Загальні питання організації та проведення експерименту

Нова педагогіка » Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації » Загальні питання організації та проведення експерименту

Сторінка 3

Висунуті ситуації відповідають дидактичній меті, спрямовані на формування емоційно позитивного ставлення до них та сприяють активній участі всіх студентів в інсценуванні. Практичне заняття з імітаційним методом навчання (рольова гра) включає головні частини цієї технології:

1. Визначення проблеми ( мети, завдань і етапів гри).

2.Розподіл ролей, визначення функцій учасників.

Розроблення інструкцій, процедур і функцій учасників гри на кожному етапі.

Створення імітаційної моделі гри.

Розроблення поетапного підведення підсумків і методики гри з урахуванням послідовності.

Розроблення додатків до гри (методичних посібників, технічних засобів тощо).

Підготовка форм аналізу результатів гри. При організації практичного заняття викладач показав глибоке знання свого предмета, методично правильно опрацював ситуації, які мають бути розіграними, і володіння необхідними навичками та вміннями для їх втілення та вирішення. Суттєвим мотивом проведення таких занять є відповідна підготовленість студентів до активної участі в них. Ступінь підготовленості студентів, виявлення рівня знань за даною темою викладач перевірив за допомогою анкетування. Студенти розподіляються на дві групи. Кожна група виконує роль посадової особи, учасника ситуації. Спочатку працює одна група, а інші виконують роль активного глядача. Після виступу однієї групи починає працювати друга за модель питання відповідь ”, відповідь – питання ”. Для систематизації навчального матеріалу студентам пропонується переглянути відеофільм про Великобританію. А для контролю знань за даною темою студенти виконують тестове завдання, що включає в себе інформацію обговорення та матеріал відеофільму. Виховну функцію на занятті виконують підготовлені студентами музичні номери. Студенти були одягнені в національні костюми певної країни (Україна, Великобританія, США), танцювали і співали пісні. Атмосфера спілкування з студентами склалась доброзичливою. Викликаний проблемою інтерес у студентів спонукав їх до активного спілкування та рішенню ситуацій.

Для досягнення поставленої мети викладач обрав метод стимулювання і мотивації ( рольова гра), за джерелом інформації – словесні (бесіда), репродуктивний метод. Прийомами навчання можна назвати створення ситуацій та способи спонукання до самостійного вирішення.

При оцінюванні діяльності кожного студента як учасника гри враховується: правильна відповідь, ініціативність, уміння чітко і правильно висловлювати свою думку, оригінальність, виявлення творчості. Практичне заняття з впровадженням активних методів навчання побудовано методично вірно. Мета заняття досягнута. Оцінки виставлені. Показник абсолютної успішності складає - 100%., якісної - 80%/. Отже, практичне заняття з впровадженням активних методів навчання за темою «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка» дало можливість виявити рівень засвоєння даної теми, самостійність студентів, узагальнити і систематизувати навчальний матеріал, стимулювати навчально-пізнавальний інтерес студентів, спонукає критичному мисленню.

Актуальність даної теми полягає у всебічному розвитку вашого світогляду про інші країни, набуваєте знання про краєзнавчі особливості країн, знайомитесь з їх культурою, традиціями, звичками. А також оволодіваєте практичними навичками спілкування.

Актуалізація опорних знань. Викладач:

Тема «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США» включає в себе такі підтеми:

Географічне положення.

Культуру, пресу.

Транспорт.

Питання до групи:

Wher is Ukraine situated?

What seases is Great Britain washed by?

What is the population of USA?

What does The United Kingdom of Great Britain Mean?

What are the main rivers in Ukraine?

What kinds of transport are there in Great Britain?

Why is USA a federal republic?

Who is the Prime-Minister in Great Britain?

What is the population of Ukraine?

Викладач оцінює відповіді студентів і виставляє оцінки.

3.Перевірка знань вивченого матеріалу.

Студентами були підготовлені реферати на теми:

The genera facts about Ukraine.

The genera facts about Great Britain.

The genera facts about USA.

Читання рефератів:

1-й доповідач: тема “The General Facts about Ukraine”.

Питання студентів до доповідача:

Is Ukraine bigger than Great Britain?

What is the population of Kyiv?

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Аналіз причин асоціальної поведінки особи
С.А.Белічева: “Почуття суспільності або, іншими словами, моральне почуття живе в кожному з нас точно так, як і почуття особистості, егоїзму. Обидва ці почуття, у вигляді мікроскопічних заро ...

Повість "Перехресні стежки". Особливості композиції, сюжету
Творчість Івана Яковича Франка (1856 – 1916) – вершинний здобуток української реалістичної літератури кінця XIX – початку ХХ століття. І. Франко залишив неперебутній слід у мистецькій та су ...

Бесіда з батьками «Як привчити дошкільника до праці»
Система трудового виховання дітей у сім'ї струнка й багатогранна. У загальній трудовій атмосфері сім'ї навіть народження дитини розглядається як поява на світ майбутнього працівника. На Укр ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net