Реалізація методики розвитку креативності учнів

Нова педагогіка » Розвиток креативності молодших школярів » Реалізація методики розвитку креативності учнів

Сторінка 3

можуть займатися кількома справами відразу;

дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ;

легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання;

не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь;

можуть концентрувати свою увагу на одній справі;

властиве надто розвинуте почуття справедливості;

добре розвинуте почуття гумору;

постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм, поки що, «не під силу», й у вирішенні деяких з них домагаються успіху.

для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій;

часто володіють екстрасенсорними здібностями;

негативно оцінюють себе;

інколи мають труднощі з тонкою координацією.

Показниками творчої обдарованості учнів є:

Стійка, підвищена потреба в самоактуалізації, вияві себе, самоствердженні.

Наявність особистої думки.

Інтелектуальна незалежність, зневажливе ставлення до стереотипів, авторитетів. Потреба чинити опір шаблону, нав'язаному стилю діяльності.

Високе самоставлення, самооцінка, потреба мати свій «Я – образ».

Схильність до гри, почуття гумору, дотепність.

Оригінальність.

Імпульсивність, поривчастість.

Широта інтересів. Інтерес до філософських питань.

Повна відсутність поваги до проторених шляхів.

Прагнення самостійно подолати труднощі, які виникли.

Постійне прагнення поліпшувати якість своєї роботи, вимогливість до себе.

Завзяття й наполегливість думки.

Потреба в серйозній внутрішній роботі, створенні своєї індивідуальності, духовному зростанню.

Для розвитку креативності молодших школярів можна дати наступні поради та рекомендації вчителю:

Підхоплюйте думки учнів та оцінюйте їх тут же, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість тощо.

Підсилюйте інтерес учнів до нового.

Заохочуйте оперувати предметами, матеріалами, ідеями. Учень практично вирішує дослідницькі ідеї.

Навчайте учнів систематично оцінювати кожну думку. Ніколи не відкидайте її.

Виробляйте в учнів терпиме ставлення до нових понять, думок.

Не вимагайте запам'ятовувати схеми, таблиці, формули, одностороннє рішення, де є багатоваріантні способи.

Культивуйте творчу атмосферу – учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки група зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

Навчайте учнів цінувати свої та чужі думки, цінно фіксувати їх.

Іноді однолітки ставляться до креативних учнів агресивно. Необхідно не усунути проблему, а запобігти їй. Найкраще креативному учневі пояснити, що це характерно, і розвивати в ньому терпимість і впевненість.

Пропонуйте цікаві факти, випадки, ідеї.

Розсіюйте страх.

Стимулюйте і підтримуйте ініціативу, самостійність. Підкидайте проекти, які можуть захопити.

Створюйте проблемні ситуації, що потребують альтернатив, прогнозування, уяви.

Створюйте у навчальному закладі періоди творчої активності, багато геніальних рішень приходить в ті моменти.

Розвивайте критичне ставлення.

Навчайте доводити почате до логічного завершення.

Впливайте особистим прикладом.

Страницы: 1 2 3 

Рекомендуємо почитати:

Функції процесу навчання
Навчальний процес як складова частина загального процесу виховання всебічно розвиненої особистості, що відповідає потребам сучасного суспільства, повинен забез­печити виконання цього завдан ...

Сучасні підходи до організації активного відпочинку з дітьми дошкільного віку
Відповідно до законів України „Про дошкільну освіту”, „Про фізичну культуру” одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах залишається фізичне вихованн ...

Загальні відомості про раціональні нерівності
Дві функції, що поєднані між собою знаками >, <, ≥, ≤ утворюють нерівність: ; . Розв’язком цих нерівностей називається значення , що задовольняє їх. Розв’язати нерівність ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net