Практичні аспекти використання ігор у формуванні орфографічної та каліграфічної компетенції

Нова педагогіка » Гра – як засіб оптимізації навчання каліграфії та орфографії учнів початкових класів » Практичні аспекти використання ігор у формуванні орфографічної та каліграфічної компетенції

Сторінка 3

Тема: День народження.

Мета: Ознайомити учнів з новими словами і практикувати в їх вживанні. Повторити лексику розділу та слова: his, her. Практикувати читання голосної о у відкритому складі.

Обладнання: підручник, малюнки за темою уроку, м’яч.

ХІД УРОКУ

Подання орфографічного матеріалу і практикування у його вживанні.

І. Підготовка до роботи з орфографічним матеріалом.

Проводиться відбір орфографічних явищ, які підлягають засвоєнню, визначається послідовність їх опрацювання, підбираються відповідні види наочності та ігор.

В даному випадку для опрацювання орфографічного матеріалу потрібно підготувати малюнок на якому зображено святкування Дня народження, картки для проведення ігор, пісня «Happy Birthday to you» та ін.

ІІ. Рецептивне опрацювання орфографічного матеріалу.

– Look at the picture. Who can you see? Is he happy? What can you see?

– The boy is happy because it is his birthday.

Нагадайте, у кого з ваших друзів у класі скоро буде день народження. Давайте потренуємось, заспіваємо пісню-вітання.

Happy Birthday to you,

Happy Birthday to you,

Happy Birthday, dear….

Happy Birthday to you.

Учні разом з учителем співають пісню.

Технологія 1. Listen and draw.

Учитель називає слова a flower, a ball, a house, a birthday, учні сприймають їх на слух і у своїх робочих зошитах роблять до них нескладні малюнки.

– Listen to the words and draw the picture.

Технологія 2. Listen and label.

ІІІ. Репродуктивне опрацювання орфографічного матеріалу.

Гра «Chain».

- Break the chain on nine the word and write them.

ballfamilybirthdayboyhouseplayflowergirlmother

Технологія 1. Read and copy.

Учням пропонується набір малюнків до слів, що вивчаються, з написаними внизу словами. Їхнім завданням є переписати всі слова в алфавітному порядку і відповідно розташувати малюнки.

– Read the words under the pictures and copy them in the alphabetical order. Arrange the pictures in the same order as words.

Технологія 2. Match and write.

Дана технологія передбачає вміння співвідносити малюнки зі словами з їх наступним написанням. На дошці розташовуються малюнки за темою, з одного боку і картки зі словами – з іншого. Учні мають знайти відповідне малюнку слово і записати його поряд.

– Match the pictures with the cards and write the corresponding words next to the pictures.

ІV. Репродуктивно-продуктивне опрацювання орфографічного матеріалу.

Технологія 1. Find the words and write.

Учням пропонується ситуативний малюнок, наприклад: будинок у якому святкується День народження, квіти на святковому столі, м’яч подарований імениннику та ін. Завдання – знайти слова, що заховалися і написати їх на дошці або в зошиті.

– Look at the picture and find the things we are learning. Write these words in your copybooks.

Технологія 2. Associate and write.

Вивчаючи слова, учні асоціюють їх з різними поняттями, які належать до даної теми. Виконуючи дане завдання учні можуть прописувати не тільки ті слова, які щойно вивчили, але й інші, засвоєні раніше.

Технологія 3. Pair up and write in between.

Гравці на аркуші паперу записують згори вниз слово a birthday, а потім це ж саме слово пишуть знизу вверх.

b o y

i de a

r ed d

t eac h

h o t

d oo r

a i

y b

Після цього між першими і останніми літерами пишуть додатково літери так, щоб утворилися слова. Виграє той, хто першим закінчить писати слова.

– In pairs, write a word, first down, then up. Now, write more letters between the first and the last letters to make up new words.

Технологія 4. Group up for building words.

На дошці записується слово birthday. Учням пропонується записати якомога більше слів, використовуючи ці літери, за 3 хв.

Команда, яка утворила найбільшу кількість правильних слів, виграє.

Group up and build as many words as you can, using the letters a longer word.

Грі належить велика роль у житті та розвитку дітей молодшого шкільного віку тому, що в ігровій діяльності формуються багато позитивних якостей дитини, інтерес і готовність до майбутнього навчання, розвиваються її пізнавальні здібності. У грі формуються всі сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни в її психіці, які готують перехід до нової, більш високої стадії розвитку.

Враховуючи загально педагогічну специфіку навчального процесу в початковій школі, а також відсутність у дітей загально навчальних умінь і навичок, слід робити основний акцент на мимовільному запам’ятовуванні навчального матеріалу. На уроках іноземної мови необхідно створювати довірливу, доброзичливу обстановку педагогічного спілкування, уважно і тактовно ставитись до учнів.

З метою полегшення оволодіння орфографічними та каліграфічними навичками доцільно використовувати ігрові технології, які значною мірою полегшують навчання. Завдяки ігровим методам процес навчання іноземної мови, зокрема орфографії та каліграфії, набуває мимовільності, природності й, водночас, забезпечує максимальну зосередженість на мовних явищах.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Застосування пошукових ситуацій на уроках фізичної культури
Сприяють вихованню пізнавальної активності так звані пошукові ситуації. Учням називається учбово-пізнавальна задача яку вони повинні вирішувати самі, з частковою допомогою вчителя. Наприкла ...

Погляди В.О. Сухомлинського на роль і місце педагога і сім'ї у формуванні естетичного сприйняття дітьми навколишнього світу
Розглядаючи питання естетичного розвитку дітей, В.О.Сухомлинський вирішальне місце відводив ролі педагога. Він вказував на те, що без постійного духовного спілкування вчителя і дитини, без ...

Психолінгвістична характеристика мовлення молодших школярів
Мовний розвиток дитини в молодшому шкільному віці щодалі більше привертає увагу сучасних дослідників у галузі педагогічної психології. Стрімкий розвиток усної форми мовлення дітей «від двох ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net