Компетенція вчителя

Нова педагогіка » Взаємозв’язки компетенції вчителя образотворчого мистецтва і дизайнера » Компетенція вчителя

Сторінка 1

На думку професора Т. М. Сорокіної , під професіональною компетенцією учителя треба розуміти єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення огічної діяльності. Компетентність розглядають як одну зі ступенів професіоналізму. Компетенція вчителя як основа педагогічної діяльності трактується як здатність особистості на різному рівні вирішувати різні види педагогічних задач. А професійна компетенція вчителя трактується як динамічна, процесуальна сторона його професійної підготовки, характеристика професійного росту, професійних змін як мотиваційних так і дійових.

Зміст освіти повинен забезпечити можливість розвитку професійних здібностей педагога, саме тих які необхідні для осмислення і адекватної реалізації новацій, які можуть створювати перспективу подальшого руху. Ситуація в освіті така, що від нас вимагається здатність працювати в змінних умовах освітньої системи держави, зважаючи при цьому на різноманіття особливостей регіональної системи освіти, розробляти інноваційні проекти і програми розвитку освіти, прогнозувати і створювати індивідуальні освітні моделі, вести самостійне дослідження.

Дуже важливою на сьогоднішній день є мовна компетентність, оскільки це необхідний компонент професійної культури викладача.

Важко переоцінити роль риторики як складової мовної компетенції в професійній діяльності вчителя, головним інструментом якого є мова. Вчитель має бути грамотним оратором, що означає вміння говорити відповідно до таких основних цілей:

ефективно доносити інформацію до слухачів (учнів, колег, батьків, адміністрації );

переконливо доводити свою думку про проблемну тему;

в певній ситуації проголошувати надихаючу та емоційну промову;

Мова вчителя має вирізнятися:

зрозумілістю стиля;

грамотністю;

дохідливістю;

виразністю;

Вчитель має бути позитивно налаштованим на спілкування з учнями, він має проявляти себе як людина щира, зацікавлена, поважати своїх слухачів.

Найпотрібнішим типом мови у вчителя є мова інформаційна (лекції, повідомлення, пояснення, консультації, виступи на батьківських зборах і т.п.), вчитель це не тільки носій нової інформації - він не лише навчає, а й виховує, а значіть має систему переконань і цінностей.

Вчителю важливо володіти діалогом (вмінням ставити питання і відповідати на них).

І, звичайно, мова вчителя залежить від властивостей пам’яті, рівня розвитку мовних навичок, словникового запасу, типу нервової організації.

Особливу увагу в педагогіці приділяють професійним компетеціям вчителя які засновані на діяльності і особистості педагога: знати, бути, робити.

Вчений П. Ф. Каптерев зробив великий внесок в розробку компетентного підходу до професійної підготовки вчителя. Він поділяє всі якості особистості вчителя на об’єктивні (ступінь знання вчителем свого предмету, глибина його наукових знань, володіння загальними методичними і дидактичними принципами, здатність проникнути і комплексно сприймати особливості дитячої психології ) і суб’єктивні (викладацьке мистецтво, педагогічний талант, творчість, саморозвиток і т.п. )

Вчений А. К. Макарова встановила, що професійна компетентність вчителя – «це така робота вчителя в якій на достатньо високому рівні здійснюється професійна діяльність, педагогічне спілкування, реалізується особистість вчителя, це та праця в якій досягають гарних результатів в навчанні і вихованні учнів».

Особливо А. К. Макарова виокремлює домінуючий блок професійної компетентності вчителя , як його особистість, в структурі якої, відкидає мотивацію особистості, її властивості та інтегральні характеристики.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Концертні виступи та їх організація
Концертний виступ – найвідповідальніший момент у житті хореографічного колективу. Він є якісним показником всієї організаційної, навчально-творчої, виховної роботи художнього керівника і са ...

Проектування плану та струнко-логічної схеми з теми
Для характеристики теми необхідно детально вивчити її зміст за навчальною програмою предмета і навчальною літературою, визначити місце і значущість цієї теми для подальшого навчання і майбу ...

Аналіз поняття «патріотичне виховання», «патріотичне почуття», «патріотизм» у філософії, соціології, психології
Проблема патріотичного виховання завжди займала одне з провідних місць у вітчизняній педагогічній та філософській думці. У сучасній літературі патріотичне виховання трактується як виховання ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net