Властивості уваги

Нова педагогіка » Властивості уваги та їх облік в навчанні » Властивості уваги

Сторінка 2

Експериментальні дослідження і практика школи показують, що при цікавій і ненадто трудній роботі увага школяра може тривати ще довше. Добринін провів дослідження стійкості уваги у школярів III, IV і V класів. Пропонувалось списування з тексту в класі. Кожні півхвилини експериментатор давав сигнал, і школярі повинні були ставити умовний значок під тією буквою, яку вони в цей час писали. Таким чином можна було врахувати кількість букв, записаних кожним учнем за півхвилини. Виявилось, що ніяких скільки-небудь значних коливань на протязі 40-хви-линного строку не було. Отже, школярі 11 — 13 років можуть працювати невпинно до 40 хвилин. Звичайно, вони втомляться від такої роботи, і не слід в цьому віці давати безперервну однакову роботу так довго. Чим молодший вік і чим важча робота, тим частіше треба переходити від одного виду роботи до іншого, давати відпочинок. Проте результати вказаних дослідів виявляють з достатньою ясністю, що тривалість уваги залежить не від короткочасних біологічних ритмів, а від зусиль волі, зв'язаних із значенням роботи або інтересом до неї.

Винятково велике значення для стійкості уваги має активність виконуваної діяльності. «Увага до об'єкта, — слушно говорить Станіславський, розглядаючи питання про сценічну увагу актора,—викликає природну потребу щось зробити з ним. А дія ще більше зосереджує увагу на об'єкті. Таким чином, увага, зливаючись з дією і взаємно переплітаючись, створює міцний зв'язок з об'єктом».

Важливою стороною уваги є її обсяг. Під обсягом уваги розуміється кількість об'єктів, яку ми можемо охопити з достатньою ясністю одночасно. Для з'ясування цього питання звичайно провадяться досліди з апаратом, який дає можливість швидко показувати ряд подразників: букв, рисунків, цифр і т.д. Такий апарат називається тахістоскопом (від старогрецького: тахіс — швидкий, скопео — дивлюсь). Обсяг уваги невеликий. Середня кількість помічених букв ар фігур дорівнює для школяра молодших класів 2 — 3, для підлітків і дорослого 3 — 4. В найбільш вдалих випадках може бути сприйнято до 6 букв. Проте, коли дається слово, то воно може бути прочитане і при значно „більшій кількості знаків, наприклад до 14 букв. Таким чином, при об'єднанні різнорідних елементів в осмислені групи вони можуть бути сприйняті в більшій кількості.

З обсягом уваги щільно зв'язаний розподіл уваги, тобто така організація психічної діяльності, при якій одночасно відбуваються два або більше психічних процесів, виконуються дві або більше дій. Чи можливий дійсний розподіл уваги? Як показали досліди Добриніна, можливо створити і справжній розподіл уваги.

Уміння розподіляти свою увагу має велике значення в ряді професій, наприклад у льотчиків, шоферів, педагогів і т. ін. Учитель, наприклад, розповідаючи урок, повинен стежити за своєю думкою, слухати себе і в той же час стежити за всім класом, за тим, як його слухають.

Інша сторона уваги — це переключання, тобто здатність швидко переходити від однієї діяльності до іншої. Видатний український педагог В.О.Сухомлинський так рекомендує переключати увагу молодших школярів: «Однією з таких "хитрощів" можна вважати різноманітність видів праці на уроках. Досвід показав, що на перших порах в 1 класі не повинно бути "чистих" уроків читання, письма, арифметики. Одноманітність швидко стомлює. Як тільки діти починали втомлюватись, я прагнув перейти до нового виду роботи. Могутнім засобом різноманітності праці було малювання. От я бачу, що читання починає стомлювати дітей. Кажу: "Відкрийте, діти, свої альбоми, намалюємо казку, яку ми читаємо". Зникають перші ознаки втоми, в дитячих очах - радісні вогники, одноманітна діяльність змінюється творчістю . Аналогічна картина на уроці арифметики: помічаю, що дітям важко зрозуміти умову задачі, запропонованої для самостійної роботи. На допомогу приходить творчу працю - малювання. Діти ще раз читають завдання, "малюють" її»

До переключання уваги доводиться вдаватися іноді при сприйманні двох одночасних різнорідних подразнень, схопити які буквально в один і той самий момент не вдається. Проте звідси не слід робити висновок, що всі різнорідні подразнення заважають одно одному. Дуже часто буває так, що вони не тільки не перешкоджають, а, навпаки, допомагають одно одному. Легше слухати промовця, коли на нього дивишся; слухові і зорові подразнення в цих випадках сприяють одно одному.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Індивідуальний підхід - необхідна умова розвитку мислення учнів в процесі навчання математики
Зміст принципу індивідуального підходу полягає в такій організації навчального процесу, при якому вибір методів, прийомів і темп навчанні враховує індивідуальні відмінності учнів, рівень їх ...

Загальні основи сімейного виховання. Усебічне виховання дитини. Про батьківський авторитет
Звичайно всі несприятливі явища, що зауважуються в дитини, приписують самій дитині, говорять навіть іноді про уродженій його злостивості, не думаючи і не підозрюючи, що якості дитини є відо ...

Фольклорне свято в системі засобів народного виховання
Багато філософів і історики доводили, що незнання минулого неминуче призводить до нерозуміння сьогодення. Виховання учнів на традиціях української культури – одне з головних напрямків оновл ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net