Переваги та недоліки тестів

Нова педагогіка » Методика шкільного тестування » Переваги та недоліки тестів

Сторінка 1

Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких: можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми; об'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу; здатність виявити не тільки те, що засвоєно, а й те, чого не засвоєно; можливість застосувати комп’ютерні технології для проведення тестування, перевірки правильності виконання завдань і обробки його результатів; створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів; стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки результатів; економія часу на забезпечення зворотного зв’язку; охопити тестуванням велику кількість учнів.

Зовнішнє незалежне оцінювання попередніх років показало, що випускникам і абітурієнтам не завжди легко подолати психологічний бар'єр у написанні тестів. Для його подолання необхідно мати навички роботи з будь-якими тестовими завданнями. Такі навички можна виробити поступово, якщо запроваджувати тести для поточного контролю знань учнів та тематичного оцінювання.

Головний недолік тестів – їхня неефективність у діагностуванні системності та глибини знань, способів діяльності, творчості, раціональності діяльності і здатності до самостійності. До недоліків тестів належить також можливість вгадати відповіді.

На сьогодні більшість освітян зіткнулася з таким парадоксальним фактом: готувати учнів до тестування потрібно, а, отже, потрібно і вміти складати тестові завдання різних рівнів, а про те, як це робити, більшість учителів мають доволі поверхневе уявлення. Причому це зовсім не свідчить про фахову некомпетентність самих учителів. На подолання зазначених труднощів і спрямована робота методистів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Кожен вчитель має право на власну технологію навчання (за умови, що вона відповідатиме цілям технології навчання математики в сучасній школі), але доцільно будувати структуру кожного уроку таким чином, щоб незалежно від теми уроку, знаходився час на виконання тестових завдань. А це дозволить суттєво покращити рівень математичної освіти.

Класифікацію тестів можна здійснити за різними ознаками. За призначенням у педагогіці розрізняють такі види тестів: тести навчальних досягнень, тести готовності до навчання, тести інтелекту, психометричні тести, профорієнтаційні тести. Незважаючи на значну спільність різних видів тестів у формі завдань, методику складання тестів і обробки результатів тестування та їхнього оцінювання, тести навчальних досягнень мають певні відмінності.

Перевага тестів порівняно з іншими засобами контролю знань - їхня здатність якісно вимірювати навчальні досягнення, тобто об'єктивно, надійно і валідно; технологічність процедури тестування;об'єктивність оцінювання, психологічна комфортність для значної частини учнів; здатність виявити не тільки те, що засвоєно, а й те, чого не засвоєно; можливість застосовувати комп'ютерні технології для проведення тестування; економія часу на забезпечення зворотного зв'язку.

Наприклад, тестові завдання із множинним вибором передбачають принаймні три можливі відповіді (але не більше п’яти). Завдання такого типу доцільно використовувати в тих випадках, коли необхідно перевірити вміння правильно відтворювати набуті знання. У цьому типі тестових завдань також у запропонованих декількох відповідях правильною може бути лише одна. Наприклад.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Характеристика форм, методів та засобів вивчення молодшими школярами рослин у курсі "Природознавство"
Успіх засвоєння учнями різних знань про рослини визначається правильною організацією процесу навчання школярів, оптимальним поєднанням різних форм роботи, способом роботи вчителя над їх фор ...

Особливості екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності людини – невід’ємна умова розвитку України. ...

Мета художнього виховання
Розглядаючи сучасне декоративно-прикладне мистецтво, ми оцінюємо і його місце у людській діяльності, житті. Останнім часом в українській науковій літературі активізувалась увага до висвітле ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net