Методичні рекомендації щодо формування рецептивних граматичних навичок учнів засобами англійської пісні

Нова педагогіка » Використання віршованих творів у процесі формування англомовної граматичної компетенції учнів » Методичні рекомендації щодо формування рецептивних граматичних навичок учнів засобами англійської пісні

Сторінка 2

My sister name is Jane.

My aunts names are Polly and Mary,

My uncles names are Paul and Harry,

My grandparents names are Tom and Kelly

And my name is Helen.

Who am I?

Im Sam and Ann daughter,

Tom and Kelly granddaughter,

James and Jane sister,

Polly, Mary, Paul and Harry niece.

•Вправи на логічне перегрупування (unscrambling, grouping, matching, jumbling):

а) На картці написан перший рядок пісні, наприклад, при вивченні модальних дієслів: I mustn't eat much chocolate. Учні ставлять рядки таким чином, щоб вийшла рима – unscrambling. Потім складений вірш зачитується і порівнюється з оригіналом.

В даному випадку підказкою для учнів могли б стати особові займенники. Вибудувавши їх у правильній послідовності по особам та числах, можна було б швидко впоратися з поставленим завданням.

Учні переводять вірш на російську мову, формулюють правило побудови негативних пропозицій з дієсловом "must".

Якщо в групах з високим рівнем мовної підготовки попросити учнів розширити дані висловлювання, пояснивши, чому не можна що-небудь робити (наприклад: I mustn't eat much chocolate because it is bad for my teeth. You mustn't smoke cigars because it's harmful. She mustn't feed the fish because mother has just done it. Etc.), то це вже буде перехід до формування продуктивних граматичних навичок говоріння, тобто вмінню комбінувати новий матеріал з раніше вивченими структурами.

б) Якщо в арсеналі вчителя є кольорові ілюстрації або малюнки, що зображують різні дії в Present Continious Tense, можна запропонувати учням підібрати картинки до пісні і розкласти їх по мірі появи у тексті – grouping.

Singular:

Jane is sweeping the floor.

Kate is washing the door.

Ann is feeding her cat.

Mag is brushing her hat.

Plural:

The cats are sleeping,

The mice are eating,

The birds are singing,

The ducks are swimming.

в) Учням роздаються відповіді на питання: He's not at home. I thought you knew. He bought a pie. I don't know. He said 'OK!' He ate a sweet. Почувши запитання, учні повинні правильно знайти відповідь і прочитати її – matching.

Можна попросити учнів вибрати всі неправильні дієслова в даних фразах (be, know, think, eat, buy, say) і назвати всі основні форми – the Infinitive, Past Simple, Past Participle, Present Participle.

г) Учням дається завдання відтворити текст пісні, збудувавши в логічній послідовності дані слова в кожному рядку так, щоб вийшла рима – jumbling:

Word Order in Questions

you, have, tonsils, had, out, your?

school, you, do, to, go?

by the Willow Pool, you, that, there, know, frogs, down, do, are?

at, are, you, cricket, good?

a, cat, got, you, have?

to feed, do, the, white, proper, know, a, rat, you, way?

apple, there, apples, on, are, your, tree, any?

ask, mother, do, your, will, you, me, in, to tea, think?

•Вправи на ідентифікацію / порівняння (identification, comparison):

Пожвавлення в групі завжди викликають вправи, в яких учні повинні, спираючись на дії ідентифікації, порівняння, усвідомити приналежність граматичних мовних одиниць до певного класу, вибрати і видалити один зайвий елемент, який не належить до цього класу – Odd One Out or Misfits.

а) При вивченні ступенів порівняння прикметників можна запропонувати наступну пісню:

Honey is sweeter than sugar,

Coffee is stronger than tea.

Juice is better than water,

You can't be smarter than me.

Juice is better than water – зайве: у всіх інших пропозиціях використані прикметники утворюють порівняльну ступінь за допомогою суфікса -er, а "better" – слово-виключення; цю ж сходинку зі словом "better" деякі учні можуть виключити і за іншою ознакою: всі інші прикметники починаються на літеру "s".

б) Відпрацьовуючи Past Simple Tense на прикладі наступного вірша, можна виділити два різних елемента: I didn't miss my chance – негативна пропозиція, всі інші – стверджувальні; Last month I went to Rome – використано неправильне дієслово "to go", в той час як всі інші – правильні дієслова:

I didn't miss my chance:

Last year I visited France,

Last month I went to Rome,

Last week I stayed at home.

пісня англійський вірш навчання

Страницы: 1 2 

Рекомендуємо почитати:

Методичне забезпечення з теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
Iнформацiйно-методичне забезпечення — це наявнiсть таких джерел iнформацiї, як текстовi (книги, брошури, газети, журнали), графiчнi матерiали (креслення, схеми, дiаграми, таблицi), аудiовiз ...

Ознайомлення дітей з працею дорослих
Ознайомлення з працею дорослих і виховання поваги до неї – один із способів формування в дітей працьовитості, позитивного ставлення до праці і до трудівників. Знайомлячи дітей з працею доро ...

Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу в практиці роботи сучасної початкової школи
Одним із завдань нашого дослідження було проаналізувати стан процесу формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу у практиці роботи сучасної початкової школи. З цією метою ми: 1) провели ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net