Класифікація. Принципи створення тестових завдань

Нова педагогіка » Методика шкільного тестування » Класифікація. Принципи створення тестових завдань

Сторінка 2

Дуже важливим для того, хто складає тест, є уміння уважно читати умову, враховувати всі вихідні дані, бо умова дуже часто містить важливу інформацію. Якщо ж важко дати відповідь на певне запитання, тоді треба обміркувати всі запропоновані варіанти і вибрати із них найкращий.

Тестові методи мають деякі переваги перед іншими методами педагогічної діагностики: наукова обґрунтованість самих тестів, яка дозволяє одержати об'єктивні результати про рівні навчальних досягнень учнів, які проходять випробування; технологічність методів, точність вимірювань; наявність однакових для всіх учасників опитування правил здійснення педагогічного контролю та адекватної інтерпретації тестових результатів.

Учитель, який використовує тест повинен в першу чергу створити стандартизовану систему оцінювання результатів тестування. Бажано, щоб робота зі стандартизації оцінок та інтерпретації результатів тестування проводилася у школі постійно на засіданнях методичних об'єднань, які мають встановлювати норми – середні показники виконання тесту. Ось чому вчителі математики на засіданнях методичних об'єднань повинні акцентувати увагу на методичні розробки тестів та розробляти систему їх проведення.

Щоб скласти тест потрібно визначити зміст, який підлягає майбутньому тестуванню, скласти конспект тестового матеріалу, поділивши його на окремі завдання - об'єкти дослідження тестування, визначити, які формули, поняття з навчального матеріалу підлягають тестуванню. Об'єктами тестування повинні бути не тільки знання формул, правил, але й розуміння навчального матеріалу, вміння використовувати вивчене, застосовувати його під час розв'язування задач, здатність активізувати, синтезувати інформацію, а також давати свою оцінку дійсності. Чітко встановити градацію рівнів знань, умінь учнів щодо кожного об'єкта тестування, а також рівень складності кожного тестового завдання - об'єкта дослідження. Відкинути все зайве, що буде заважати учневі продемонструвати свої знання, відволікати його. Відібрати той тип тесту, який якнайширше виявить рівень успішності по кожному об'єкту тестування та загалом. Основними характеристиками тестів навченості є: дієвість (валідність, показовість); надійність (імовірність, правильність); диференційованість (розрізнення); ефективність. Тест, що забезпечує, за інших рівних умов, більшу кількість відповідей за одиницю часу, вважається ефективнішим.

Правильно складені тести навчальних досягнень повинні відповідати таким вимогам: короткотерміновими, щоб уникнути витрат часу; однозначними, що не допускають довільного тлумачення тестового завдання; правильними, що виключають можливість формулювання багатозначних відповідей; короткими, що потребують стислих відповідей; зручними, тобто придатними для швидкої обробки результатів; стандартними, придатними для широкого практичного використання - виміру рівня навченості якомога широких груп учнів, що опановують певний обсяг знань на тому самому (однаковому) рівні навчання.

Підготувати правильні відповіді - ключі до кожного питання тесту є кроком обов'язковим. Потім підбираються альтернативні відвертаючі відповіді.

Тестами навчальних досягнень називають системи спеціальних завдань для виявлення ступеня засвоєння певних видів навчальної діяльності в сукупності з деякою системою вимірювання та інтерпретування результатів вимірювання. Таким чином, за означенням, тест - засіб якісного вимірювання.

Існує багато типів тестових завдань, їх можна розподілити на два основні:

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Застосування пошукових ситуацій на уроках фізичної культури
Сприяють вихованню пізнавальної активності так звані пошукові ситуації. Учням називається учбово-пізнавальна задача яку вони повинні вирішувати самі, з частковою допомогою вчителя. Наприкла ...

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел
Письмове виконання дій першого ступеня розглядають у такій послідовності: додавання і віднімання без переходу через розряд; з одним переходом через розряд і з двома переходами через розряд. ...

Тембр
Протягом однієї теми вчитель звертає увагу дітей на такий засіб виразності у музиці, як тембр. Учні мають достатній слуховий досвід для осягнення цього поняття, адже вони неодноразово визна ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net