Практичні аспекти використання ігор у формуванні орфографічної та каліграфічної компетенції

Нова педагогіка » Гра – як засіб оптимізації навчання каліграфії та орфографії учнів початкових класів » Практичні аспекти використання ігор у формуванні орфографічної та каліграфічної компетенції

Сторінка 4

Плануючи роботу з орфографічним матеріалом, учитель має визначити, які з ігор будуть найефективнішими. Ігри можуть бути індивідуальними, парними, груповими. Важливим моментом є також органічне поєднання гри із загальним контекстом уроку, щоб учні мали змогу продемонструвати те, чого вони навчалися, щоб не складалося враження «заповнення паузи» грою.

Беручи до уваги вікові особливості учнів молодшого шкільного віку, а саме їхнє велике бажання гратися, під час навчання іноземної мови, зокрема, письма, необхідно передбачити технології, які дадуть змогу реалізувати учням ці особливості.

Практична мета навчання іноземної мови в початковій школі полягає в тому, щоб закласти основи володіння іноземною мовою у молодших школярів, тобто сформувати початки фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма в межах програмних вимог.

Підхід до викладання іноземної мови в початковій школі має бути особливим, а форма уроків – не зовсім традиційна. Це означає, що необхідно урізноманітнювати форми і методи роботи з учнями, відходити від шаблонів, що сприяє вихованню творчої особистості учнів, розширенню функцій вчителя, дає можливість враховувати специфіку навчального матеріалу та індивідуальні особливості учнів. Вчитель повинен використовувати весь свій досвід, педагогічну майстерність та любов до дітей, щоб навчання не було нудним, одноманітним та обтяжним. Застосування нетрадиційних форм сприяє формуванню пізнавальних інтересів учнів: вони безпосередньо беруть участь у діяльності, в якій оволодівають знаннями та навичками.

Гра – самостійна діяльність, у якій діти вперше починають спілкуватися з однолітками: їх з’єднують спільна мета, спільні зусилля для її досягнення, спільні інтереси та переживання. Саме тому гра привчає дітей підкоряти свої дії та думки певній меті, допомагає виховувати цілеспрямованість: у грі всі сторони дитячої особистості формуються в єдності та взаємодії.

У фізіології та психології письмо визнають найскладнішим видом мовленнєвої діяльності, до якої залучаються всі мовленнєві аналізатори. Матеріальну базу письма складають орфографічні та графічні навички.

Згідно з новою Програмою з іноземної мови для загальноосвітніх шкіл, кінцева мета навчання письма і писемного мовлення в середній школі полягає у формуванні в учнів писемної мовленнєвої компетенції, тобто вміння зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію. Для учнів початкової школи це означає: оволодіння каліграфією, оволодіння орфографією та писемним мовленням

Під каліграфічними навичками розуміють навички написання букв і буквосполучень даної мови як окремо, так і в писемному мовленні.

Орфографічна компетенція учнів складається насамперед з оволодіння ними графемно-фонемними відповідностями, їх здатності розрізняти написане та почуте слово. Навчання орфографії передбачає поступовий перехід від упізнавання та відтворення орфограм до їх самостійного вживання.

Складний процес оволодіння каліграфічними та орфографічними навичками значно полегшують ігрові технології, які є невід’ємним компонентом уроку англійської мови. Опанування будь-яким видом діяльності на уроці англійської мови супроводжується грою.

Отже, гра є одним з основних засобів оптимізації навчання каліграфії та орфографії учнів початкових класів.

Страницы: 1 2 3 4 

Рекомендуємо почитати:

Шляхи вдосконалення методики вивчення байок в початковій школі на прикладі розробки уроку читання "Українська байка"
Рішення проблеми вдосконалення методики вивчення байок лежить у площині використання монографічного методу вивчення байок Відмінна риса даного методу полягає в тому, що вивчення байок у пер ...

Використання творів народного мистецтва у навчальному процесі
Одним з найяскравіших видів мистецтва, які здавна поширені в Україні, є декоративний розпис. Чимало видатних майстрів українського декоративного розпису здобули своєю працею світову славу. ...

Напрями і перспективи розвитку системи середньої професійної освіти
На сучасному етапі збільшується потреба у фахівцях середньої ланки для розвитку економіки, підвищення технологічної культури виробництва, забезпечення адміністративно-технічної підтримки пр ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net