Поняття про увагу та фізіологічні основи уваги

Нова педагогіка » Властивості уваги та їх облік в навчанні » Поняття про увагу та фізіологічні основи уваги

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Серед усіх психічних процесів і властивостей увага посідає особливе місце. Вона не має свого специфічного предмету вивчення, проте супроводжує всю психічну діяльність людини. Відчуття і сприймання, пам'ять, мислення, уява - кожен з цих процесів має свій специфічний зміст. Увага - важлива сторона усіх пізнавальних процесів, і при цьому та, в якій вони виступають як діяльність, що вона спрямована на певний об'єкт.

Увага нерозривно пов'язана з діяльністю. На ранніх стадіях філогенетичного розвитку увага безпосередньо включається в практичну діяльність; вона спочатку виникає у вигляді настороженості, готовності до дій по першому сигналу, а може означати і загальмованість, яка служить для підготовки до дій.

Спрямованість психічної діяльності людини на певні об'єкти і зосередженість на них називається увагою (Нерозня О.В.)

Вчені по різному визначають місце уваги серед інших психічних явищ, але більшість схильні вважати, наприклад С. Л. Рубінштейн, що увага - динамічна характеристика протікання пізнавальної діяльності. П. Я. Гальперін визначає увагу як автоматизовану дію контролю. І В. Страхов вважає , що „увагу не можна відокремити від психічних процесів і станів". К. Ф. Добринін ставить увагу в тісний зв'язок з особистістю.

Увага зв'язана із збудженням одних нервових центрів і гальмуванням інших нервових центрів. Це і становить фізіологічну основу виділення певних подразнень і перебігу процесів у певному напрямі.

Виділення зовнішніх подразнень і перебіг процесів у даному напрямі визначаються насамперед силою нервових збуджень, яка в першу чергу залежить від сили зовнішнього подразнення. Сильніші збудження подавляють одночасно з ними слабші збудження і визначають перебіг психічної діяльності у відповідному напрямі.

Проте можливе і злиття діяння двох або кількох одночасних подразників, які посилюють один одного. Цей вид взаємодіяння збуджень також є однією з основ виділення подразнень і перебігу процесів у певному напрямі.

Дуже важливий для розуміння фізіологічних основ уваги встановлений І. П. Павловим закон індукції нервових процесів: Згідно з цим законом, процеси збудження, які виникають в одній ділянці кори головного мозку, викликають гальмування в інших її ділянках. І, навпаки, гальмування однієї частини кори викликає підвищене збудження в інших ділянках кори. В кожний даний момент часу в корі є який-небудь осередок підвищеної збудимості, який характеризується найбільш сприятливими, оптимальними умовами для збудження. «Якби можна було, - говорить Павлов, — бачити крізь черепну кришку і якби місце великих півкуль з оптимальною збудимістю світилося, то ми побачили б на думаючій свідомій людині, як по її великих півкулях пересувається вигадливо-неправильних обрисів світла пляма, що раз у раз міняється в формі і величині, - пляма, оточена на всій решті півкуль більш або менш значною тінню». Саме цій світлій плямі, яка може охоплювати собою одночасно різні ділянки кори, і відповідає більш ясне усвідомлення нами того, що діє на нас і викликає це підвищене збудження.

Велике значення для вияснення фізіологічних основ уваги має також принцип домінанти, висунутий академіком Ухтомським. Згідно з цим принципом, в мозку завжди є домінуючий, пануючий осередок збудження, який немовби притягає до себе всі збудження, які йдуть в цей час у мозок, і завдяки цьому ще більше домінує над ними. Основою виникнення такого осередку є не тільки сила даного подразнення (іноді вона може і не відігравати істотної ролі), але і внутрішній стан нервової системи, зумовлений попередніми подразненнями і наявністю вже второваних шляхів в мозку, наявністю зв'язків, закріплених в попередньому досвіді. Наявністю домінуючого осередку збудження, або домінанти, пояснюється вибірний характер діяльності нервової системи. З психологічного боку це виявляється в увазі до одних подразнень і відвертанні від інших подразників, які діють на нас в даний момент.

Посилена увага зв'язана звичайно з характерними для неї зовнішніми проявами: з рухами, спрямованими на те, щоб краще сприйняти предмет (придивитися, вслухатися в нього), з затримкою зайвих рухів, з затримкою дихання, з характерною для уваги мімікою.

Рекомендуємо почитати:

Актуальні освітянські проблеми сьогодення та напрямки реформування і перспективи вдосконалення вищої школи
Процес реформування вищої освіти в нашій країні відбувається в складних соціально-економічних умовах. Інтелектуальна, політична, соціально-економічна трансформація суспільства, яка здійснює ...

Дидактична взаємодія вчителя й учнів на уроці
З приходом дитини до школи розпочинається новий етап у розвитку різних форм її спілкування. Учень 1-го класу потрапляє в атмосферу учіння, тоді як дошкільником цілий день проводив у грі. І ...

Активні, нестандартні форми роботи на уроках і в позакласній роботі
Активні, нестандартні форми роботи на уроці і в позакласній роботі формують: соціальну компетентність – уміння людини жити в суспільстві, уміння робити вибір, знаходити вихід з будь-яких жи ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net