Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною мовою в учнів початкової школи

Нова педагогіка » Робота над технікою читання на німецькій мові на початковому етапі навчання в ЗОШ » Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною мовою в учнів початкової школи

Сторінка 4

2) За умов відсутності іншомовного оточення читання є одним із найважливіших напрямків оволодіння іноземною мовою. Воно дає змогу отримувати необхідну інформацію, сприяє розумінню учнями шкіл важливості вивчення відповідної мови, загострює інтерес роботи над нею.

Читання найдоступніше і водночас сприяє засвоєнню всіх інших аспектів іноземної мови (фонетичного, лексичного, граматичного) і видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, письма). Є два напрямки читання: техніка читання, усвідомлене читання. В свою чергу усвідомлене поділяється на види: непідготовлене, підготовлене і безперекладне, які, поділяються на ознайомче, оглядове, пошукове і аналітичне. Дані напрямки і види є своєрідною системою, етапи якої потрібно пройти, аби досягнути найвищого результату - без перекладного читання. Для дослідження важливим був перший етап цієї системи навчання читання іноземною (німецькою) мовою - формування навичок техніки читання, початок розвитку вмінь усвідомленого читання.

Існує багато методів навчання читання іноземною мовою, проте, який би метод не обрав вчитель, для ефективності він обов'язково повинен поєднати його з ігровими та проблемними ситуаціями, оскільки в даному (молодшому) віці гра все ще є основним видом діяльності.

Основним завданням навчання читання у перші роки вивчення іноземної (німецької) мови виступає формування навичок техніки читання та розвиток умінь повно й точно розуміти зміст прочитаного, тобто не лише засвоїти навички техніки читання, а й вміти використовувати їх під час

іншої діяльності учнів. Кінцевим результатом формування навичок техніки читання є знання букв алфавіту; швидке й точне встановлення буквено-звукових відповідностей; правильне озвучування графічних одиниць та співвіднесення їх із значенням; читання цілими синтагмами; прогнозування мовного матеріалу; виразне читання у природному темпі з правильним наголосом та інтонацією. Кінцевим результатом розвитку вмінь читання є здатність учнів точно і повно розуміти зміст прочитаного, а саме вилучати конкретну інформацію, визначати основну ідею тексту, виділяти необхідні деталі, факти в тексті, визначати логіку подій. Що й було доведено під час дослідження.

Як при будь-якому навчанні, навчання читання іноземною мовою на початковому етапі потрібно контролювати, перевіряти рівень сформованості в учнів навичок і вмінь. Вважаючи багатооб'єктивність контролю читання, під час дослідження було встановлено, що доцільно використовувати комплексні тести для перевірки рівня сформованості навичок і вмінь читання. Комплексні тести складаються з декількох частин, до складу кожної з яких входять тестові завдання, які дозволяють виявити в учасників тестування рівень сформованості відповідних навичок і вмінь, оскільки кожна частина тесту спрямована на конкретний об'єкт контролю.

Приклад уроку навчання читання на першому році початкової школи. Тема: Ll, Jj. Правила читання.

Мета: навчити учнів правильно читати і писати букви Ll, Jj, ознайомити учнів з новою лексикою; розвивати навички техніки читання; виховувати інтерес учнів до навчання іноземної мови.

Обладнання: картки з завданнями; картинки; плакат з яскравими, великими буквами Ll, Jj.

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1. Фонетична розминка.

Учні співають алфавітну пісеньку, яка співається на кожному уроці вивчення букв алфавіту.

2. Повідомлення теми та мети уроку.

II. Основна частина уроку.

1. Контроль домашнього завдання.

Учні отримують завдання. Для кожного завдання учні обираються за допомогою лічилки.

а) Учні отримують картки з маленькими друкованими буквами (тими, що вже вивчили); по черзі підходять до дошки і пишуть велику писану букву, відповідно до тої, що в кожного з них на картці.

в) Прочитай уголос слова і добери до кожного слова з лівої колонки відповідне слово з правої колонки:

б) У будинку в кожній кімнаті живуть букви-близнюки. А які букви не

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Специфіка спільної роботи класного керівника та учнівського колективу щодо організації позаурочної діяльності
Для організації позаурочної виховної роботи в середніх і старших класах із числа найбільш досвідчених учителів призначаються класні керівники. Їх необхідність зумовлена тим, що в цих класах ...

Визначення поняття гендерного стереотипу
Розуміння міжособистісних взаємостосунків як багатовимірної психологічної системи неможливе без аналізу особливостей гендерної складової, що виявляється найбільш яскраво в гендерних стереот ...

Педагогічні умови успішного статевого виховання підлітків
Виходячи з загальних цілей статевого виховання, а саме — виховати здорову і цілісну особистість жінки та чоловіка, які можуть адекватно усвідомлювати свої психологічні і фізіологічні особли ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net