Організація, методика і аналіз результатів констатуючого експерименту

Нова педагогіка » Розвиток креативності молодших школярів » Організація, методика і аналіз результатів констатуючого експерименту

Сторінка 1

Мета дослідження: розробити інструментарій досліджень, визначити основні фактори та шляхи розвитку творчих здібностей учнів.

Методи досліджень:

науково-теоретичний аналіз питання розвитку творчих здібностей учнів;

психодіагностика;

методи математичної статистики;

анкетування вчителів з метою виявлення рівня креативності учнів.

База дослідження: ЗОШ №2 м. Дубна, учні 4-А класу.

Проблема творчої обдарованості стає все більш і більш актуальною в сучасному суспільстві. За останні 2–3 роки потік інформації, присвяченої різним питанням психології творчості, виріс у декілька разів. Але, не дивлячись на значну популяризацію, багато аспектів проблеми залишаються невирішеними. Одним з головних питань психології творчості є діагностика креативності і творчих здібностей.

Перший крок – загальне екранування (він відповідає діагностичному мінімуму М. Бітянової). Впродовж цієї стадії освітній персонал намагається відібрати всіх учнів з ознаками обдарованості. В процесі екранування використовується велика кількість методів. Традиційно, це інформація, одержана при тестуванні здібностей, і рекомендації вчителів. Після загального екранування проводиться детальне і індивідуальне дослідження кожної дитини – не з метою підтвердження або спростування обдарованості, а для визначення унікального дару, яким володіє учень, його потенціалу, і його потреб.

Однією з основних процедур виявлення обдарованих дітей в школі є опитування вчителів. Отже, при екрануванні шкільної паралелі вибирається група експертів – в ідеалі їх повинно бути не менше десяти. У ній входять класний керівник, вчителі, при нагоді – керівники секцій, кружків, які добре знайомі з дітьми.

Експерти одержують і заповнюють бланки наступного змісту:

Шановний експерте, ми просимо Вас оцінити Ваших учнів по рівню прояву у них такої якості особи як креативність.

Креативність визначається як загальна «нестандартність», «оригінальність» людини – її уміння народжувати нові, оригінальні ідеї; бачити безліч рішень там, де інші побачать одне або два; здатність швидко знаходити вихід з нестандартних ситуацій; розвиненість уяви і фантазії; деякий «відхід» від банального, типового, від загальноприйнятих правил. Врахуйте, що іноді такі творчі здібності можуть не співпадати з рівнем інтелекту, дисциплінованістю або успішністю дитини. В деяких випадках креативні діти насилу адаптуються до соціальних норм і можуть проявляти себе неадекватно.

Нижче Ви бачите список Ваших учнів. Напроти кожного прізвища знаходиться десятибальна шкала для оцінювання креативності (відмітка в 1 бал відповідає відсутності цієї якості у дитини, 2 – дуже рідкісному прояву, … 5 – середньому рівню креативності і т.д. Оцінка 10 означає максимальний прояв якостей креативності в учня). Ви повинні поставити значок (галочку, хрестик, кружок і т. п.) в тому місці оцінної шкали, яке, на вашу думку, відповідає рівню вираженості креативності у даного учня. В тому випадку, якщо Вам важко відповісти або недостатньо добре знаєте учня, поставте значок в графі «Важко відповісти».

Після збору інформації від вчителів заповнюється зведена таблиця і розраховується середній бал для кожного учня.

Опитування вчителів є традиційним і найбільш зручним способом отримання інформації для психолога. Проте при оцінюванні здібностей слід враховувати ряд специфічних моментів.

По-перше, особа «ідеального учня» протилежна по своїх характеристиках творчій особі. Тому, як правило, положення креативної дитини багато в чому залежить від особистості вчителя: якщо педагог сам є оригінальною, творчою людиною, нестандартність учня буде сприйнята позитивно. Але якщо вчитель не відрізняється високим інтелектом, авторитарний або схильний до консерватизму – креативний учень може бути сприйнятий як вперта, нестерпна дитина.

Крім того, вчителі часто схвалюють і вище оцінюють здібності дітей, які добре одягнені, доброзичливі, і дисципліновані. Діти яскраві, але з поганою успішністю або порушники дисципліни, можуть ними пропускатися.

Тому, при оцінюванні такої властивості особи як креативність необхідна діагностика, проведена безпосередньо психологом.

З метою вивчення і розвитку творчих здібностей дітей використовувався набір простих творчих завдань. Завдання можна застосовувати у будь-якому порядку, можна вносити свої зміни і доповнення. Головне тут – це захопити дітей процесом творчої гри.

Творчі завдання

(Спрощена модифікація тестів Торренса і авторські завдання)

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Методичні вказівки, якими доцільно керуватися вчителеві, аналізуючи з учнями музичні твори
Виходячи з проведеної роботи під час практики, ми визначили структуру і логіку методичних рекомендацій, які є узагальненням науково-методичної літератури, передового педагогічного досвіду, ...

Організації коригувальних впливів на пізнавальну мотивацію учня
1-й крок. Максимально привабливо організовувати перші зустрічі з учнями, а в подальшій роботі підтримувати атмосферу цікавості (залучати безпосередньо-спонукальні мотиви). Емоції, які викли ...

Сутність понять «метод навчання», «навчальний процес»
Відповідь на питання дидактики «як навчати?» дає категорія методів навчання. Без них неможливо досягнути поставлених цілей, реалізувати зміст навчального матеріалу, організувати пізнавальну ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net