Властивості уваги

Нова педагогіка » Властивості уваги та їх облік в навчанні » Властивості уваги

Сторінка 1

Увага характеризується багатьма властивостями.

Насамперед треба виділити стійкість уваги. Чи обмежена наша увага якимсь певним часом? Чи можемо ми говорити про строго визначену в часі «хвилю уваги»?

Деякі дослідники намагались обмежити діяльність уваги чисто біологічними ритмами, зводячи до них так звані «коливання уваги». Ці коливання вивчались звичайно на ледве помітних подразненнях, тобто на подразненнях, які лежать коло порога (М. М. Ланге та ін.). Виявилося, що коли прислухатися до дуже слабого, ледве чутного звуку, наприклад, до цокання годинника, то цей звук то помічається, то перестає помічатися, незважаючи на напружену увагу. Те саме виходить при розрізнянні двох близьких один до одного відтінків світла. Були підраховані періоди таких коливань. Виявилося, що тривалість періодів помічання і непомічання порогових подразнень невелика — від 1,5 до 2,5 секунди — і має більш-менш стійкий характер. Ця обставина і розглядалась як показник того, що основою коливань уваги є ритм біологічних процесів. Але ж чому стаються коливання в помічанні порогових подразнень, знайдені в тільки що описаних дослідах? Спеціальні дослідження цього питання показали, що в таких коливаннях відіграє роль не тільки увага: подразнення перестає помічатися навіть при збереженні уваги. Отже, ми маємо тут справу не з коливаннями уваги, а з періодичною сенсорною втомою: з локальною, тобто: місцевою, адаптацією і т. д.

Відкидаючи біологічне пояснення коливань уваги, не можна не визнати того, що в багатьох випадках наша увага не виявляє достатньої стійкості. Зокрема, вона не може довго затримуватися на якому-небудь нерухомому об'єкті. Спробуйте пильно дивитися на чорну крапку на чисто білому аркуші паперу. Це може тривати тільки декілька секунд. Ви або забудете про крапку і думатимете про інше, або вона почне розпливатися у вас в очах. Навіть в тому разі, коли наш погляд буде пильно і напружено вдержуватися на об'єкті протягом якогось часу, це буде, за висловом Станіславського, «не смотрение, а пяление глаз на обьект».

Наша увага надзвичайно динамічна, рухлива. Навіть тоді, коли ми цілком поринаємо в яку-небудь діяльність, увага весь час «рухається», міняється, переходить від одного об'єкта до іншого, хоч би( і в межах виконуваної нами діяльності.

Рухливість, динамічність уваги добре ілюструється так званими двоїстими зображеннями. Для того щоб вдержати одно зображення, треба надати йому реального значення. Якщо уява буде досить сильною, то вам удасться зберегти тільки одну інтерпретацію даного двоїстого зображення.

Не маючи можливості довго зосередити увагу на нерухомому, незмінному об'єкті, якщо тільки ми не можемо розглядати його з різних боків, ми можемо, однак, протягом довгого часу зберігати увагу до виконання будь-якої діяльності, зв'язаної із зміною, з рухливістю об'єкта, з яким ми в цих випадках маємо справу. Так, наприклад, буває під час гри в м'яч, коли об'єкт гри весь час пересувається, а так само змінюється і обстановка гри. Чи можемо ми говорити, що тут наша увага не є стійкою? Звичайно, ні. Раз діяльність триває, і людина від неї не відривається, ми говоримо про стійку увагу, незважаючи на те, що об'єкт наших дій міняється. Розв'язуючи задачу, школяр переходить від одних умов задачі до інших, від одних цифр і обчислень до інших; об'єкти його уваги весь час міняються, але діяльність залишається тією самою: вона являє собою розв'язування задачі. Через те ми і говоримо в цих випадках про стійкість уваги, оскільки вона зберігається в межах тієї самої діяльності.

Таким чином, хоч увага і не може вдержуватись довго на одному об'єкті, вона може бути довгий час зосереджена на одній і тій самій діяльності. Експериментальним доказом цього можуть бути, наприклад, досліди з відмічанням кружків, які швидко проходять перед досліджуваним. Ця діяльність вимагає невпинної уваги, не автоматизується, але в той же час досить проста і однорідна. Перед досліджуваним ставлять ширму з віконечком. За віконечком проходить стрічка з надрукованими на ній кружками. Стрічка перемотується з вала на вал з певною швидкістю так, що кружки проходять перед досліджуваним із швидкістю до трьох на секунду. Досліджуваний повинен закреслювати олівцем кожний кружок. Результати показують, що в таких умовах досліджуваний може працювати безперервно 5, 10, 15 і навіть 20 хвилин безпомилково. Таким чином, надзвичайно напружена робота, яка вимагає трьох відмічань на секунду, тобто не дозволяє відірватися навіть на третину секунди, може тривати невпинно не 2 — 4 секунди, а до 20 хвилин, тобто 1200 секунд. Стійкість уваги підтримується тут очевидно вольовими зусиллями, прагненням виконати роботу якнайкраще.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Характеристика основних понять проблеми
У спільній роботі школярів потрібно розрізняти діяльність колективів від колективної діяльності, оскільки насправді далеко не завжди діяльність учнів в колективі навчальної групи є колектив ...

Історія розвитку трудового виховання та його місце в історії дошкільної педагогіки
Протягом усієї історії людства трудове виховання турбувало багатьох видатних педагогів. За всієї багатоманітності національних культур одним із найважливіших спільних для них чинників є цін ...

Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускників вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net