Загальні питання організації та проведення експерименту

Нова педагогіка » Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації » Загальні питання організації та проведення експерименту

Сторінка 2

установка ( завдання);

мовленнєвий матеріал, який потрібен для засвоєння;

вказівки стосовно контролю або самоконтролю та їх форми.

Представлені на занятті вправи були поділені на мовленнєві та мовні. Студентам легше спілкуватися на занятті, якщо їх пов’язують певні відношення, розвиток мовленнєвої активності й самостійності того, хто говорить, що не означає відмову від використання опор. Спочатку були використані змістовні (доповіді, реферати), а потім семантичні у вигляді написаних слів, словосполучень на дошці. У дидактичному плані опори сприяють реалізації принципів посильності та доступності, мовленнєвій активності, й індивідуалізації навчання. З точки зору психологію мовлення, опори беруть участь у формуванні самостійності - одної з характеристик мовленнєвого уміння. На даному занятті були використані вербально-ілюстративні (географічні карти, малюнки) та семантичні (слова, словосполучення) опори. Для навчання діалогічного та монологічного мовлення були вжиті ситуації, завдання вербального характеру.

Завдання

Тип завдання

Уміння, які перевіряються

(основні блоки)

Об єм

Час виконання

№1

Доповідь, реферати

Висловлювання за темою

Уміння висловлюватися за темою у вигляді монологу, логічно побудувати своє висловлення, продемонструвати соціокультурні знання зідно з ситуацією спілкування. Уміння аргументувати свою точку зору.

10-15 фраз

3-3,5 хв.

№2

Роль викладача у процесі проведення такого практичного заняття велика. Він був організатором обговорення, давав можливість студенту висловлювати свою думку не відповідаючи за нього, навчив студентів підбивати підсумок, допомагав студентам розвивати творче мислення в процесі відповіді. Викладач встановив швидкий контакт із студентами, відносини «викладач - студент», вимогливі, поважні. Зауваження він робив конкретизовані й узагальнені. Характер бесіди був пожвавлений, студенти прагнули висловити свою думку. Студенти самостійно зробили підбір інформації за темою, для рефератів. Зміст якої був спрямований на узагальнення знань студентів.

Узагальнення і систематизація вивчення теми «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка» допомогла сформувати практичні вміння і навички студентів розвитку усного мовлення, розвити творче мислення та активізувати самостійну роботу студентів. Що і довелося довести. Отже, практичне заняття побудовано методично вірно. Мета практичного заняття досягнута. Оцінки виставлені об’єктивно. Результати оцінок показали абсолютну успішність - 92%, якісну- 76%.

Отже, практичне заняття за дидактичною метою дане поглибив, узагальнив і систематизував знання студентів.

За способом і характером проведення це практичне заняття -бесіда. За домінуючою формою – колективною індивідуальний.

Формуючий експеримент та аналіз результатів експериментального дослідження

Другу групу назвемо Е (експериментальна), в якій було проведено практичне заняття з впровадженням активних методів навчання (рольова гра) за темою «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка» в групі О-12. Склад групи-19 студентів та 6 студентів II курсу групи О-22. Мета такого заняття передбачає активізацію пізнавального інтересу та навичок самостійної роботи студентів, творчого мислення, сформувати вміння та навички усного мовлення , узагальнити і систематизувати набуті знання за темою. Завдання, які необхідно вирішити на занятті:

1 - Розвивати творче мислення, навички усного мовлення.

2 - Засвоєння студентами знань, умінь, які самостійно здобуті, в ході пізнавальної активної діяльності.

3 - Формування ситуації (розуміння поставленого завдання).

4 - Рішення ситуації. Практичні заняття з впровадженням імітаційної методу навчання, у даному випадку, означає створення викладачем перед студентами ситуації, розподіл ролів та їх рольове програвання, шляхи вирішення цих ситуацій.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Моделювання своєї особистості
Ознайомившись з різними типами характеру можна приступати до «моделювання» ескізу свого: соціального портрета, передбачення майбутньої чи бажаної соціальної ролі. Наше суспільство переживає ...

Роль і місце цивільної оборони в сучасних умовах
Людство вступило в нову еру свого існування, коли потенційна сила створених ним засобів, що впливають на навколишнє середовище, може порівнюватись із силами природи. Атомні електростанції, ...

Вироблення якісних ознак читання як основне завдання уроків читання у початковій школі
Найважливіше завдання початкової школи - навчити дітей учитися, а це неможливо без уміння читати і працювати з книжкою. В. Сухомлинський радив учителям початкових класів: "Навчіть усіх ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net