Досвід громадянського виховання школярів у Карлівській гімназії ім. Н. Герасименко

Нова педагогіка » Форми і шляхи реалізації громадянського виховання школярів » Досвід громадянського виховання школярів у Карлівській гімназії ім. Н. Герасименко

Сторінка 4

Викладання громадянської освіти буде ефективним лише тоді, коли буде здійснюватися на методологічних принципах інноваційного навчання такі, як:

– цілісна взаємодія, співпраця двох рівноправних її учасників – учня та вчителя;

– розвиток особистості, різноманітних форм мислення кожного учня та продуктивних способів діяльності, формування переконань, почуття відповідальності за прийняті рішення;

– зорієнтована позиція вчителя на особистість учня, переважають організаційна і стимулююча функції;

– підтримка ініціативи учнів;

– на першому плані засвоєння знань творчі і реконструктивні завдання, які визначають вибір репродуктивних завдань;

– цілі і плани їх досягнення розробляються вчителем і учнями.

Вище наведені принципи визначають форми роботи:

– Основа фронтальна: виходячи з положення про те, що добре пояснення вчителем матеріалу – гарантія того, що учні його засвоять;

– групова і індивідуальна, що ґрунтується на довірі дитині, опорі на її здатність відповідати за себе, стимуляція почуття гідності та самоповаги; дослідницькі і комунікативно-діалогічні та моделюючі форми роботи;

Методи викладання, згідно з баченням Мороз Людмили Миколаївни, повинні відповідати наступним вимогам:

– зацікавити учнів життєвою важливістю і актуальністю порушуваних при вивченні проблем;

– примусити учнів задуматися над питаннями, які вивчаються, питаннями відносин між людьми, а також між громадянином і державою;

– стимулювати учнів формувати свою думку і вільно її висловлювати;

– вчити учнів спілкуватися один з одним, вирішувати конфлікти, які виникають між людьми на основі толерантності, поваги людської гідності і прав людини;

– створювати в класі атмосферу поваги і рівності; без якої про ефективну громадянську освіту говорити немає сенсу.

Ці вимоги можуть забезпечити лише активні методи навчання, під якими Мороз Людмила Миколаївна розуміє не лише ігри, але також всі види діяльності, які погребують творчого підходу до матеріалу і створюють оптимальні умови для самостійної роботи учнів. Ось деякі з них:

– рольові, ділові та мотиваційні ігри (один із основних методів активного навчання; це невеличка п’єса, яка ставиться учнями з метою інсценування незвичайних ситуацій та подій з моделюванням вірогідної поведінки учнів і спрямованості їхньої розумової діяльності);

– соціально-психологічні тренінги, тести (спрямовані на підвищення психологічної і соціальної культури учнів, вчать працювати в групі, створюють умови для участі і самореалізації кожного);

– робота в парах і малих групах (дозволяє активізувати роботу учнів, залучаючи до неї всіх, дозволяє за невеликий проміжок часу генерувати велику кількість ідей або осмислити абстрактні поняття на основі власного досвіду, сприяє вільному розкриттю кожного);

– дискусії (дозволяють висловити кожному свою точку зору, навчитися слухати свого співрозмовника, говорити по черзі, сперечатися. Учні отримують досвід самопрояви, бачать, як люди по-різному можуть підходити до одних і тих же питань, вчаться поважати думку іншої людини);

– "мозковий штурм" (це метод заохочення творчої активності та швидкого генерування великої кількості ідей; застосовується для розкриття конкретних проблем або знаходження відповіді на якесь запитання);

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Форми проведення позакласної самостійної роботи
Проектна робота - вид роботи (переважно в групах), метою якої є підготовка кінцевого продукту. Мета цього виду роботи - дати учню можливість виконати незалежну(самостійну роботу) роботу, по ...

Методи і прийоми формування пізнавальних інтересів у першокласників
На основі аналізу теоретичних основ процесу формування пізнавальних інтересів в учнів 1 класу та практики роботи сучасної початкової школи ми виявили можливості вдосконалити цей процес. Вра ...

Педагогічна технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики
Ретроспективний аналіз проблеми педагогічної технології, зокрема її еволюції і сутнісної трансформації (від «техніки» і «технології в освіті» до «технології освіти») постав предметом числен ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net