Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Нова педагогіка » Педагогічне проектування по темі "Проектування одягу в художній системі "колекція" » Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Сторінка 10

Ключове слово: колекція.

Завдання: З запропонованих зразків моделей співставти колекції.

План – конспект уроку узагальнення і систематизація знань

Вихідні дані:

Галицький коледж імені В.Чорновола

Відділення дизайну

Спеціальність: Конструювання і моделювання швейних виробів

Група: М – 21

Викладач: Головко Софія Романівна

Дисципліна: Художнє проектування одягу

Тема: Художні системи проектування одягу.

Мета:

− навчальна: повторення вивченого матеріалу з теми «Художні системи проектування одягу»;

− розвиваюча: увагу, довгочасну, короткочасну пам'ять; творче мислення, уяву і фантазію;

− виховна: дисциплінованість, уміння зосереджуватись на поставленій задачі.

Матеріально-технічне забезпечення: ручки кулькові, олівці графітні, гумка, лінійка, робочий зошит.

3. «Український тиждень моди

4. «Париський тиждень моди» Міжпредметні зв’язки: урок засвоєння нових з теми «Художні системи проектування одягу».

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань

Хід уроку

І Організаційна частина

Мета: перевірка наявності студентів у аудиторії, готовність їх до заняття, зосередження їх уваги на темі «Художні системи проектування одягу».

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні ( розповідь).

ІІ Повідомлення теми, мети і завдань уроку

( Дивитися вихідні дані)

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

Мета: заохочення учнів до повторення, узагальнення і систематизації навчального матеріалу з теми «Художні системи проектування одягу».

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні ( розповідь).

Тип мотиву:перспективи (ближньої)

Сьогоднішній заняття присвячене повторенню знань з загальній темі: «Художні системи проектування одягу». Наступний раз ми будемо писати контрольну роботу, тому будьте уважні щоб краще повторити навчальний матеріал.

IV Узагальнення окремих понять, фактів, подій і явиш

Мета: повторення і узагальнення окремих подій, фактів і явищ, перевірка засвоєних учнів знань.

Форма організації: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні (бесіда).

Перелік питань

1. Дати визначення терміну «художня система».(Художня система – це порядок, обумовлений планомірним, правильним розташуванням частин в певному зв’язку елементів одягу, що володіє емоційним впливом).

2. Що таке художня система «колекція»?( Колекція в моделюванні одягу – це серія моделей різного призначення, які об’єднані єдністю авторської концепції, образу, матеріалів, що застосовуються в колекції, кольорового рішення, форми, базових конструкцій, стилевого рішення)

3. Які особливості проектування моделей виробів, як автономних художніх систем в промисловому виробництві?( Проектування одиночних виробів в промисловому виробництві відбувається для великих і малих серій, воно орієнтовано на типову фігуру споживача, будуються за єдиною методикою конструювання і повинно відповідати потребам масового попиту).

4. Які основні принципи при проектуванні художньої системи «сімейство»? (Сімейство проектується на одні базовій основі, відмінності можуть бути у вигляді матеріалу, оздоблення і декоративних елементів. Підчас розроблення базової форми перш за все враховують модний напрямок, в конструкції базової форми закладаються особливості лінії плеча, прибавки, форма і об’єм рукава, загальне розширення або завуження, довжина виробу).

5. Дайте визначення художній системі «гарнітур».( Гарнітур – це повний набір предметів, що призначенні для будь-якої визначеної мети і обєднанні спільністю стилю, матеріалу і оздоблення).

6. Які основні відмінності комплекту і ансамблю, як художніх систем проектування одягу?( Комплект відкритий комплекс одягу, що складається із взаємозамінних елементів, для яких характерна багатофункціональність при самостійності кожного виробу. Натомість ансамбль є закритою художньою системою, в якому всі елементи взаємоповязані між собою, більше того підпорядковуються один одному і єдиному художньо-композиційному задуму).

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Рекомендуємо почитати:

Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
Якість навчання і виховання зумовлюється багатьма психолого-педагогічними чинниками: рівнем методичної роботи, майстерністю вчителів, взаєминами їх з батьками та дітьми, стилем керівництва, ...

Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів
Визначаючи дидактико-методичні підходи до організації самостійної роботи учнів, ми враховували творчі надбання видатних науковців традиційної педагогіки та новітні концепції навчання. Теоре ...

Основні закономірності процесу виховання
Організований виховний процес має свої закономірності. Закономірності виховання - стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі icтoтнi зв'язки у вихованні, реалізація яких сприяє забезпеченню еф ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net