Сучасної методичні позиції викладання образотворчого мистецтва

Нова педагогіка » Основні проблеми викладання образотворчого мистецтва » Сучасної методичні позиції викладання образотворчого мистецтва

Сторінка 2

Треба вчити дітей бачити, відчувати світ у собі. Тільки тоді дитина повно відчуватиме світ, тоді малювання чогось чи когось буде малюванням себе, тобто своїх почуттів. Психологічне освоєння допомагає учневі усвідомити свої відчуття стосовно предмета і потім на малюнку так само усвідомлено відтворити його, але вже як наслідок реалізації своїх емоцій. Учні не обов'язково мають відчувати на початку роботи певні емоції стосовно об'єкта зображення. Йдеться проте, щоб учень сам умів реалізувати будь-який уявний психологічний стан через композиційну, колірну побудову зображення. Емоційний психологічний стан аналізується, він є первинним і диктує той чи інший характер вирішення твору. Треба розвивати вміння підпорядковувати об'єкт нашим відчуттям. Наші відчуття реагують на певну композиційну побудову, певне співвідношення фарб тощо, і вони (відчуття) є індикатором правдивості зображуваного. Основою творчого процесу є реалізація наших відчуттів, а не реалізація тільки наших знань про предмет.

Важливо розрізнити два процеси, що мають протилежні напрями в процесі свого розвитку. Процес сприймання творів мистецтва відбувається з виникненням емоційної реакції, що є наслідком композиційної побудови, колірного вирішення, ритму тощо. Емоції тут виникають як наслідок уже наявного твору, його ідеї. Тобто первинним є зображення, а вторинним — емоції.

Процес творення твору обумовлений виникненням у людини певного ставлення до того, що ще буде втілено в ньому. Тут первинними виступають емоції, а вторинним — зображення, яке з'являється пізніше і є наслідком емоційного стану.

Якщо сподіватися, що під впливом змалювання якоїсь речі в дитини пізніше з'являться якісь почуття, то це втрата часу і праці. Безперечно, сприймання мистецтва і творення мистецького твору передбачає єдність мислення й відчуття, раціонального та емоційного. У цих процесах здійснюється взаємовплив одного на інше, часто зливаючись в цілісний духовний стан. Тут можна говорити про думки «чутливі» й почуття «розумні». Не можна абсолютизувати роль емоцій, де відчуття, що виникають, неможливо пояснити. Не можна ставати й на точку зору раціоналізму, де естетичні почуття є на слідком тільки логіки, раціоналізму.

Завдання методики — дати дитині можливість цілеспрямовано розвивати творчі здібності, Відмінність даної методики від традиційної ще і в тому, що тут використовують цілі блоки завдань на одну й ту саму тему. Наприклад, тема «Дерево»:

«Дерево сумне». «Дерево веселе». «Дерево гомінке». «Дерево молоде». «Дерево старе». «Дерево добре». «Дерево зле». «Дерево горде».

Використання таких блоків завдань допомагає дітям точніше виражати свої відчуття. Дана методика передбачає обов'язковість домашніх завдань, які є необхідною умовою вдосконалення знань, умінь, відчуттів дитини, 1—4-ті класи: учні повинні вміти: • користуватись інструментами і матеріалами;

учні повинні знати:

• порядок змішування фарб з водою та одна з одною;

• отримувати похідні кольори з суміші кольорів;

• передавати форму і колір предметів і через них своє ставлення до об'єктів малювання;

• правильно будувати малюнок з урахуванням композиції, 5—6-ті класи: учні повинні вміти:

• передавати найголовніше, найхарактерніше в предметі, створюючи цілісний образ предмета;

• будувати композицію згідно з перспективами;

• підпорядковувати зображення предмета, композицію малюнка своєму ставленню до речі;

• за допомогою кольору і форми передавати найпростіші почуття до об'єктів;

• зображати птахів, тварин, людину і через них реалізувати в малюнку свої емоції, свої почуття;

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Формування дидактичних одиниць навчального матеріалу
Проведений аналіз інформаційного поля навчального матеріалу дозволяє виділити дидактичні одиниці. Кожній дидактичній одиниці можна дати характеристику за ступенем новизни для студентів, рів ...

Іноземна пісня як елемент національно-культурного компоненту змісту навчання англійської мови
В даний час є природним те, що оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування неможливо без знань особливостей культури країни досліджуваної мови. Лінгвокраїнознавчий та комунікативний п ...

Трудове виховання дітей у сім'ї
Формування ринкової економіки в Україні передбачає широку активізацію людського фактора. Разом з тим громадянам України гарантується право на працю. Зокрема в Конституції України (стаття 53 ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net