Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною мовою в учнів початкової школи

Нова педагогіка » Робота над технікою читання на німецькій мові на початковому етапі навчання в ЗОШ » Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною мовою в учнів початкової школи

Сторінка 2

Під час гри учні по черзі - спочатку учень із групи +, потім учень із групи 0 - читають слова, відшукують відповідні малюнки або дають український еквівалент прочитаного німецького слова і лише після цього відмічають відтворене слово +-ом або 0-ом. Досить ефективними для контролю даного об'єкту є такі тестові завдання:

1) Прочитай уголос слова і:

а) з'єднай їх відповідними малюнками;

б) намалюй предмети;

в) визнач, чи відповідають вони малюнкам;

г) підкресли назву того, що можна купити в (овочевому відділі) супермаркета;

д) закресли слово, яке за якимись ознаками не належить до даної групи слів;

е) постав їх у правильній послідовності (від найменшого до найбільшого).

2) Прочитай уголос слова і добери до кожного з лівої колонки слово з протилежним значенням з правої колонки.

3) Знайди в таблиці слова-назви (природних явищ, тварин, продуктів харчування) і прочитай їх уголос тощо.

Рівень сформованості навичок прогнозування мовного матеріалу можна перевірити у процесі читання вголос словосполучень та речень, в яких випущені деякі елементи. Матеріалом для читання можуть виступати ізольовані словосполучення, речення або абзац. Показниками рівня сформованості відповідних навичок є правильність лексичного та граматичного відтворення пропущених елементів. Доцільним видом контрольних завдань є вибіркові тестові завдання на заповнення пропусків. Наприклад, учням потрібно заповнити пропуски в реченнях відповідними елементами і з'єднати речення з малюнками або дати український еквівалент прочитаного.

in

nach

mit

Ich gehedie Schule.

Ich fahremeinem Vater.

Ich fahreDeutschland.

Або завдання такого типу:

1) Прочитай уголос речення і:

а) встав пропущені слова;

б) розшифруй закодовані слова.

2) Прочитай уголос текст, дивлячись на карту, і добери слова, яких не вистачає, щоб зрозуміти, де живе зайчик.

3) Прочитай уголос текст і знайди в ньому нісенітниці.

Володіння синтагматичним членуванням речення також перевіряється в ході читання уголос. Матеріалом для читання може бути окреме речення або логічно пов'язані між собою речення. Показником рівня сформованості відповідних навичок є правильна паузація речень. Вона полягає в тому, що учень при читанні речення ділить його на синтагми, тобто робить міжсинтагмені паузи у процесі читання, а не читає речення послівно. Наприклад, учню потрібно знайти у тексті і прочитати вголос речення, в якому йдеться про те, як проводять вихідні Олівер і його друзі:. Oliwer

und seine Freunde haben ein Hobby, sie spielen sehr gern Fussball

Перевірити рівень сформованості навичок читання синтагмами можна за допомогою вибіркових тестових завдань і завдань з вільно конструйованою відповіддю, наприклад:

1) Прочитайте уголос словосполучення і

а) обведи колом малюнок, який відповідає прочитаному;

б) розфарбуй (предмет) відповідним кольором;

в) підкресли помилкове сполучення слів.

З'єднай слова з правої колонки із словами з лівої колонки, щоб утворилося правильне словосполучення і прочитай його вголос.

Знайди в тексті речення, в якому автор описує зовнішність Геракла, і прочитай його вголос.

Знайди в тексті уривок, в якому описано про те, чим живляться птахи, і прочитай його вголос.

Інтонація як один з виразних засобів мови, що звучить, виражає ставлення читача до того, про що йдеться в тексті. Так, за допомогою інтонації виражаються різні комунікативні типи висловлювань: звернення, прохання, повідомлення, запитання тощо. Перевірити рівень сформованості інтонаційних навичок учнів можна лише в ході читання вголос. Матеріалом для читання має виступати ізольоване речення, група речень або абзац, а не цілий текст. Це дасть можливість учителю зекономити час та оцінити більшу кількість учнів за одиницю часу. Показником рівня сформованості є правильність інтонування речень (розповідних, спонукальних, питальних тощо). Перевірити рівень сформованості інтонаційних навичок учнів можна за допомогою виконання як вибіркових, так і тестових завдань із вільно конструйованою відповіддю. Для контролю даної навички доцільно використовувати завдання такого типу:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Методичні рекомендації щодо формування рецептивних граматичних навичок учнів засобами англійської пісні
Використання зразків сучасної англомовної поезії може бути одним з ефективних засобів досягнення таких основних цілей навчання предмету іноземної мови, як практична, освітня, розвиваюча та ...

Образотворчі засоби та художня манера живопису К. Білокур
Ім'я Катерини Василівни Білокур, самобутньої художниці з народу, яка в своїх чудових полотнах втілила невмирущу красу живописної української природи, її неосяжні степові далі, лани, щедрі д ...

В.А. Караковський: біографія та основні роботи
Володимир Абрамович Караковський народився 14 лютого 1932 року в Свердловську (тепер - Єкатеринбург). Мати дитини померла при пологах, і Володю усиновила сім'я інспектора народної освіти Аб ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net