Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Нова педагогіка » Педагогічне проектування по темі "Проектування одягу в художній системі "колекція" » Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Сторінка 1

План – конспект уроку засвоєння нових знань

Вихідні дані:

Галицький коледж імені В.Чорновола

Відділення дизайну

Спеціальність: Конструювання і моделювання швейних виробів

Група: М – 21

Викладач: Головко Софія Романівна

Дисципліна: Художнє проектування одягу

Тема: Проектування художньої системи ”колекція“

Мета:

− навчальна: вивчити поняття «колекції» і її типи; знати загальні вимоги до колекцій та етапи розроблення колекцій; уміти проектувати колекції різних типів;

− розвиваюча: розвинути процес зорового сприймання, увагу, довгочасну, короткочасну пам'ять; творче мислення, уяву і фантазію;

− виховна: естетичний смак, прагнення орієнтуватися в сучасному світі моди.

Матеріально-технічне забезпечення: ручки кулькові, олівці графітні, гумка, лінійка, робочий зошит.

Дидактичне забезпечення: ілюстрації до етапу мотивації і підведення підсумків.

Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу тема «Основи конструювання одягу», художнє проектування одягу тема «Проектування моделей одягу в різних художніх системах.», моделювання одягу тема «Вступ. Суть і основні поняття художнього проектування одягу», технологія швейних виробів тема «Основи технології швейних виробів».

Тип уроку: засвоєння нових знань

Хід уроку

І Організаційна частина

Мета: Перевірка наявності студентів у аудиторії, готовність їх до спареного уроку, зосередження їхньої уваги на сприйманні матеріалу теми. Оголошення теми і мети спареного уроку.

Форма: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні (бесіда).

ІІ Мотивація навчання:

Мета: заохочення учнів до сприйняття нового навчального матеріалу.

Форма: фронтальна

Методи навчання:за джерелом передачі й характером сприйняття інформації - словесні (розповідь), наочні .

Тип мотиву: пізнавальний

Інформація викладач

Мода, безсумнівно, повинна відображати життя жінки. Час - суть речей. І одяг - але з її проявів. Функціональність теж має свою цінність, одне неможливе без іншого. Висока якість одягу - запорука її функціональності та значущості. Така, коротко, концепція модельєрів, які прагнуть до створення функціональної, практичною і, одночасно, красивого одягу.

Сучасні модельєри-дизайнери здійснюють художнє проектування моделей одягу саме в художній системі «колекція». Цікаві і сучасні розробки проектують українські дизайнери ( Зинаїда Ліхачова, Оксана Богуцька, Уляна Недошитко), піднімаючи Україну на нову сходинку у модному просторі). (Додаток А). Але для тому щоб здійснювати власні неповторні розробки колекцій важливо знати, що таке колекція, як створюються колекції, які вимоги висуваються до створення колекцій, які типи колекцій проектують.

Отже, тема сьогоднішнього заняття «Проектування художньої системи «колекція». Ми дізнаємось про особливості проектування одягу в художній системі «колекція», які є типи колекцій, основні етапи і вимоги їх проектування, ці знання знадобляться вам при виконанні практичної роботи, а у майбутньому в професійній діяльності.

ІІІ Актуалізація опорних знань

Мета: перевірка викладачем підготовленості студентів до сприймання нового навчального матеріалу з метою аналізу стану знань, умінь, навичок набутих раніше і необхідних для свідомого засвоєння теми.

Форма: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і умінь – словесні (бесіда).

Перелік питань:

1. Що таке система в художньому проектуванні одягу? (Художня система – це порядок обумовлений планомірним, правильним розташуванням частин в певному зв’язку, що володіє емоційним впливом).

2. Що ви розумієте під поняттям «одяг»? (Одягом називається виріб або сукупність виробів, які оберігають тіло людини від різних впливів навколишнього середовища, підтримують здоровий стан організму і служать предметом оздоблення).

3. Які види одягу Ви знаєте? (Розрізняють такі основні види одягу: верхній одяг, легкий одяг, головні убори, натільна білизна).

4. Що на Вашу думку означає поняття «модель»?(Модель в художньому мистецтві об’єкт,предмет зображення, зразок будь якого виробу, або жива натура,людина).

5. Які є види художніх систем в проектуванні одягу? ( Є такі види художніх систем: проектування окремих моделей одягу, як автономних художніх систем; сімейство; гарнітур; комплект; ансамбль; колекція).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Мовна готовність дитини до школи
Готовність або неготовність дитини до початку шкільного навчання визначається рівнем його мовного розвитку. Це пов'язано з тим, що саме за допомогою мови, усної і письмової, йому належить з ...

Оцінювання тестових завдань
Як правило, комплекс тестів включає тести для визначення сформованості комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні, письмі). Додатково мож ...

Види диференційованого навчання
Щодо видів диференціації, то в літературі використовуються поняття "внутрішня" і "зовнішня" диференціація. (В основі такої класифікації лежить характер диференціації нав ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net