Розвиток емоційної чутливості дитини

Нова педагогіка » Основні проблеми викладання образотворчого мистецтва » Розвиток емоційної чутливості дитини

Сторінка 1

Складається враження, що автори нових програм з образотворчого мистецтва, хоч і підсвідоме, керуються Програмою єдиної трудової школи (1921 р.), де зазначено: «Не художниками і не естетами ми повинні зробити дітей у загальноосвітній школі, а сильними людьми, які повно живуть і повно відчувають життя», Але якщо замість слова «естет» записати дослівний переклад з грецької мови — «той, що відчуває», то цитата втрачає глузд. Не може бути повноцінною людина, що не відчуває світу. В чому ж полягає відчуття? Відчуття безпосередньо пов'язані з емоціями, Саме в українській школі необхідно враховувати українську ментальність, що базується, як зазначають дослідники української духовності, на емоційній чутливості, яка часто навіть переважала над інтелектом і волею. Саме в емоційності вбачали дослідники особливі ознаки українського характеру.

Завдання сучасної української школи полягає у відродженні емоційної чутливості в наших дітях, бо саме їм притаманне природне емоційне сприймання. Необхідно позбавити дітей сенсорно-емоційного голоду. Актуальним є розвиток у дітей емоційної пам'яті, естетичних почуттів, творчої уяви, що формується саме на основі емоцій, емоційної чутливості як першооснови сприймання й відтворення. Емоції лежать в основі художнього смаку, образного мислення, спостереження і взагалі будь-якої творчої діяльності. Сучасна школа повинна розширити шкалу емоційної чутливості душі дитини, бо саме душею пізнаємо світ. Висока емоційна чутливість допоможе повніше і цікавіше сприймати світ внаслідок інтеграції прихованих сприймань із-за меж свідомості у свідомість дитини, про що писав ще Готфріт Лейбніц.

Нехтування чутливим сприйманням було і є основним недоліком школи. Важливість чутливості була помічена ще Радіщевим. У книзі «Про Людину» він зазначає: «Байдужість є моральною смертю». Саме байдужість або беземо-ційність є симптомом духовної смерті людини. Це явище все глибше проникає зі світу дорослих у світ дітей. Протистояти цьому найбільшому злу і вести боротьбу з ним можна лише за допомогою нових розробок, нових підходів до виховання й навчання. Суть духовного виховання можна визначити словами Й.І.Вінкельмана, німецького вченого, історика, мистецтвознавця XVIII ст.: «М'якість серця і вразливі відчуття».

Саме завдяки цьому дитина може розвиватися органічно, вбираючи попередні культури і на їх основі створюючи нове. Необхідно враховувати тісну залежність між розвитком дитини і впливом культури народу.

Саме емоційну чутливість слід розвивати в дитячому віці, щоб не пропустити так званий критичний час. Саме в цьому віці вплив зовнішніх чинників є найсприятливішим, найефективнішим у формуванні психологічних функцій.

Психологічні функції реалізуються в певних навичках, уміннях, поведінці. Вже доведено, що утворення синапсів, тобто певних зв'язків між нейронами, які забезпечують саме проходження певних психологічних функцій, можливе лише в дитячому віці, а вже в подальшому це майже неможливо і недосконало. Українська школа повинна виховати в дітей прагнення до художнього освоєння навколишнього світу, через здатність тонко відчувати, детально опрацьовувати дійсність, що відіграє велику роль у формуванні особистості. Водночас слід пам'ятати про природно дуже розвинену чутливість української душі, яка вміє жити настроями, легко запалюється й так само легко гасне. Найкращі почуття, не підпорядковані розуму, часто є джерелом багатьох непорозумінь і трагедій.

Важливо навчити дітей бачити різницю між пасивним сприйманням навколишнього світу, де людина є лише стороннім спостерігачем, навіть якщо й зацікавленим, і між сприйманням світу, що полягає в духовному освоєнні дійсності, де людина в центрі створеного нею світу. Слід приділити велику увагу внутрішньому світу учня, його прагненню прислухатись і вивчати цей світ. Видатний художник А.Філонов, автор методу аналітичного мистецтва, писав: «Вивчай усе, що є в зовнішньому світі, що є в твоєму внутрішньому і внутрішньому світі кожної людини».

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Методи дослідження фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку
Комплекс фізіологічних тестів для експрес-оцінки рівня розвитку фізичних якостей включає 4 показники: Затримка дихання на вдиху. При виконанні проби на затримку дихання реєструється час зат ...

Зміст та структура новітніх інформаційних технологій
Поняття технології ввійшло в повсякденний педагогічний лексикон на початку 1990-х рр. із науково-технічних виробництв. Таке перенесення стало можливим завдяки тому, що, з одного боку, педаг ...

Психокорекційна робота з молодшими школярами
Якщо в дитини проявляються відхилення в психічному розвитку (затримка психічного розвитку, синдром дитячої гіперактивності, неврози або психопатизація), необхідні спеціальні психокорекційні ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net