Компетенція вчителя

Нова педагогіка » Взаємозв’язки компетенції вчителя образотворчого мистецтва і дизайнера » Компетенція вчителя

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

На думку професора Т. М. Сорокіної , під професіональною компетенцією учителя треба розуміти єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення огічної діяльності. Компетентність розглядають як одну зі ступенів професіоналізму. Компетенція вчителя як основа педагогічної діяльності трактується як здатність особистості на різному рівні вирішувати різні види педагогічних задач. А професійна компетенція вчителя трактується як динамічна, процесуальна сторона його професійної підготовки, характеристика професійного росту, професійних змін як мотиваційних так і дійових.

Зміст освіти повинен забезпечити можливість розвитку професійних здібностей педагога, саме тих які необхідні для осмислення і адекватної реалізації новацій, які можуть створювати перспективу подальшого руху. Ситуація в освіті така, що від нас вимагається здатність працювати в змінних умовах освітньої системи держави, зважаючи при цьому на різноманіття особливостей регіональної системи освіти, розробляти інноваційні проекти і програми розвитку освіти, прогнозувати і створювати індивідуальні освітні моделі, вести самостійне дослідження.

Дуже важливою на сьогоднішній день є мовна компетентність, оскільки це необхідний компонент професійної культури викладача.

Важко переоцінити роль риторики як складової мовної компетенції в професійній діяльності вчителя, головним інструментом якого є мова. Вчитель має бути грамотним оратором, що означає вміння говорити відповідно до таких основних цілей:

ефективно доносити інформацію до слухачів (учнів, колег, батьків, адміністрації );

переконливо доводити свою думку про проблемну тему;

в певній ситуації проголошувати надихаючу та емоційну промову;

Мова вчителя має вирізнятися:

зрозумілістю стиля;

грамотністю;

дохідливістю;

виразністю;

Вчитель має бути позитивно налаштованим на спілкування з учнями, він має проявляти себе як людина щира, зацікавлена, поважати своїх слухачів.

Найпотрібнішим типом мови у вчителя є мова інформаційна (лекції, повідомлення, пояснення, консультації, виступи на батьківських зборах і т.п.), вчитель це не тільки носій нової інформації - він не лише навчає, а й виховує, а значіть має систему переконань і цінностей.

Вчителю важливо володіти діалогом (вмінням ставити питання і відповідати на них).

І, звичайно, мова вчителя залежить від властивостей пам’яті, рівня розвитку мовних навичок, словникового запасу, типу нервової організації.

Особливу увагу в педагогіці приділяють професійним компетеціям вчителя які засновані на діяльності і особистості педагога: знати, бути, робити.

Вчений П. Ф. Каптерев зробив великий внесок в розробку компетентного підходу до професійної підготовки вчителя. Він поділяє всі якості особистості вчителя на об’єктивні (ступінь знання вчителем свого предмету, глибина його наукових знань, володіння загальними методичними і дидактичними принципами, здатність проникнути і комплексно сприймати особливості дитячої психології ) і суб’єктивні (викладацьке мистецтво, педагогічний талант, творчість, саморозвиток і т.п. )

Вчений А. К. Макарова встановила, що професійна компетентність вчителя – «це така робота вчителя в якій на достатньо високому рівні здійснюється професійна діяльність, педагогічне спілкування, реалізується особистість вчителя, це та праця в якій досягають гарних результатів в навчанні і вихованні учнів».

Особливо А. К. Макарова виокремлює домінуючий блок професійної компетентності вчителя , як його особистість, в структурі якої, відкидає мотивацію особистості, її властивості та інтегральні характеристики.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Прояви адаптації до шкільного навчання у дітей з порушеннями мовлення
Зі вступом дитини до школи наступає абсолютно новий етап її життя і до цього етапу вона повинна бути достатньо підготовленою. Раніше за все‚ повинні бути готові виконувати серйозну діяльніс ...

Сучасної методичні позиції викладання образотворчого мистецтва
Завдання сучасної методики з образотворчого мистецтва полягає в розв'язанні протиріччя між вираженням і відображенням, їх взаємозалежності та взаємозв'язку. Методика викладання образотворчо ...

Соціокультурна складова у змісті початкового курсу Української мови
Пріоритетним завданням сучасної шкільної освіти є виховання цілеспрямованої особистості, прагнучої до максимальної реалізації своїх можливостей, готової до опанування нового досвіду, здатно ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net