Запам’ятовування, відтворення та забування

Нова педагогіка » Людська пам'ять і процес навчання » Запам’ятовування, відтворення та забування

Сторінка 1

Пам'ять - форма психічного відображення, яка полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що робить можливим його повторне використання в діяльності або повернення в сферу свідомості.

Пам'ять - основа психічної діяльності. Без неї неможливо зрозуміти основи формування поведінки, мислення, свідомості, підсвідомості. Тому для кращого розуміння людини необхідно якомога більше знати про нашу пам'ять.

Пам'ять включає ряд процесів: запам'ятовування, зберігання, забування, відновлення (відтворення) інформації. Зазначені процеси не є автономними психічними здібностями. Вони формуються в діяльності і визначаються нею.

Різноманітні процеси пам'яті можуть набувати різні форми: вже вихідний процес первинного закріплення матеріалу може відбуватися у формі мимовільного фіксації, свідомого, умисного запам'ятовування, систематично організованого заучування. Результати цього фіксації, запам'ятовування, заучування можуть проявитися у впізнавання того, з чим людина попередньо ознайомився при його пред'явленні, і у вільному його відтворення. Відтворення може, далі, виразитися в формі уявлень і знань, абстрактних від приватної ситуації, в якій вони запам'яталися, або у вигляді спогадів, що відносяться до власного минулого, до пережитому, тут у відтворенні чітко виступає подвійний аспект знання і переживання, у специфічному спогаді позначається своєрідність переживань. Те, що відтворюється, може спливати, мимоволі згадуючи; воно може активно пригадується.

Відображення або відтворення минулого в пам'яті не пасивно, він охоплює відношення особистості до відтвореного. Це ставлення може бути більш - менш свідомим. Воно стає цілком свідомим, коли відтворений образ усвідомлюється у своєму ставленні до минулої дійсності, тобто коли суб'єкт відноситься до відтворюваного образу як відображенню минулого. Спільним для всіх цих різноманітних психічних процесів, які зазвичай об'єднуються терміном пам'ять, є те, що вони відбивають або відтворюють минуле, перш пережите індивідом. Завдяки цьому значно розширюються можливості відображення дійсності - з цього воно поширюється і на минуле. Без пам'яті не було б ні заснованих на минулому знань, ні навичок. Не було б психічного життя, замикаються в єдності особистої свідомості, і неможливий був би факт по суті безперервного навчання, що проходить через все наше життя і робить нас тим, що ми є (С.Л. Рубінштейн).

Запам'ятовування, пригадування, відтворення, впізнавання - це специфічні процеси, в які дуже істотно включаються мислення в більш - менш складному і іноді суперечливій єдності з промовою і всі сторони людської психіки (увага, інтереси, емоції і т.д.).

Саме збереження - це не пасивне зберігання матеріалу, не просте його консервацію. Збереження - це динамічний процес, що відбувається на основі і в умовах певним чином організованого засвоєння, що включає якусь більш-менш виражену переробку матеріалу, що передбачає участь різних розумових операцій (узагальнення, систематизації і т.д.). Збереження в пам'яті включає освоєння та оволодіння матеріалом, його переробку та відбір, узагальнення і конкретизацію, систематизацію та деталізацію і т.д., що частково відбувається у всьому різноманітті процесів, в яких вона проявляється. Всі ці процеси пам'яті у свою чергу є сторонами, моментами більш конкретної діяльності, пов'язаної з пізнанням світу і зміною його.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Особливості проектної діяльності на уроках трудового навчання
Методи навчання, за допомогою яких організовують проектно-технологічну діяльність, - це такі способи спільної діяльності учнів та учителя, в ході яких активізується творче мислення дитини, ...

Проміжне зовнішнє незалежне тестування, причини та необхідність його запровадження, шляхи реалізації та перспективи розвитку
Після скасування щорічних іспитів для учнів середіх загальноосвітніх шкіл України та запровадження щорічних державних аттестацій, загальний рівень знань серед учнів почав швидко знижуватися ...

Шляхи і засоби трудового виховання учнів
Трудове виховання є довготривалим процесом. По суті, він охоплює все життя людини. Але основи закладаються в дитинстві. Значною мірою риса працьовитості людини є моральною категорією, належ ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net