Мовна готовність дитини до школи

Нова педагогіка » Розвиток комунікабельності у старших дошкільників » Мовна готовність дитини до школи

Сторінка 2

Граматичною системою словозміни дитина з мовою, що нормально розвивається, звичайно опановує до 4 років, тоді як системою словотворення – лише до 7–8. Ці терміни досить умовні.

Перевірка сформованості у дитини граматичних систем важлива тому, що навіть дуже великий словарний запас не вирішує проблему повноцінності усної мови. Важливо ще уміння активно користуватися наявними словами, будувати з них пропозиції і зв'язні вислови, оскільки лише при цій умові можна достатньо ясно виражати свої думки. А для правильної побудови пропозицій необхідне уміння граматично вірно погоджувати слова між собою. Більшість дітей цим умінням опановує своєчасно, у деяких же тут спостерігаються певні труднощі. При цьому в одних випадках недостатність оволодіння граматичними закономірностями мови видно вже в повсякденній мові дитини, в інших це можна виявити лише в процесі спеціального дослідження.

Володіння зв'язною мовою.

Під зв'язною мовою прийнято розуміти такі розгорнені (тобто що складаються з декількох або багатьох пропозиції) вислови, які дозволяю! людині чітко н послідовно висловлювати свої думки. Без вільного володіння зв'язною мовою процес шкільного навчання, навіть в плані звичних відповідей на уроці, просто немислимий, тому про її розвиток у дитини необхідно турбуватися вже в дошкільному віці.

Зв'язна мова типу опису або розповіді починає розвиватися у дітей тільки після 3 років, оскільки лише в цьому віці у дитини виникає потреба в ній і з'являються необхідні передумови для оволодіння нею. Необхідність в передачі іншим людям якихось власних думок з'являється у зв'язку з самостійною практичною діяльністю дитини в процесі якої у нього і виникають ті думки, якими він хоче поділитися з оточуючими. Особливо ж активно зв'язна мова розвивається в період між 4 і 5 роками, коли в процесі гри, що все ускладнюється, у дитини поступово формується регулююча функція мови. Після 3 років, особливо до 4–5 років, у нього вже є в наявності і необхідні мовні передумови для оволодіння зв'язною мовою, свого роду «матеріальна база» для неї – він вже володіє достатньо великим словарним запасом і основними граматичними формами мови, «перескакує» на іншу, з абсолютно новим змістом і не пов'язану з першою. Тому смислові зв'язки між окремими пропозиціями в таких «розповідях» виражені слабо або навіть повністю відсутні, що утрудняє їх розуміння.

Розповіді прийнято підрозділяти на фактичні і творчі. Перші, як показує сама назва, передають реальні події (факти), що робиться або на основі їх безпосереднього сприйняття, або по пам'яті. Другі будуються при активній участі творчої уяви, завдяки чому розповідь про реальні події може «обростати» якимись додатковими деталями, не присутніми в реальній ситуації. Формою розповіді можуть бути описовими, і сюжетними. Описова розповідь полягає в простому описі реальних або зображених на картинці речей, рослин, тваринних. Тут немає дійових осіб, немає ніяких події, а просто описуються характерні для даного предмету ознаки. Наприклад: «Ведмежа маленьке, незграбне, кошлате; у нього невеликі вушка і короткий хвіст…» У сюжетній розповіді є зав’язка дії, його розвиток, що доходить до якоїсь вищої крапки (кульмінаційного моменту), і завершення «події», або так звана розв'язка; події тут повинні передаватися в певній тимчасовій послідовності, з урахуванням їх причинно-наслідкових зв'язків.

Страницы: 1 2 

Рекомендуємо почитати:

Ігрова діяльність в процесі розвитку особистості дитини як педагогічна проблема
З давніх-давен в будь-які зібрання дітей супроводжувалися ігровою діяльністю. У глибоку давнину дитячі ігри виникли як стихійне наслідування дій дорослих. В ігрових вправах і змаганнях підр ...

Особливості застосування дидактичних ігор на уроках української мови
Найефективнішими є ті уроки української мови, на яких використовують різноманітні форми роботи, збагачують їх знахідками своїх творчих шукань. У процесі гри в учнів виробляється звичка зосе ...

Суттєві зміни в освіті
В результаті посилення процесу глобалізації економіки, політики, культури, взаємозв’язку й взаємозалежності держав світу: освіта стає ключовим фактором сталого розвитку демократії та миру в ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net