Запам’ятовування, відтворення та забування

Нова педагогіка » Людська пам'ять і процес навчання » Запам’ятовування, відтворення та забування

Сторінка 1

Пам'ять - форма психічного відображення, яка полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що робить можливим його повторне використання в діяльності або повернення в сферу свідомості.

Пам'ять - основа психічної діяльності. Без неї неможливо зрозуміти основи формування поведінки, мислення, свідомості, підсвідомості. Тому для кращого розуміння людини необхідно якомога більше знати про нашу пам'ять.

Пам'ять включає ряд процесів: запам'ятовування, зберігання, забування, відновлення (відтворення) інформації. Зазначені процеси не є автономними психічними здібностями. Вони формуються в діяльності і визначаються нею.

Різноманітні процеси пам'яті можуть набувати різні форми: вже вихідний процес первинного закріплення матеріалу може відбуватися у формі мимовільного фіксації, свідомого, умисного запам'ятовування, систематично організованого заучування. Результати цього фіксації, запам'ятовування, заучування можуть проявитися у впізнавання того, з чим людина попередньо ознайомився при його пред'явленні, і у вільному його відтворення. Відтворення може, далі, виразитися в формі уявлень і знань, абстрактних від приватної ситуації, в якій вони запам'яталися, або у вигляді спогадів, що відносяться до власного минулого, до пережитому, тут у відтворенні чітко виступає подвійний аспект знання і переживання, у специфічному спогаді позначається своєрідність переживань. Те, що відтворюється, може спливати, мимоволі згадуючи; воно може активно пригадується.

Відображення або відтворення минулого в пам'яті не пасивно, він охоплює відношення особистості до відтвореного. Це ставлення може бути більш - менш свідомим. Воно стає цілком свідомим, коли відтворений образ усвідомлюється у своєму ставленні до минулої дійсності, тобто коли суб'єкт відноситься до відтворюваного образу як відображенню минулого. Спільним для всіх цих різноманітних психічних процесів, які зазвичай об'єднуються терміном пам'ять, є те, що вони відбивають або відтворюють минуле, перш пережите індивідом. Завдяки цьому значно розширюються можливості відображення дійсності - з цього воно поширюється і на минуле. Без пам'яті не було б ні заснованих на минулому знань, ні навичок. Не було б психічного життя, замикаються в єдності особистої свідомості, і неможливий був би факт по суті безперервного навчання, що проходить через все наше життя і робить нас тим, що ми є (С.Л. Рубінштейн).

Запам'ятовування, пригадування, відтворення, впізнавання - це специфічні процеси, в які дуже істотно включаються мислення в більш - менш складному і іноді суперечливій єдності з промовою і всі сторони людської психіки (увага, інтереси, емоції і т.д.).

Саме збереження - це не пасивне зберігання матеріалу, не просте його консервацію. Збереження - це динамічний процес, що відбувається на основі і в умовах певним чином організованого засвоєння, що включає якусь більш-менш виражену переробку матеріалу, що передбачає участь різних розумових операцій (узагальнення, систематизації і т.д.). Збереження в пам'яті включає освоєння та оволодіння матеріалом, його переробку та відбір, узагальнення і конкретизацію, систематизацію та деталізацію і т.д., що частково відбувається у всьому різноманітті процесів, в яких вона проявляється. Всі ці процеси пам'яті у свою чергу є сторонами, моментами більш конкретної діяльності, пов'язаної з пізнанням світу і зміною його.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Народне мистецтво як засіб формування національно-культурної свідомості учнів
У процесі виховання у людини, першою чергою, формується світогляд і характер, а « .характер і є саме той ґрунт, в якому корениться народність». Народність українського виховання визначають ...

Сутність, цілі, види агресивності
Різними дослідниками запропоновано безліч визначень і класифікацій агресивності, але жодні з них не можуть бути визнані вичерпними і загальновживаними. Для повного розкриття сутності корекц ...

Правовий аспект роботи соціального педагога
У дітях - майбутнє кожної країни, перспективи її економічного, соціального і демографічного розвитку. У «Програмі дій Міжнародної конференції по народонаселенню і розвитку» (1994 р.) підкре ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net