. Блонський. Хоча всі чотири виділені їм виду пам'яті (рухова, емоційна, образна і словесно-логічна) не існують незалежно один від одного, і більш того, перебувають у тісній взаємодії, Блонскому вдалося визначити відмінності між окремими видами пам'яті.

Розглянемо характеристики цих чотирьох видів пам'яті.

Рухова (або моторна) пам'ять - це запам'ятовування, збереження і відтворення різних рухів. Рухова пам'ять є основою для формування різних практичних і трудових навичок, так само як і навички ходіння, письма і т.д. Без пам'яті на рухи ми повинні були б кожен раз вчитися здійснювати відповідні дії. Правда, при відтворенні рухів ми не завжди повторюємо їх один в один в тому ж вигляді, як раніше. Деяка мінливість їх, відхилення від початкових рухів, безперечно, є. Але загальний характер рухів все ж зберігається. Наприклад, така стійкість рухів незалежно від обставин характерна для руху письма (почерк) або наших деяких рухових навичок: як ми подаємо руку, вітаючи свого знайомого, як ми користуємося столовими приборами і т.д.

Найбільш точно рух відтворюється в тих умовах, в яких він виконувався раніше. В абсолютно нових, незвичних умовах ми часто відтворюємо рух з великою недосконалістю. Неважко повторити рухи, якщо ми звикли виконувати їх, користуючись певним інструментом або за допомогою якихось конкретних людей, а в нових умовах ми виявилися позбавлені цієї можливості. Також дуже складно повторити рухи, якщо вони раніше були частиною якогось складного дії, а зараз їх треба відтворити окремо. Все це пояснюється тим, що рухи відтворюються нами не ізольовано від того, з чим вони були раніше пов'язані, а тільки на основі вже утворених раніше зв'язків.

Рухова пам'ять у дитини виникає дуже рано. Її перші прояви відносяться до першого місяця життя. Спочатку вона виражається тільки в рухових умовних рефлексах, що виробляються у дітей вже в цей час. Надалі запам'ятовування і відтворення рухів починають приймати свідомий характер, тісно зв'язуючись з процесами мислення, волі та ін. Особливо слід зазначити, що до кінця першого року життя рухова пам'ять досягає у дитини такого рівня розвитку, який необхідний для засвоєння мови.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Лінгводидактичні орієнтири сучасної початкової мовної освіти в Україні
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті передбачає забезпечення особистісного розвитку школярів, зокрема, їхніх інтелектуальних, моральних якостей і фізичного удосконале ...

Організація соціального супроводу прийомних сімей
Як свідчать наукові дослідження з психології, влаштування нерідних дітей у прийомні сім'ї призводить до появи нових проблем та ускладнень у стосунках між членами родини. Тому ефективне функ ...

Основні стадії розвитку колективу
У своєму розвитку колектив проходить три основні стадії (етапи). На першій стадії розвитку колектив характеризується такими ознаками: • він лише починає створюватись; • члени колективу недо ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net