Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Нова педагогіка » Педагогічне проектування по темі "Проектування одягу в художній системі "колекція" » Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Сторінка 9

Спеціальність: Конструювання і моделювання швейних виробів

Група: М – 21

Викладач: Головко Софія Романівна

Дисципліна: Художнє проектування одягу

Тема: Проектування художньої системи «колекція»

Мета:

− навчальна: навчитися проектувати моделі одягу в художній системі «колекція»;

− розвиваюча: розвинути процес зорового сприймання; творче мислення, уяву і фантазію;

− виховна: естетичний смак, відчуття стилю, прагнення орієнтуватися в сучасному світі моди.

Матеріально-технічне забезпечення: ручки кулькові, олівці графітні, гумка, лінійка, робочий зошит.

Міжпредметні зв’язки: урок засвоєння нових з тема «Проектування одягу в художній системі «колекція».

Тип уроку: формування умінь і навичок.

Хід уроку

І Організаційна частина

Мета: перевірка наявності учнів у класі, готовність їх до уроку, зосередження їх уваги на темі уроку.

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні (розповідь).

ІІ Повідомлення теми, мети і завдань уроку

(Дивитися вихідні дані).

ІІІ Актуалізація опорних знань і практичного досвіду учнів

Мета: перевірка умінь, знань, навичок набутих раніше і необхідних для свідомого засвоєння плану уроку формування практичних умінь і навиків.

Форма організації: фронтальна, індивідуальна.

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні (бесіда).

Перелік питань для кросворду «колекція»

Колекція, яка ілюструє потенціал творчих можливостей дизайнера, його перспектив розвитку моди (авторська).

Ознака,яка враховується при проектуванні колекції (асортимент).

Третій етап проектування перспективної колекції запропонований К. Діором (студія).

Порядок обумовлений планомірно, правильним розташуванням частин в певному порядку (система).

Колекція в якій втілюється концепція моди на майбутнє (перспективна).

Фаза створення колекції (кінцева).

Головна ознака колекції (цілісність).

8. Основна ідея, змістовна направленість цілей, задач і засобів

проектування в дизайні (концепція).

ІV Мотивація навчальної діяльності

Мета: заохочення учнів до формування умінь і навиків навчального матеріалу теми: «Проектування художньої системи «колекція».

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні ( розповідь).

Тип мотиву: перспективи (ближньої)

Сьогодні на практичній роботі, тема якої «Проектування художньої системи «колекція»» ми будемо формувати практичні уміння і навики. Тому виконуйте це завдання старанно, адже в подальшому ви будите проектувати колекції, як на курсові так і на дипломну роботу.

V Вивчення правил і способів дій

Мета: вивчити правила і способи дій в обробці низу рукава манжетами у жіночому легкому одязі.

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні (бесіда).

Завданням нашого уроку буде:

проектування моделей одягу в художній системі «колекція»;

вивчення послідовності проектування колекції;

вибір джерела творчості;

замальовка фор-ескізів;

підбір кольорового рішення моделей;

аналіз фор-ескізів і кольорового вирішення моделей;

проробка ескізів моделей;

підбір девізу або назви колекції.

Перед початком роботи пропоную Вам проглянути альбом унаочнень до теми «Проектування художньої системи «колекція» (Додаток В).

VІ. Первинне застосування набутих знань, застосування учнями знань і дій у стандартних умовах з метою засвоєння навичок, творчий перенос знань і навичок в нові або змішані умови з метою формування умінь.

Мета: навчити учнів виконувати пробні, тренувальні і творчі вправи на основі застосування учнями знань і навичок.

Форма організації: фронтальна, індивідуальна.

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні(бесіда), (див. Додаток Б, картка завдання).

VІІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання

Мета: підвести підсумок уроку

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні (бесіда).

Отже, на сьогоднішньому занятті ми навчилися проектувати моделі одягу в художній системі «колекція», усі показали хороші результати. Домашнім завданням буде повторення вивченої теми, і підготовка до контрольної роботи з загальної теми: «Види проектування одягу в дизайні».

1

а

в

т

о

р

с

ь

К

а

2

а

с

О

р

т

и

м

е

н

т

3

с

а

Л

о

н

4

с

и

с

т

Е

м

а

5

п

е

р

с

п

е

К

т

и

в

н

а

6

к

і

н

Ц

е

в

а

7

ц

і

л

І

с

н

і

с

т

ь

8

к

о

н

ц

е

п

ц

і

Я

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Рекомендуємо почитати:

Поняття колективу у історичній ретроспективі
Колектив – це соціальна спільність людей, об'єднана на основі суспільно-значущих цілей, спільних ціннісних орієнтацій, спільної діяльності та спілкування. Важливою категорією педагогіки є в ...

Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді
Сучасний підхід до проблеми розвитку і вдосконалення комунікативного потенціалу, комунікативної компетентності полягає в тому, що спілкування розглядається як саморозвиток і самовдосконален ...

Методична розробка уроку формування нових знань з елементами бесіди
"Історія формування природи Північної Америки" Мета: освітня: сформувати уявлення про основні етапи формування природи Північної Америки: рельєфу, клімату, рослинного і тваринного ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net