Реалізація методики розвитку креативності учнів

Нова педагогіка » Розвиток креативності молодших школярів » Реалізація методики розвитку креативності учнів

Сторінка 1

В ході констатуючого експерименту в 4-А класі виявлено високий процент учнів з середнім та низьким рівнями розвитку креативності.

В першу чергу це пов'язано з тим, що шкільна освіта не орієнтована на розвиток творчого потенціалу учнів. Переважає робота по заданих еталонах, за готовими правилами і схемами, дедукція, вербально-символічна мова, а не природніший для більшості дітей образний характер навчання.

У школі немає програм, спеціально направлених на розвиток творчого мислення дітей, на розвиток самостійності вибору і побудови поведінки, сміливості в думках.

Творча діяльність є необхідним компонентом здорового і гармонійного життя людини. Вона буде оптимально організованою лише тоді, коли здійснюється в міру, без надзусиль, і різкого або тривалого порушення режиму роботи і відпочинку, тобто без маніакальної одержимості.

Виховання творчої особи у дітей припускає у них спрямованості на гармонійне протікання творчої діяльності, на самоорганізацію гармонійного життя в цілому. Творчість може радувати і укріплювати особистість, здоров'я дитини лише при мудрій, тобто при різноманітно і процесуально орієнтованій педагогічної організації. У гонитві за максимальним успіхом педагог може заохочувати надзусилля і хронічні перенапруження, шкодячи тим самим здоров'ю дітей. У такому разі не усвідомлено заохочуються і завищена самооцінка і домагання, активується прагнення бути краще за всіх, зайняти краще положення в групі і в суспільстві в цілому. Такого роду прагнення підсилюють конфліктність особи в спілкуванні з людьми і, кінець кінцем з самим собою, що накладає свій відбиток і на творчі образи, і загальне самопочуття людини.

Для розвитку креативності молодших школярів 4-А класу Дубенської ЗОШ №2 було проведено тренінг «Розвиток креативних здібностей».

Мета контрольного експерименту: визначити рівень креативних здібностей школярів після проведеної з ними роботи, спрямованої на розвиток креативних здібностей.

На прикінцевому етапі нашого експериментального дослідження з метою перевірки ефективності запропонованої нами методики та її впливу на рівень креативних здібностей школярів було проведено їх діагностику. Контрольні завдання було складено аналогічно тим, які застосовувались на етапі констатуючого експерименту і проводились за його схемою.

Результати перевірки представлено у Додатку 5.

В результаті проведеного експериментального дослідження рівня креативних здібностей ми отримали наступні результати: високий рівень – 10 учнів (45%), середній рівень – 9 учнів (41%) та низький рівень – 3 учня (14%).

Отже, після проведеного тренінгу «Розвиток креативних здібностей», кількість учнів з високим рівнем розвитку креативних здібностей збільшилась на 4, а кількість учнів з низьким рівнем креативних здібностей зменшилась на 3.

Більшою мірою стимулюють творче самовираження вихованців педагоги, що мають в своєму особовому арсеналі чіткі і достатньо укорінені орієнтації на підтримку в дітях природного творчого процесу. Вихователю необхідно в ході професійного самовдосконалення розвивати в собі конструктивні особові установки, що допомагають дітям зберігати упевненість в своїй значущості, в цікавості своїх спонтанних ідей і образів, в тому, що самостійні проби і пошуки – це важливий і гідний пошани процес, корисний для саморозвитку особистості, підвищення творчої адаптації до світу. За наявності у педагога такого роду установок, які неминуче виявлятимуться в конкретній роботі, творче, випробувальне відношення дитини до себе і до навколишньої природи буде не згасати, а, навпаки, підтримуватися і закріплюватися.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Роль соціального педагога у реалізації прав дитини
Соціально-педагогічна діяльність повинна бути мистецтвом та конструктивною наукою, У вітчизняній літературі технології соціальної роботи трактуються як сукупність прийомів, методів та вплив ...

Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять
У сучасній педагогіці існує багато різноманітних форм та методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь ...

Труднощі оволодіння монологічним мовленням в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи
Кожен вид усного мовлення вимагає власної системи вправ, свого методу роботи. Це обумовлено своєрідністю тих завдань і тих труднощів, які ці види мовленнєвої діяльності ставлять перед тими ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net