Умови успішного виховання

Нова педагогіка » Умови успішного виховання в сім'ї » Умови успішного виховання

Сторінка 10

Список використаної літератури

1. Аза Л.О. , Лавриненко Н.В. Батьків авторитет. –К.: Політвидав України, 1986.

2. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1985.

3. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети: Пособие для учителя. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 1988.

4. Белова Л.В. В семье – первоклассник. – М.: Педагогика, 1980.

5. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. – М.: Знание, 1985.

6. Воликова Т.В. Учитель и семья. – М.: Пюосвещение, 1979.

7. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. –М.: Просвещение, 1987.

8. Комановський Г.В. Деспотичний стиль взаємин у сім’ї та його наслідки // Початкова школа. – 1987. – № 9 – С.42-48.

9. Корчак Я. Як любити дітей. – К.: Рад. школа, 1976.

10. Лихачев Б.Т. Простые истины воспитания. – М.:Педагогика, 1983.

11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. – М.: Просвещение, 1977.

12. Макаренко А.С. Лекції про виховання дітей // Твори: В 7-и т. Т.4. – К.: Рад. школа, 1954. – С. 335-418.

13. Савченко О.Я. Сімейне виховання. Молодші школярі. – К.: Рад. школа, 1979.

14. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. школа, 1978.

15. Храпов В.Е. Воспитание и труд. – М.: Знание, 1985.

16. Шакалина 3.11. Домашняя учебная работа школьников. – М.: Знание, 1982.

Додаток 1

Примірний перелік питань для вивчення сім’ї учня

Бесіда з батьками (анкетування батьків).

1. Порядок і чистота в домі.

Як діти беруть участь в наведенні порядку в домі? Які обов’язки школяра в сім’ї? Що робить постійно дочка (син) після школи для сім’ї? Які обов’язки школяра вдома у вихідні дні? Що ви робите разом з ними? Які трудові завдання виконує школяр для сім’ї поза домом (покупки в магазині, робота на подвір’ї, на дачі)? Як уміє школяр цінити свою і суспільну власність?

2. Книги, журнали, газети в домі.

Яка ваша домашня бібліотека? Яка частина книг придбана для школяра? Які б книги ви б рекомендували йому прочитати? Чи вміє дочка (син) берегти книги? Чи обговорюються в сім’ї прочитані книги? Що передплачено спеціально для школяра? Чи регулярно вона (він) читає свою газету, журнал? Що ви обговорювали або розказували йому з дорослих газет, журналів цього тижня?

3. Радіо, телебачення, музика.

Які радіо, телепередачі ви слухаєте (дивитесь) усією сім’єю? Як привертаєте увагу школяра до радіо і телепередач? Чи обмінюєтесь думками з (сином) дочкою після таких передач? Яка колекція музичних записів дома? Чи прослуховуєте ви ці записи разом з дітьми, обговорюєте їх?

4. Трудові, моральні і естетичні традиції в сім’ї.

Як ви організовуєте дома свята? Що відомо вашому сину (дочці) про роботу старших членів сім’ї? Чи знають вони ваші труднощі, успіхи? Як ви організовуєте з дітьми виїзд на природу? Коли і куди здійснювали останні походи з дітьми (в кіно, театр, мутей і т.д.).

5. Захоплення в сім’ї.

Чим захоплюються старші члени вашої сім’ї? Які захоплення у вашої дитини? Як ви їх підтримуєте? Постарайтесь передати, як ви формуєте пізнавальні інтереси, організованість, наполегливість, працелюбність в зв’язку з захопленням школяра? Чи вважаєте ви, що захоплення (сина) дочки допомагають (заважають) навчанню і розвитку?

6. Заохочення в сім’ї.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12

Рекомендуємо почитати:

Урок засвоєння й застосування нових знань і вмінь
Уміння – це використання набутих знань і навичок для вибору й здійснення прийомів дії відповідно до поставленої мети, тобто це здатність виконувати складну комплексну дію на основі засвоєнн ...

Реалізація принципу свідомості та активності навчання на практиці
Вимоги певних принципів реалізуються через систему правил. Правила – це регулятивні судження, заповіді, закони, що підпорядковують конкретні дії вчителя та учнів і без яких унеможливлюється ...

Загальні вимоги до сучасного уроку історії. Особливості уроку історії
Дати гарний (якісний) урок історії - справа непроста навіть для досвідченого вчителя. Це залежить від ряду факторів: 1. Розуміння й виконання вчителем сучасних вимог до уроку, які визначают ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net