Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Нова педагогіка » Педагогічне проектування по темі "Проектування одягу в художній системі "колекція" » Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Сторінка 14

21. Колекції залежно від призначення поділяються на такі групи:

а) індивідуальний гардероб

б) масові

в) ………….

Правильна відповідь: групові.

ІV Перевірка знань учнями основних понять і вмінь самостійно пояснити їх сутність, наводити переконливі аргументи для своїх суджень

Мета діяльності: перевірка основних понять і вмінь самостійно пояснити їх сутність, наводити переконливі аргументи для своїх суджень.

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності (усне опитування).

Перелік питань:

1. Які особливості проектування моделей виробів, як автономних художніх систем в промисловому виробництві?( Проектування одиночних виробів в промисловому виробництві відбувається для великих і малих серій, воно орієнтовано на типову фігуру споживача, будуються за єдиною методикою конструювання і повинно відповідати потребам масового попиту. Також враховуються умови виробництва, можливості обладнання і визначається процес технологічної обробки).

2. Основні принципи при проектуванні художньої системи «сімейство»? (Сімейство проектується на одні базовій основі, відмінності можуть бути у вигляді матеріалу, оздоблення і декоративних елементів. Підчас розроблення базової форми перш за все враховують модний напрямок, в конструкції базової форми закладаються особливості лінії плеча, прибавки, форма і об’єм рукава, загальне розширення або завуження, довжина виробу).

3. Що таке художня система «колекція»?( Колекція в моделюванні одягу – це серія моделей різного призначення, які об’єднані єдністю авторської концепції, образу, матеріалів, що застосовуються в колекції, кольорового рішення, форми, базових конструкцій, стилевого рішення)

4. Які основні відмінності комплекту і ансамблю, як художніх систем проектування одягу?( Комплект відкритий комплекс одягу, що складається із взаємозамінних елементів, для яких характерна багатофункціональність при самостійності кожного виробу. Натомість ансамбль є закритою художньою системою, в якому всі елементи взаємопов’язані між собою, більше того підпорядковуються один одному і єдиному художньо-композиційному задуму).

5. Яка послідовність розроблення колекцій?( Як правило, розроблення колекцій ведеться в такій послідовності:

1. Формування концепції колекції, визначення основної ідеї колекції, при цьому загальна концепція колекції може будуватися на декількох принципах.

2. Розроблення програми колекції, яка визначається концепцією колекції, асортиментом, сировинною базою, призначенням моделей і всієї колекції.

3. Створення сценарію колекції, тобто композиційна побудова колекції, яка залежить від типу колекції, способу вираження основної ідеї колекції.

Які основні принципи створення промислових базових колекцій? (Промислові базові колекції пропонують концепцію асортименту для безпосереднього впровадження в виробництво. В них втілюються актуальні напрямки моди, вони призначені для масового виробництва. Для промислових колекцій характерні „пом’якшені” форми, вже випробувані рішення. Модні тенденції в цих колекціях, переважно втілюються в конкретних структурах матеріалів і кольоровій гамі).

V Перевірка глибини усвідомлення учнями знань і ступеня узагальнення їх

Мета діяльності: перевірка ступеня узагальнення знань з контрольної теми.

Форма організації: індивідуальна

Методи навчання: контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності

Викладач роздає студентам картки завдання, при цьому стежачи за дисципліною на занятті.

VІ Застосування учнями знань в стандартних умовах

Мета діяльності: перевірка учнями знань у стандартних умовах.

Форма організації: індивідуальна

Методи навчання: контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

Дивитись картки завдання.

VІІ Аналіз і оцінювання

Мета діяльності: проаналізувати і оцінити знання учнів по темі: «Проектування художньої системи «колекція».

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні (бесіда).

Перевіривши і проаналізувавши ваші роботи, можна зробити висновок, що основна частина учнів добре засвоїла сьогоднішню тему заняття і має гарний результат. Але, все ж таки давайте розберемо ваші помилки і спробуємо зрозуміти які були недоліки.

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Рекомендуємо почитати:

Форми громадянського виховання, шляхи його реалізації
Процес громадянського виховання особистості значною мірою зумовлюється змістовими характеристиками освітніх предметів, які забезпечують оволодіння системою знань про людину та суспільство, ...

Вимоги та стандарти вивчення учнів
Система освіти в Україні традиційно була централізованою. Сучасне її реформування вимагає перегляду підходів до визначення освітніх стандартів. Вони мають відображати нове бачення суспільно ...

Ігри для розвитку навичок письма
Чи знаєш ти правопис? На дошці написано 20–25 слів. Деякі з них містять помилки. Учні повинні помітити помилки та у свої зошити записати слова правильно. Перемагає той, хто першим помітить ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net