Переваги та недоліки тестів

Нова педагогіка » Методика шкільного тестування » Переваги та недоліки тестів

Сторінка 1

Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких: можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми; об'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу; здатність виявити не тільки те, що засвоєно, а й те, чого не засвоєно; можливість застосувати комп’ютерні технології для проведення тестування, перевірки правильності виконання завдань і обробки його результатів; створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів; стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки результатів; економія часу на забезпечення зворотного зв’язку; охопити тестуванням велику кількість учнів.

Зовнішнє незалежне оцінювання попередніх років показало, що випускникам і абітурієнтам не завжди легко подолати психологічний бар'єр у написанні тестів. Для його подолання необхідно мати навички роботи з будь-якими тестовими завданнями. Такі навички можна виробити поступово, якщо запроваджувати тести для поточного контролю знань учнів та тематичного оцінювання.

Головний недолік тестів – їхня неефективність у діагностуванні системності та глибини знань, способів діяльності, творчості, раціональності діяльності і здатності до самостійності. До недоліків тестів належить також можливість вгадати відповіді.

На сьогодні більшість освітян зіткнулася з таким парадоксальним фактом: готувати учнів до тестування потрібно, а, отже, потрібно і вміти складати тестові завдання різних рівнів, а про те, як це робити, більшість учителів мають доволі поверхневе уявлення. Причому це зовсім не свідчить про фахову некомпетентність самих учителів. На подолання зазначених труднощів і спрямована робота методистів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Кожен вчитель має право на власну технологію навчання (за умови, що вона відповідатиме цілям технології навчання математики в сучасній школі), але доцільно будувати структуру кожного уроку таким чином, щоб незалежно від теми уроку, знаходився час на виконання тестових завдань. А це дозволить суттєво покращити рівень математичної освіти.

Класифікацію тестів можна здійснити за різними ознаками. За призначенням у педагогіці розрізняють такі види тестів: тести навчальних досягнень, тести готовності до навчання, тести інтелекту, психометричні тести, профорієнтаційні тести. Незважаючи на значну спільність різних видів тестів у формі завдань, методику складання тестів і обробки результатів тестування та їхнього оцінювання, тести навчальних досягнень мають певні відмінності.

Перевага тестів порівняно з іншими засобами контролю знань - їхня здатність якісно вимірювати навчальні досягнення, тобто об'єктивно, надійно і валідно; технологічність процедури тестування;об'єктивність оцінювання, психологічна комфортність для значної частини учнів; здатність виявити не тільки те, що засвоєно, а й те, чого не засвоєно; можливість застосовувати комп'ютерні технології для проведення тестування; економія часу на забезпечення зворотного зв'язку.

Наприклад, тестові завдання із множинним вибором передбачають принаймні три можливі відповіді (але не більше п’яти). Завдання такого типу доцільно використовувати в тих випадках, коли необхідно перевірити вміння правильно відтворювати набуті знання. У цьому типі тестових завдань також у запропонованих декількох відповідях правильною може бути лише одна. Наприклад.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Проблема виховного ідеалу в історико-педагогічному розвитку
У сучасних умовах стан дослідженості проблеми виховного ідеалу потребує суттєвого доопрацювання. Цілком очевидно, що в умовах нових політичних і соціально-економічних відносин у нашому сусп ...

Напрямки та форми діяльності Українського козацтва
Українське козацтво здійснює таку діяльність: Організація, координація та підтримка діяльності українських козацьких громад в Україні та діаспорі, участь загальнодержавних і громадських зах ...

Активізація та організація пізнавальної діяльності
У час розбудови національної школи актуального значення набула проблема розвитку пізнавальних інтересів учнів, що на нашу думку, є неодмінною складовою активізації пізнавальної діяльності. ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net