Теорії пам’яті

Нова педагогіка » Людська пам'ять і процес навчання » Теорії пам’яті

Сторінка 1

В історії психології вже з давніх часів робилися спроби пояснити зв'язок психічних процесів при запам'ятовуванні і відтворенні. Ще Аристотель намагався вивести принципи, за якими наші уявлення можуть зв’язуватися один з одним. Ці принципи, названі згодом принципами асоціації (слово "асоціація" означає "зв'язок", "з'єднання"), отримали в психології широке поширення. Принципи ці такі:

1. Асоціація за суміжністю. Образи сприйняття або будь-які представлення викликають ті подання, які в минулому переживалися одночасно з ними або безпосередньо слідом за ними. Наприклад, образ на шого шкільного товариша може викликати в пам'яті події з нашої життя, мають позитивну або негативну емоційну забарвлення.

2. Асоціація за схожістю. Образи сприйняття або певні уявлення викликають в нашій свідомості уявлення, подібні з ними по яким - небудь ознакам. Наприклад, при вигляді портрета людини виникає представлення про нього самого. Або інший приклад: коли ми бачимо якийсь предмет, він може нагадати нам про будь-яку людину чи явище.

3. Асоціація за контрастом. Образи сприйняття або певні представлення викликають в нашій свідомості уявлення в якому-небудь відношенні протилежні їм, що контрастують з ними. Наприклад, представивши щось чорне, ми можемо тим самим викликати в поданні будь - яких образ білого кольору, а представивши велетня, ми можемо тим самим викликати в поданні образ карлика.

Існування асоціацій пов'язано з тим, що предмети і явища дійсно вкарбовуються і відтворюються не ізольовано один від одного, а у зв’язку один з одним (за висловом Сеченова, "групами або рядами"). Відтворення одних тягне за собою відтворення інших, що обумовлюється реальними об'єктивними зв'язками предметів і явищ. Під їх впливом виникають тимчасові зв'язки в корі мозку, які слугують фізіологічної основою запам'ятовування і відтворення.

Вчення про асоціацію отримало широке поширення в психології, особливо в так званої асоціативної психології, що поширила принцип асоціації на всі психічні явища (Д. Юм, У. Джемс, Г. Спенсер). Представники даного наукового напрямку переоцінювали значення асоціацій, що призводило до дещо спотвореного уявлення про багатьох психічних явищ, у тому числі пам'яті. Так, запам'ятовування розглядалося як освіта асоціації, а відтворення як використання вже наявних асоціацій. Особлива умова для утворення асоціацій - багаторазове повторення одних і тих же процесів у часі.

На жаль, в більшості випадків теорії асоціативної психології представляють собою варіант механістичної трактування психічних явищ. У розуміння ассоціоністів психічні процеси зв'язуються, об'єднуються один з одним самі, незалежно від усвідомлення нами істотних внутрішніх зв'язків самих предметів і явищ, відображенням яких ці психічні процеси являються.

Разом з тим заперечувати існування асоціативних зв'язків не можна. Проте справді наукове обґрунтування принципу асоціацій і розкриття їх закономірностей дали І.М. Сєченов і І.П. Павлов. За Павловим, асоціації - не що інше, як тимчасовий зв'язок, що виникає в результаті одночасної або послідовної дії двох або кількох подразників. Слід відзначити, що в даний час більшість дослідників розглядає асоціації лише як один із феноменів пам'яті, а не як основний, а тим більше не єдиний її механізм.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті – є державним документом, який визначає стратегію і основні напрями її розвитку у 21 ст. Головна мета: створити умови для розвитк ...

Небезпеки для учнів при роботі з ПК
Незважаючи на повне проникнення комп’ютера в професійну діяльність, в сферу навчання і відпочинку, сам комп’ютер обплутаний цілим клубком забобонів і пересудів, пов’язаних з його негативним ...

Зміст проектної технології. Класифікація проектів
Сьогодні в українській школі дедалі активніше використовується проектна технологія як одна з інноваційних технологій навчально-виховного процесу, сутність якої полягає у стимулюванні інтере ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net