До проблеми формування рецептивних граматичних навичок читання англійською мовою

Нова педагогіка » До проблеми формування рецептивних граматичних навичок читання англійською мовою

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Розглядається проблема формування рецептивних граматичних навичок читання на базі зорових і мовленнєво-рухових аналізаторів, становлення динамічних стереотипів, взаємодія буквенно-графічних і акустичних образів у “внутрішній мові” при вивченні англійської мови.

Formation of receptive grammatical reading skills on the basis of visual and speech motor analysers, development of dynamic stereotypes, interaction of alphabetic and acoustic images in “mental speech” in teaching English are considered.

Проблема рецептивних граматичних навичок читання англійською мовою – одна з найважливіших для теорії і практики навчання. Читання – це складний психофізіологічний процес сприйняття і переробки зафіксованої в тексті інформації, що включає в себе перцепцію, розумову і мнемонічну діяльність, процес аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та ряд інших інтелектуальних операцій.

Теоретичним підґрунтям досліджень в цьому питанні є праці видатних вітчизняних психофізіологів І.П.Павлова, Л.С.Виготського, І.І.Жинкіна, А.А.Леонтьєва, С.А.Рубінштейна, та ряду вчених зарубіжних (Л.Б.Блумфільд, Н.Хомський, В.Р. Реверс, М.Лейзінгер, З.С.Харріс, Т.А.Ван Дейк і ін.).

Більшість вітчизняних психологів вважає, що навичка – це автоматизований прийом виконання дій, що входять в склад уміння. С.А.Рубінштейн підкреслює в навичці такі риси, як стійкість, фіксованість, лабільність, рухливість, свідомість, автоматизм в їх єдності.

Навичка – це “динамічний стереотип”, що формується на базі зорових і мовленнєво-рухових аналізаторів. У формуванні цього “стереотипу” є декілька етапів. На початковому етапі закладається свідомо-орієнтовні основи формування навички. Тут відбувається велика інтелектуально-фізіологічна робота – ознайомлення з навичкою, її презентація, пояснення, заучування моделей, зразків, і автоматизація часткових дій, виконуються вправи, які можуть бути механічними і напівмеханічними, створюються свідомо-орієнтовні основи у “внутрішній мові”. В подальшому, шляхом умовно-мовленнєвих вправ відбувається тренування в розвитку автоматизації навички, її стабільність, формування стійких моторно-семантичних стереотипів. Уже на цьому етапі важливо спрямовувати зусилля на засвоєння співвідношення фонем з їх графічними зображеннями в різних позиціях в слові. При цьому в пам’яті утворюються графічні образи слів і словосполучень, що безпосередньо несуть значення, пов’язані з поняттями, засвоюється нова для людини графічна система співвідношення графічних символів (слів) з їх значеннями і мовленнєво-руховими аналізаторами, утворюються складні зв’язки між зоровим, мовленнєвим, руховим аналізаторами сприймання.

Іноді на початковому етапі навчання інколи мало приділяється уваги формуванню графічних образів слів, увага приділяється виключно хоровому озвучуванню слів безвідносно до їх графічних образів. А це не сприяє оволодінню іноземною мовою. В англійській мові, наприклад, є чимало умовних графічних елементів, що при читанні (thoughts, daughter), створюють немалі утруднення при засвоєнні структурних елементів мови. Тому графічний образ букв, слів має вивчатись протягом усіх етапів вивчення іноземної мови (початкового, середнього, старшого). Є думки про нібито негативну дію графічних рецептивних уявлень на уявлення акустичні, на усно-мовленнєве читання. Але думка ця здається непереконливою. Досвід показує, що графічні мовленнєві уявлення не тільки не руйнують акустичних образів слів у “внутрішній мові”, а, навпаки, асоціюючись з ними, взаємно підтримують одне одного, позитивно взаємодіють. Тому вже на початковому етапі навчання іноземній мові усне засвоєння букв, слів повинно супроводжуватись показом їх письмових зразків. Зорові образи, знання основних, звуко-буквених відповідностей забезпечують швидкий прогрес у формуванні рецептивних навичок читання, усного мовлення. До того ж письмо допомагає і розвиткові пам’яті. У внутрішній мові мовлення може здійснюватись не тільки на основі звукової мови, а і інших засобів, інших образів (жестових, музикальних і ін.).

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Стан проблеми формування пізнавального інтересу в учнів засобами практичної спрямованості в школі
Практичну спрямованість курсу зведено в програмі до традиційних «Значення у природі та житті людини». Можливості для посилення практичного спрямування знань мають багато тем курсу, але брак ...

Урок – основна форма навчального процесу іноземної мови
Урок іноземної мови є основною організаційною одиницею навчального процесу, його частиною і водночас самостійною, цілісною ланкою. До нього ставляться загально дидактичні й методичні вимоги ...

Що таке казка. Історія казки
Казка — це вид художньої прози, що походить від народних переказів, порівняно коротка розповідь про фантастичні події та персонажі, такі, як феї, гноми, велетні тощо. Один з основних жанрів ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net