Методика формування комунікабельності старших дошкільників при роботі з дитячою книгою

Нова педагогіка » Розвиток комунікабельності у старших дошкільників » Методика формування комунікабельності старших дошкільників при роботі з дитячою книгою

Сторінка 1

Розглядати методику формування комунікабельності старших дошкільників я спробую на базі творів Д. Дефо «робінзон Крузо».

Як початковий матеріал, на якому можна буде вивчити формування етичного відношення молодших школярів, з урахуванням творів Д. Дефо, така моральна норма, як «відповідальність» і «добродіяння» істинна і помилкова, які дуже актуальні на сучасному етапі життя суспільства.

Етична норма «доброзичливість» характеризувалася в більшій мірі взаємостосунками між людьми. Доброзичливість визначається нашими пізнаннями, як прагнення бачити в іншому позитивні якості, віра в можливість зміни людини на краще і в його здатності, готовність прийти на допомогу радою і справою.

Звичайність, негероїчність Робінзона – одна з головних умов його величезного успіху. Кожен читач, ставлячи себе на його місце, міг думати: «І я в тих же умовах опинився б таким же легінем».

У наш час тема «доброзичливості» стоїть дуже гострим кутом. У нашому житті, до жалі, вона є помилковою, тобто багато людей видають, за ту, що виходить з серця чисту, «доброзичливість» корисливу, що працює тільки в благо собі.

Чистої і істиною доброзичливості потрібно учити дітей з найранішого віку.

При дослідженні етичного досвіду молодших школярів використовується ряд взаимодоповнюючих методик: бесіда по сюжетній розповіді, метод незавершених розповідей.

Бесіда. При використовуванні бесіди по сюжетній розповіді, випробовуваній пропонується прослуховувати розповідь, що містить етичну проблему. Герої розповіді потрапляли в ситуацію морального вибору. Після прослуховування розповіді школярам задаються питання, які були складені так, щоб у відповідях і висловах випробовуваних виявлялися відносини, знання про способи поведінки і про найетичнішу норму.

Незавершена розповідь. При використовуванні методу незавершених розповідей, учням зачитуються розповідь, в якому герою необхідно було діяти, або порушуючи етичну норму, або відповідно до неї. Кожного випробовуваного просять уявити, що дійовою особою є він сам. Учень повинен був закінчити розповідь, пропонуючи свої способи поведінки і обґрунтовувати їх.

При визначенні особливостей етичного досвіду молодших школярів використовуються наступні критерії: ступінь відповідності етичній нормі знань, відносин і способів поведінки учнів; узагальненість знань; їх глибина і широта; ступінь стійкості.

Для оцінки етичних знань випробовуваних виділяються такі прояви, як розуміння ними зміст моральних норм, знання способів поведінки, знання переживань, що виникають у людини у разі дотримання або недотримання моральної норми.

Про етичне відношення взнають по оцінних думках школярів про вчинки іншої людини, про свої вчинки, а також по особливостях виконання моральної діяльності і їх мотивах.

На першому етапі дослідження відповісти на питання:

Скажи, як ти думаєш, що таке відповідальність?

Як завжди поводиться відповідальна людина?

Як завжди поводиться безвідповідальна людина?

Скажи, як ти думаєш, що таке доброзичливість?

Як завжди поводиться доброзичлива людина?

Як завжди поводиться недоброзичлива людина?

Аналіз відповідей і висловів випробовуваних 2 класи показує, що етичні знання неоднозначні для своєї вибірки. У контрольних і експериментальних групах необхідно перш за все буде виділити випробовуваних, відповіді і вислови яких, свідчитимуть про те, що ці школярі (порівняно з іншими) неправильно розуміють зміст моральних норм. Показником того, що випробовувані мають відносно низький рівень знань про зміст моральних норм, є те, що вони звичайно не бачать етичну проблему там, де вона є.

У ситуації морального вибору, випробовувані даної групи звичайно пропонують способи поведінки, не відповідні етичній нормі.

Ґрунтуючись на вищесказаному, виділяють цих школярів в групу з низьким рівнем етичного досвіду.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Усвідомлення основних завдань малокомплектних початкових шкіл
Серед проблем, які розробляються сучасною вищою та середньою школою особливе місце займають питання організації навчального процесу в малокомплектних школах. Сучасний демографічний стан в У ...

Проектна технологія
Однак сьогодення вимагає від освіти не забезпечення учнів певною сумою знань, а вміння отримувати знання самостійно, що можна забезпечити використанням не тільки однієї технології, а цілим ...

Характеристика освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» у контексті вимог Державного стандарту початкової загальної освіти
Згідно із Законом України про «Про загальну середню освіту», Державний стандарт початкової загальної освіти є органічною складовою Державного стандарту загальної середньої освіти. Державний ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net