Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Нова педагогіка » Педагогічне проектування по темі "Проектування одягу в художній системі "колекція" » Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Сторінка 10

Ключове слово: колекція.

Завдання: З запропонованих зразків моделей співставти колекції.

План – конспект уроку узагальнення і систематизація знань

Вихідні дані:

Галицький коледж імені В.Чорновола

Відділення дизайну

Спеціальність: Конструювання і моделювання швейних виробів

Група: М – 21

Викладач: Головко Софія Романівна

Дисципліна: Художнє проектування одягу

Тема: Художні системи проектування одягу.

Мета:

− навчальна: повторення вивченого матеріалу з теми «Художні системи проектування одягу»;

− розвиваюча: увагу, довгочасну, короткочасну пам'ять; творче мислення, уяву і фантазію;

− виховна: дисциплінованість, уміння зосереджуватись на поставленій задачі.

Матеріально-технічне забезпечення: ручки кулькові, олівці графітні, гумка, лінійка, робочий зошит.

3. «Український тиждень моди

4. «Париський тиждень моди» Міжпредметні зв’язки: урок засвоєння нових з теми «Художні системи проектування одягу».

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань

Хід уроку

І Організаційна частина

Мета: перевірка наявності студентів у аудиторії, готовність їх до заняття, зосередження їх уваги на темі «Художні системи проектування одягу».

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні ( розповідь).

ІІ Повідомлення теми, мети і завдань уроку

( Дивитися вихідні дані)

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

Мета: заохочення учнів до повторення, узагальнення і систематизації навчального матеріалу з теми «Художні системи проектування одягу».

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні ( розповідь).

Тип мотиву:перспективи (ближньої)

Сьогоднішній заняття присвячене повторенню знань з загальній темі: «Художні системи проектування одягу». Наступний раз ми будемо писати контрольну роботу, тому будьте уважні щоб краще повторити навчальний матеріал.

IV Узагальнення окремих понять, фактів, подій і явиш

Мета: повторення і узагальнення окремих подій, фактів і явищ, перевірка засвоєних учнів знань.

Форма організації: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні (бесіда).

Перелік питань

1. Дати визначення терміну «художня система».(Художня система – це порядок, обумовлений планомірним, правильним розташуванням частин в певному зв’язку елементів одягу, що володіє емоційним впливом).

2. Що таке художня система «колекція»?( Колекція в моделюванні одягу – це серія моделей різного призначення, які об’єднані єдністю авторської концепції, образу, матеріалів, що застосовуються в колекції, кольорового рішення, форми, базових конструкцій, стилевого рішення)

3. Які особливості проектування моделей виробів, як автономних художніх систем в промисловому виробництві?( Проектування одиночних виробів в промисловому виробництві відбувається для великих і малих серій, воно орієнтовано на типову фігуру споживача, будуються за єдиною методикою конструювання і повинно відповідати потребам масового попиту).

4. Які основні принципи при проектуванні художньої системи «сімейство»? (Сімейство проектується на одні базовій основі, відмінності можуть бути у вигляді матеріалу, оздоблення і декоративних елементів. Підчас розроблення базової форми перш за все враховують модний напрямок, в конструкції базової форми закладаються особливості лінії плеча, прибавки, форма і об’єм рукава, загальне розширення або завуження, довжина виробу).

5. Дайте визначення художній системі «гарнітур».( Гарнітур – це повний набір предметів, що призначенні для будь-якої визначеної мети і обєднанні спільністю стилю, матеріалу і оздоблення).

6. Які основні відмінності комплекту і ансамблю, як художніх систем проектування одягу?( Комплект відкритий комплекс одягу, що складається із взаємозамінних елементів, для яких характерна багатофункціональність при самостійності кожного виробу. Натомість ансамбль є закритою художньою системою, в якому всі елементи взаємоповязані між собою, більше того підпорядковуються один одному і єдиному художньо-композиційному задуму).

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Рекомендуємо почитати:

Методи навчання природознавства в школі
Природнича освіта в сучасній початковій школі вимагає вибору оптимальних методів формування теоретичних знань. Будь-який метод являє собою засіб взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, ...

Методика використання віршів та музикальних фрагментів у процесі навчання англійської мови
Важливим джерелом комунікативної компетенції є вивчення пісень різних епох та різного жанру. Наприклад, можна порівняти яку-небудь пісню післявоєнного періоду і пісню 90-х років і провести ...

Контроль його суть, функції та види
Контроль, оцінка й облік знань учнів – важлива проблема теорії і практики навчання. Без перевірки або самоперевірки засвоєних знань, набутих умінь і навичок неможливе якісне вирішення цієї ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net