Класифікація. Принципи створення тестових завдань

Нова педагогіка » Методика шкільного тестування » Класифікація. Принципи створення тестових завдань

Сторінка 1

Тести бувають: загальнонаціональні, професійні, тести вчителя та ін. або за метою, яку вони реалізують: тести досягнень, порівняння чи відбору. Тест має певну довжину, що вимірюється кількістю тестових завдань. Він обов'язково обмежений в часі на його виконання. Тест може містити тестові завдання одного (це легше) та декількох типів. У такому тесті завдання мають бути сформовані блоками за типами чи форматами тестових завдань. Завдання можуть бути розміщені не за галузями знань. Перед кожним блоком вказано, як саме виконувати ці завдання: вибрати одну відповідь або всі (правильні), чи зазначено, скільки їх має бути. Або ж потрібно підібрати логічні пари чи встановити послідовність. Тести можна складати у комп'ютерному вигляді та на паперових носіях - бланках.

Принципи створення тестових завдань:

1. Кожне тестове завдання має оцінювати досягнення суттєвої освітньої мети.

2. Кожне тестове завдання повинно перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.

3. Умова тестового завдання має містити чітко сформульоване завдання для екзаменованого з використанням дієслів спонукального характеру: виберіть, випишіть, визначте, встановіть і т.ін.

4. Усі варіанти відповідей (і неправильні — дистрактори) мають стосуватися однієї теми, категорії тощо.

5. Усі дистрактори мають бути ймовірними. Важливо, щоб вони були також і однотипними за стилем. Якщо правильна відповідь - одне слово або словосполучення, то і дистрактори повинні бути такими ж. Якщо ж цих принципів не дотримано, виконати таке завдання зможе навіть найслабший учень, тобто воно не дає змоги ні перевірити знання учнів, ні розподілити їх за рівнями. Отже, таке завдання дефектне.

6. Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна містити відповіді на інше тестове завдання.

7. Не варто використовувати фрази «все правильно» або «все неправильно» як варіант відповіді чи дистрактори.

8. Умову краще формулювати позитивно. Частка «не» може губитись під час читання завдання в екстремальній ситуації, спричиненій екзаменом.

9. Слід уникати технічних дефектів, зокрема: граматичних підказок: невідповідностей між умовою та варіантами відповідей; повторень у правильній відповіді слів з умови; поданих безсистемно числових значень (не в єдиному форматі); використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань; найдовшої правильної відповіді; найбільш детальної правильної відповіді; дистракторів, які виключають один одного; складної чи заплутаної умови тестового завдання.

Аналізуючи велику кількість тестових завдань, бачимо, що дуже часто їх автори не дотримуються правил тестології. Це ускладнює завдання, пропоноване абітурієнту, бо доводиться вгадувати, що мали на увазі екзаменатори. Таке завдання некоректне або, інакше кажучи, невалідне. Валідність – це загальна характеристика тесту, що визначає його відповідність меті та вимогам тестування.

На жаль, у різних посібниках існують різні підходи до складання тестових завдань, формулювання умов та запитань, а також до оцінювання. Різні автори по-різному ставляться до неправильних відповідей: одні радять давати відповіді на всі запитання – спочатку на ті, що не потребують обдумування, потім на ті, що треба обдумати, а вже в останню чергу заповнити весь бланк для відповідей. Зазвичай із чотирьох-п'яти варіантів відповідей є 20-25-відсоткова ймовірність вгадування. Тестування – це своєрідна лотерея. Але буває, що за неправильну відповідь призначають штраф і знімають бали. Слід уважно читати пояснення перед початком виконання тесту, у якому мають бути зазначені критерії оцінювання. Завдання різняться за складністю, але зазвичай їх оцінюють однаковою кількістю балів (якщо немає застереження), тобто за системою «склав» чи «не склав». У такому випадку слід привчати учнів не намагатися вразити своїм умінням відповідати на такі тести, оскільки кожен автор має свою теорію складання тестів.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
У державних та міжнародних документах з проблем вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх по ...

Особливості продуктивного мислення школярів
Дослідження продуктивного мислення припускає виділення сукупності індивідуальних особливостей мислення, і залежить від оволодіння новими знаннями та застосування їх на практиці. Для їх обґр ...

Вимоги до ігрової діяльності учнів на уроках
Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог: 1. Готовність учнів до участі в грі. (Кожен учень ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net