Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною мовою в учнів початкової школи

Нова педагогіка » Робота над технікою читання на німецькій мові на початковому етапі навчання в ЗОШ » Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною мовою в учнів початкової школи

Сторінка 2

Під час гри учні по черзі - спочатку учень із групи +, потім учень із групи 0 - читають слова, відшукують відповідні малюнки або дають український еквівалент прочитаного німецького слова і лише після цього відмічають відтворене слово +-ом або 0-ом. Досить ефективними для контролю даного об'єкту є такі тестові завдання:

1) Прочитай уголос слова і:

а) з'єднай їх відповідними малюнками;

б) намалюй предмети;

в) визнач, чи відповідають вони малюнкам;

г) підкресли назву того, що можна купити в (овочевому відділі) супермаркета;

д) закресли слово, яке за якимись ознаками не належить до даної групи слів;

е) постав їх у правильній послідовності (від найменшого до найбільшого).

2) Прочитай уголос слова і добери до кожного з лівої колонки слово з протилежним значенням з правої колонки.

3) Знайди в таблиці слова-назви (природних явищ, тварин, продуктів харчування) і прочитай їх уголос тощо.

Рівень сформованості навичок прогнозування мовного матеріалу можна перевірити у процесі читання вголос словосполучень та речень, в яких випущені деякі елементи. Матеріалом для читання можуть виступати ізольовані словосполучення, речення або абзац. Показниками рівня сформованості відповідних навичок є правильність лексичного та граматичного відтворення пропущених елементів. Доцільним видом контрольних завдань є вибіркові тестові завдання на заповнення пропусків. Наприклад, учням потрібно заповнити пропуски в реченнях відповідними елементами і з'єднати речення з малюнками або дати український еквівалент прочитаного.

in

nach

mit

Ich gehedie Schule.

Ich fahremeinem Vater.

Ich fahreDeutschland.

Або завдання такого типу:

1) Прочитай уголос речення і:

а) встав пропущені слова;

б) розшифруй закодовані слова.

2) Прочитай уголос текст, дивлячись на карту, і добери слова, яких не вистачає, щоб зрозуміти, де живе зайчик.

3) Прочитай уголос текст і знайди в ньому нісенітниці.

Володіння синтагматичним членуванням речення також перевіряється в ході читання уголос. Матеріалом для читання може бути окреме речення або логічно пов'язані між собою речення. Показником рівня сформованості відповідних навичок є правильна паузація речень. Вона полягає в тому, що учень при читанні речення ділить його на синтагми, тобто робить міжсинтагмені паузи у процесі читання, а не читає речення послівно. Наприклад, учню потрібно знайти у тексті і прочитати вголос речення, в якому йдеться про те, як проводять вихідні Олівер і його друзі:. Oliwer

und seine Freunde haben ein Hobby, sie spielen sehr gern Fussball

Перевірити рівень сформованості навичок читання синтагмами можна за допомогою вибіркових тестових завдань і завдань з вільно конструйованою відповіддю, наприклад:

1) Прочитайте уголос словосполучення і

а) обведи колом малюнок, який відповідає прочитаному;

б) розфарбуй (предмет) відповідним кольором;

в) підкресли помилкове сполучення слів.

З'єднай слова з правої колонки із словами з лівої колонки, щоб утворилося правильне словосполучення і прочитай його вголос.

Знайди в тексті речення, в якому автор описує зовнішність Геракла, і прочитай його вголос.

Знайди в тексті уривок, в якому описано про те, чим живляться птахи, і прочитай його вголос.

Інтонація як один з виразних засобів мови, що звучить, виражає ставлення читача до того, про що йдеться в тексті. Так, за допомогою інтонації виражаються різні комунікативні типи висловлювань: звернення, прохання, повідомлення, запитання тощо. Перевірити рівень сформованості інтонаційних навичок учнів можна лише в ході читання вголос. Матеріалом для читання має виступати ізольоване речення, група речень або абзац, а не цілий текст. Це дасть можливість учителю зекономити час та оцінити більшу кількість учнів за одиницю часу. Показником рівня сформованості є правильність інтонування речень (розповідних, спонукальних, питальних тощо). Перевірити рівень сформованості інтонаційних навичок учнів можна за допомогою виконання як вибіркових, так і тестових завдань із вільно конструйованою відповіддю. Для контролю даної навички доцільно використовувати завдання такого типу:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Теореми про рівносильність нерівностей
Дві нерівності з одною змінною називаються рівносильними, якщо їх розв’язки співпадають (в тому числі, якщо обидві нерівності не мають розв’язків). Якщо кожен частковий розв’язок нерівності ...

Педагогічна взаємодія на уроці іноземної мови
Взаємодія вчителя та учня на уроці іноземної мови має специфічний характер, що в першу чергу зумовлюється змістом цього предмету та методикою його викладання. Саме оптимізація цих двох факт ...

Навчання і побут студентів вищого навчального закладу
Формування студентського контингенту навчального закладу вищої фізкультурної освіти має свої особливості. Потенційними абітурієнтами і студентами цих закладів є, як правило, молодь, яка акт ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net