Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною мовою в учнів початкової школи

Нова педагогіка » Робота над технікою читання на німецькій мові на початковому етапі навчання в ЗОШ » Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною мовою в учнів початкової школи

Сторінка 3

1) Знайди в тексті уривок, в якому йдеться про. З якими почуттями потрібно читати цей уривок? Прочитайте його вголос.

2) Прочитай уголос два уривки і познач "+" той, в якому автор формулює багато запитань/ описує красу зимового лісу/.

Перевірка розуміння того, що читається, відбувається на всіх етапах перекодування текстового матеріалу: під час читання слова, словосполучення, речення, абзацу і цілого тексту. Розуміння змісту тексту пов'язано з наявністю в учнів умінь виділяти головну думку, знаходити конкретні факти і деталі, визначати логіку розвитку подій. Для контролю даної навички доцільно використовувати завдання такого типу:

Знайди речення, яке розкриває основну ідею тексту. Прочитай його вголос.

3 допомогою знаків "+"/ "-" вибери речення, які відповідають/ не відповідають змісту тексту.

Хоча в тексті не сказано про., можна зробити висновок, що. Переглянь запропоновані варіанти висновків, вибери один з них і прочитай їх вголос.

4) Уважно прочитай уривки тексту і розташуй їх у правильній послідовності. Прочитай текст уголос.

Вважаючи багатооб'єктивність контролю читання, під час дослідження було встановлено, що доцільно використовувати комплексні тести для перевірки рівня сформованості навичок і вмінь читання. Комплексні тести складаються з декількох частин, до складу кожної з яких входять тестові завдання, які дозволяють виявити в учасників тестування рівень сформованості відповідних навичок і вмінь, оскільки кожна частина тесту спрямована на конкретний об'єкт контролю. Це стосується тематичного контролю. А поточний контроль може здійснюватись на кожному уроці і мати лише один або декілька об'єктів конролю.

Метою даного дослідження було теоретично обґрунтувати, практично розробити методику формування навичок іншомовного читання на початковому етапі в загальноосвітніх школах (на матеріалі німецької мови). Щоб досягнути цієї мети потрібно було вирішити ряд завдань, що і було зроблено. В першому розділі були досліджені теоретичні матеріали, з'ясовано, чому саме початок вивчення іноземної мови перенесено з середньої у початкову школу; які є напрями та види читання; які навички читання формуються на початковому етапі навчання. В другому розділі було розроблено технологію формування навичок читання іноземною (німецькою) мовою на першому, на другому та на подальших роках навчання в початковій школі; а також було розроблено та встановлено ефективну методику контролю рівня сформованості даних навичок.

В результаті дослідження, з огляду на все вищевикладене можна зробити такі висновки:

1) Перенесення початку вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах з основної школи в початкову (згідно Концепції 12-річної освіти) поставило вчителів іноземних мов в незвичайну ситуацію. Молодші школярі значно відрізняються від учнів основної школи, вони, особливо в 1 - 2 класах, являються самими складними учнями школи. Діти цього віку мають не тільки сприятливі природні дані для вивчення іноземної мови (добре розвинений фонематичний і звуковисотний слух, точна імітація, схильність до наслідування, потреба в спілкуванні і т.д.), але мають разом з тим цілий ряд вікових психофізіологічних і індивідуальних особливостей, які ускладнюють навчання, тому молодших школярів потрібно зацікавлювати, використовуючи метод ігрових і проблемних ситуацій. Крім того, під час дослідження було встановлено, що майже усі підручники, за якими навчаються молодші школярі, містять завдання такого типу: напиши по порядку такі слова; переклади слова на німецьку мову, напиши великі букви до таких маленьких, озвуч слова.

Звертаючи увагу на перший розділ - вікові особливості молодших школярів та важливість навчання читання саме на початковому етапі, виникло запитання: чи можна зацікавити учнів такими одноманітними завданнями, та звичайним чорним, маленьким шрифтом підручників. Тому було досліджено є розроблено методичні рекомендації щодо ефективного формування навиків читання у початковій школі, а ефективним навчання може бути лише тоді, коли учні достатньо зацікавлені.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Нова професійна структура, зміни сучасного ринку праці
Характерні ознаки вищої професійної освіти ХХІ ст.: демократизація, рівний доступ до освіти, її безперервність, співучасть викладача і студента в освітньому процесі; диверсифікація – наявні ...

Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку
Під час виховання у дітей дошкільного віку любові до Батьківщини потрібно розпочинати виховувати любов до рідного міста. Успішний розвиток дошкільнят при ознайомленні з рідним містом можлив ...

Методичні рекомендації для впровадження інтерактивних технологій на уроках світової літератури
На кожному уроці я маю бачити перш за все дитину з її потребами та інтересами, вміннями та талантами, дослідженнями та оригінальністю . Тому на своїх уроках ефективно використовую інтеракти ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net