Розвиток емоційної чутливості дитини

Нова педагогіка » Основні проблеми викладання образотворчого мистецтва » Розвиток емоційної чутливості дитини

Сторінка 1

Складається враження, що автори нових програм з образотворчого мистецтва, хоч і підсвідоме, керуються Програмою єдиної трудової школи (1921 р.), де зазначено: «Не художниками і не естетами ми повинні зробити дітей у загальноосвітній школі, а сильними людьми, які повно живуть і повно відчувають життя», Але якщо замість слова «естет» записати дослівний переклад з грецької мови — «той, що відчуває», то цитата втрачає глузд. Не може бути повноцінною людина, що не відчуває світу. В чому ж полягає відчуття? Відчуття безпосередньо пов'язані з емоціями, Саме в українській школі необхідно враховувати українську ментальність, що базується, як зазначають дослідники української духовності, на емоційній чутливості, яка часто навіть переважала над інтелектом і волею. Саме в емоційності вбачали дослідники особливі ознаки українського характеру.

Завдання сучасної української школи полягає у відродженні емоційної чутливості в наших дітях, бо саме їм притаманне природне емоційне сприймання. Необхідно позбавити дітей сенсорно-емоційного голоду. Актуальним є розвиток у дітей емоційної пам'яті, естетичних почуттів, творчої уяви, що формується саме на основі емоцій, емоційної чутливості як першооснови сприймання й відтворення. Емоції лежать в основі художнього смаку, образного мислення, спостереження і взагалі будь-якої творчої діяльності. Сучасна школа повинна розширити шкалу емоційної чутливості душі дитини, бо саме душею пізнаємо світ. Висока емоційна чутливість допоможе повніше і цікавіше сприймати світ внаслідок інтеграції прихованих сприймань із-за меж свідомості у свідомість дитини, про що писав ще Готфріт Лейбніц.

Нехтування чутливим сприйманням було і є основним недоліком школи. Важливість чутливості була помічена ще Радіщевим. У книзі «Про Людину» він зазначає: «Байдужість є моральною смертю». Саме байдужість або беземо-ційність є симптомом духовної смерті людини. Це явище все глибше проникає зі світу дорослих у світ дітей. Протистояти цьому найбільшому злу і вести боротьбу з ним можна лише за допомогою нових розробок, нових підходів до виховання й навчання. Суть духовного виховання можна визначити словами Й.І.Вінкельмана, німецького вченого, історика, мистецтвознавця XVIII ст.: «М'якість серця і вразливі відчуття».

Саме завдяки цьому дитина може розвиватися органічно, вбираючи попередні культури і на їх основі створюючи нове. Необхідно враховувати тісну залежність між розвитком дитини і впливом культури народу.

Саме емоційну чутливість слід розвивати в дитячому віці, щоб не пропустити так званий критичний час. Саме в цьому віці вплив зовнішніх чинників є найсприятливішим, найефективнішим у формуванні психологічних функцій.

Психологічні функції реалізуються в певних навичках, уміннях, поведінці. Вже доведено, що утворення синапсів, тобто певних зв'язків між нейронами, які забезпечують саме проходження певних психологічних функцій, можливе лише в дитячому віці, а вже в подальшому це майже неможливо і недосконало. Українська школа повинна виховати в дітей прагнення до художнього освоєння навколишнього світу, через здатність тонко відчувати, детально опрацьовувати дійсність, що відіграє велику роль у формуванні особистості. Водночас слід пам'ятати про природно дуже розвинену чутливість української душі, яка вміє жити настроями, легко запалюється й так само легко гасне. Найкращі почуття, не підпорядковані розуму, часто є джерелом багатьох непорозумінь і трагедій.

Важливо навчити дітей бачити різницю між пасивним сприйманням навколишнього світу, де людина є лише стороннім спостерігачем, навіть якщо й зацікавленим, і між сприйманням світу, що полягає в духовному освоєнні дійсності, де людина в центрі створеного нею світу. Слід приділити велику увагу внутрішньому світу учня, його прагненню прислухатись і вивчати цей світ. Видатний художник А.Філонов, автор методу аналітичного мистецтва, писав: «Вивчай усе, що є в зовнішньому світі, що є в твоєму внутрішньому і внутрішньому світі кожної людини».

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Робота з презентацією
Презентація - форма подачі матеріалу у вигляді слайдів, на яких можуть бути представлені таблиці, схеми, малюнки, ілюстрації, аудіо-та відеоматеріали. Для того щоб створити презентацію, нео ...

Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика
Традиційно наочність розглядається у взаємозв'язку з чутливістю, з можливостями спостерігати за предметами і явищами або їх зображеннями, тобто з тим, що сприймається органами чуття дитини. ...

Припинення діяльності Українського козацтва
Припинення діяльності Українського козацтва відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації. Реорганізація Українського козацтва відбувається за рішенням Великої Ради Українського коз ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net