Методичні рекомендації щодо формування репродуктивних граматичних навичок учнів засобами англійського вірша

Нова педагогіка » Використання віршованих творів у процесі формування англомовної граматичної компетенції учнів » Методичні рекомендації щодо формування репродуктивних граматичних навичок учнів засобами англійського вірша

Сторінка 1

Сформованість репродуктивної граматичної навички – одна з передумов функціонування вміння висловлювати свої думки в усній і письмовій формах. Щоб здійснити свій комунікативний вибір, той, хто говорить / пише, має спочатку вибрати граматичну структуру, яка б відповідала даній ситуації мовлення. Так, якщо людина має намір про щось дізнатися, вона обирає одну з граматичних структур, що виражає запитання. Подальший вибір залежить від часу події, про яку йдеться, характеру інформації, тощо. У багатьох випадках на вибір граматичної структури впливають стосунки між людьми. Далі подані вправи на формування репродуктивних навичок.

• Вправи на підстановку (substitution exercises):

а) На картці написана тільки кінцева частина пропозиції. Учням пропонується правильно вжити вирази "How much" / "How many":

(How much) _ milk can you drink?

(How many) _ pears can you eat?

(How many) _ journals have you read?

(How much) _ money have you saved?

б) На дошку поміщується плакат з виразом “There is nothing to do .”. Всім учням роздають картки з римами дієсловами, наприклад, у такій послідовності: walk, talk, think, drink, ride, hide, choose, use, lend, send, stay, pay. Учитель пояснює, що учні будуть складати власні пропозиції, використовуючи вираз на дошці, додаючи до нього "but" і відповідне дієслово.

There is nothing to do but walk.

There is nothing to do but choose.

There is nothing to do but talk.

There is nothing to do but use.

There is nothing to do but think.

There is nothing to do but lend.

There is nothing to do but drink.

There is nothing to do but send.

There is nothing to do but ride.

There is nothing to do but stay.

Після складання вірша вчителю необхідно пояснити, як перекладаються подібні пропозиції на російську мову. Далі можна попросити учнів дати так званий "зворотній переклад", коли учням пред'являються висловлювання рідною мовою (What is the English for .?).

•Вправи на відновлення / реконструкція навмисно деформованого тексту (reconstruction / restoration):

а) Учні намагаються знайти в поетичному тексті навмисно допущені помилки (spelling, grammar, vocabulary) і, усуваючи їх відповідно до норм англійської мови, відтворюють текст вірша у його первісному вигляді:

If I have a crocodil,

I would taught it to play guitar.

I will give it jeens and sandals,

And we had travell in a car!

•Вправи на трансформацію (transformation exercises):

а) Учням пропонується замінити займенники в запропонованому вірші, і, відповідно, простпрягати дієслівну зв'язку "to be":

I'm afraid of dogs,

I'm afraid of frogs,

I'm afraid of tigers.

I'm afraid of spiders,

(She is afraid of _; We are afraid of _)

•Питально-відповідна робота (asking-answering questions):

Зміст вірша може стати основою для питально-відповідної роботи, причому питання можуть бути спрямовані як на перевірку розуміння прочитаного або почутого, так і зачіпати життєвий досвід учнів, їх інтереси.

Наприклад, для відпрацювання Present Simple Tense можна запропонувати наступний вірш:

I have a cat, his name is Pit.

And by the fire he likes to sit.

Each day I bring him a dish of milk.

And smooth his coat that shines like silk.

And on my knee he likes to sit.

For Pit loves me and I love Pit.

Можливі питання:

- What pet has the girl got? What is the cat's name?

- Where does the cat like to sit? Why?

- What does Pit like to drink? How does the girl take care of Pit?

- Do they spend much time together? Why do you think so?

- What pets have you got? How old is (are) it (they)? How did it (they) join in your family and when?

- Would you like to have any pets? Why?

- What does your pet like to do? Is there anything he hates? etc.

Отже, за допомогою ігрових прийомів можна закріпити новий мовний матеріал, а також весело і невимушено повторити пройдене. Багаторазове обговорювання однотипних граматичних структур в грі не викликає втоми в учнів. Однак вчителю важливо дотримувати два основних правила використання ігор. По-перше, перш ніж запропонувати яку-небудь гру, запитати самого себе: навіщо потрібна ця гра, що вона дає учням. Гра заради гри – даремно втрачений навчальний час. Учитель завжди повинен чітко ставити перед собою дидактичну мету. По-друге, не намагайтеся однією грою вирішити два завдання: відпрацювати новий граматичний матеріал і вивчити нові слова. Якщо потрібно відпрацювати нову граматичну структуру, то вся використовувана у вірші лексика має бути добре знайома учням, тобто необхідно суворо дотримуватися «принципу однієї складності».

У висновку хотілося б відзначити, що використання віршів, рифмовок і пісень створює психологічно сприятливий клімат і комфортну атмосферу в класі. Прийоми роботи з віршами, піснями та римування поєднуються з іншими прийомами і роблять урок легким, цікавим і незабутнім, вносять жвавий струмінь у хід уроку, створюючи ефект новизни. Будь-який матеріал на пісенній основі запам'ятовується легше і швидше, міцніше і відкладається в довготривалій пам'яті учнів. Але музика – це не самоціль і не розвага на уроці, а природна її частина, яка повинна вплітатися в сюжет уроку і сприятливо впливати на мотиваційну сферу учнів. І головне, вчитель повинен прагнути до того, щоб процес навчання не був монотонним механічним відтворенням досліджуваного матеріалу, вчитель повинен захопити своїх учнів, чому значною мірою сприяє робота над римуванням, віршами та піснями.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Педагогічні умови успішного статевого виховання підлітків
Виходячи з загальних цілей статевого виховання, а саме — виховати здорову і цілісну особистість жінки та чоловіка, які можуть адекватно усвідомлювати свої психологічні і фізіологічні особли ...

Методична розробка уроку-конференції
"Особливості природної зональності Північної Америки. Висотна поясність Кордильєр. Стихійні явища природи. Заповідники, національні парки." Мета: ознайомити учнів з природними зон ...

Методика формування комунікабельності старших дошкільників при роботі з дитячою книгою
Розглядати методику формування комунікабельності старших дошкільників я спробую на базі творів Д. Дефо «робінзон Крузо». Як початковий матеріал, на якому можна буде вивчити формування етичн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net