Методичні рекомендації щодо формування рецептивних граматичних навичок учнів засобами англійської пісні

Нова педагогіка » Використання віршованих творів у процесі формування англомовної граматичної компетенції учнів » Методичні рекомендації щодо формування рецептивних граматичних навичок учнів засобами англійської пісні

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Використання зразків сучасної англомовної поезії може бути одним з ефективних засобів досягнення таких основних цілей навчання предмету іноземної мови, як практична, освітня, розвиваюча та виховна.

У силу того, що мова сучасного поетичного твору не архаїчна, його синтаксис, а також стиль, в основному, простий (йдеться про спеціально підібрані за цими критеріями вірші), воно містить автентичний мовний матеріал максимально наближений до сучасної розмовно-літературної мови. Крім того, при читанні вірша учню демонструється усвідомлене вживання лексики для передачі думки автора, знайомство з різними функціями мови у спілкуванні.

Використання поезії сприяє розвитку основних комунікативних умінь: читання, аудіювання, говоріння, причому останнє найчастіше виступає у формі обговорення змісту поетичного твору, що може викликати справжню дискусію в групі, оскільки проблеми, які поставлені в поетичних творах універсальні, носять життєвий характер, не завжди припускають однозначне рішення. Таким чином, поезія сприяє навчанню основним видам мовленнєвої діяльності і дозволяє використовувати нешаблонні, творчі типи вправ. При цьому відбувається досягнення мети навчання .

Специфіка поезії допомагає учневі оволодіти емоційно-ціннісним досвідом спілкування. Учитель глибше пізнає свого учня, одержує його психологічний портрет. Таким чином, використання поезії має розвиваюче значення, до того ж воно допомагає забезпечити не тільки мовну атмосферу на уроці, але й психологічний контакт.

У своїй статті Дьяченко Н.П. відзначає, що прийоми роботи над поетичним текстом можуть бути різними і залежати як від етапу навчання, так і від тієї мети, яку ставить перед собою вчитель. При цьому одночасно можуть бути реалізовані багато завдань, такі, як навчання граматиці, фонетиці, лексиці і перекладу. Читання віршів, їх декламація і переклад роблять заняття іноземною мовою більш змістовними, мотиваційно спрямованими і підвищують інтерес до вивчення предмета.

Часто, особливо на молодшому етапі, урок починається з фонетичної зарядки. Замість окремих слів і словосполучень, що містять той чи інший звук, вчитель пропонує класу спеціально відібрані вірші та римування. Потім протягом 2 -3 уроків Н. П. Дяченко радить повторювати вірш або римування, корегувати вимову звуків. Даний вид роботи можна включати в урок на різних етапах, він служить своєрідним відпочинком для дітей [4; с.30].

Приклади римівок, з якими може бути здійснений даний вид роботи:

This is my mother.

This is my father,

This is my sister.

This is my brother,

This is my uncle,

This is my aunt Lily,

This is my cousin,

And this is me .

Звук [w].

Why do you cry, Willy?

Why do you cry?

Why, Willy? Why, Willy?

Why, Willy? Why?

Особливо важливу роль відіграє цей вид роботи при вивченні граматики. Треба прагнути до того, щоб учні повторювали вивчені римування протягом усього навчального року, при цьому римування були пов'язані з темою уроку. Час від часу можна проводити конкурси: хто знає римівок більше і може пояснити, які граматичні форми в них представлені. Наприклад, для форм дієслова to be можна використати коротку пісню:

I am Ann,

You are Dan,

He is Peter,

She is Rita.

Або всі ці пропозиції в негативній або питальній формі:

Сформованість рецептивної граматичної навички – одна з передумов функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній і письмовій формах. На відміну від репродуктивної граматичної навички, яка передбачає вибір форми відповідно до комунікативного наміру, ситуації мовлення та ін., першою операцією у формуванні рецептивної граматичної навички є сприймання звукового або графічного образу граматичної структури. Якщо рецептивна навичка сформована, сприймання супроводжується розпізнаванням граматичних форм та співвіднесенням їх з певними значеннями.

Невеликі вірші (поряд з прислів'ями та афоризмами) можуть бути гарним ілюстративним матеріалом при формулюванні граматичних правил як на етапі презентації, так і на етапі відпрацювання того чи іншого матеріалу.

•Вправи на пояснення (explanation):

а) Учням пропонується прочитати вірш і пояснити вживання артиклів (введений раніше матеріал представлений в новому контексті):

Go to the East or go to the West –

Your home is always the best!

(The East and the West – частини світу, home – вживається з присвійним займенником "your", the best – чудова ступінь прикметника "good".)

б) Учням дається завдання вставити у текст пісні [‘] або [‘s] там, де необхідно, і пояснити чому так, а не інакше:

My father name is Sam,

My mother name is Ann,

My brother name is James,

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Олександр Олесь. «Княжа Україна». «Заспів», «Україна в старовину» Урок в 5 класі
Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом поета; поезіями з циклу «Княжа Україна; розвивати навички виразного читання поезії; виховувати шанобливе ставлення до старовини. Хід уроку ...

Сучасної методичні позиції викладання образотворчого мистецтва
Завдання сучасної методики з образотворчого мистецтва полягає в розв'язанні протиріччя між вираженням і відображенням, їх взаємозалежності та взаємозв'язку. Методика викладання образотворчо ...

Дитячі та юнацькі організації козацького спрямування
Досвід, нагромаджений Україною за останні роки, свідчить про те, що для стабільного розвитку демократії та громадянського суспільства недостатнім є прийняття демократичних законів, проголош ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net