Змістове забезпечення здоров’язберігаючої функції початкової освіти у чинних підручниках

Нова педагогіка » Здоров’язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи » Змістове забезпечення здоров’язберігаючої функції початкової освіти у чинних підручниках

Сторінка 1

Зміна цілей і цінностей сучасної освіти, яка відбулася останніми роками, засвідчує потребу у новому розумінні педагогами ролі здоров'я в організації навчально-виховного процесу, оцінці його результатів. Це знайшло відображення в низці підручників для початкової школи, за якими здійснюється навчальна діяльність учнів. Зміст підручників орієнтований на формування уявлень в учнів про основні складові здоров'я: фізична, психічна, соціальна, духовна. Всі ці складові взаємодіють, переплітаються, інтегруються, створюючи комплексне уявлення про здоров'я людини як цілісність.

Основне призначення текстів – повідомлення знань. У процесі вивчення курсу «Основи здоров’я» діти отримують знання про значення здоров’я (як правильно харчуватися; чистити зуби, умиватися і розчісуватися; приймати душ після сну – вранці, і перед сном – увечері; регулярно підстригати нігті та волосся; стежити за чистотою одягу та взуття та ін.), про будову тіла, здоровий спосіб життя і загартування організму, про корисні й шкідливі звички.

Змістове наповнення підручника здійснюється таким чином, щоб забезпечити ступінь необхідності та доступність навчального матеріалу, його інформаційну, мотиваційну та розвивальну функції; формування в учнів системи валеологічних знань і знань з безпеки життєдіяльності, способів діяльності; активну участь учнів у зміцненні та збереженні як свого здоров'я і життя, так й інших людей. Теоретична інформація, яку отримують учні з кожної теми, має спиратися на їхній життєвий досвід, пов'язуватись із практичним застосуванням. З цією метою у кожній темі передбачено інформаційний та практичний блоки. Схарактеризуємо деякі з тем.

Так, під час вивчення теми "Людина та її здоров'я" протягом 2-4 класів в учнів формується уявлення про здоров'я як найважливішу цінність у житті людини; про показники здоров'я (швидкий ріст і розвиток), висока працездатність (розумова і фізична), задоволення від спілкування, чуйне ставлення до оточуючих людей, уміння керувати своїми діями, відповідальне ставлення до дорученої справи, гарний настрій, позитивні емоції, емоційне ставлення до природи); забезпечуються взаємозв'язки між виділеними показниками здоров'я.

Змістове наповнення теми в підручниках для 2-4 класу допоможе усвідомити учням цінність здоров'я, переваги здорової людини; сприятиме вихованню потреби в здоров'ї, відповідального ставлення до свого здоров'я і до здоров'я оточуючих. На уроках з цієї теми розширюються та систематизуються уявлення учнів про здоровий спосіб життя, чинники, які найбільше впливають на здоров'я людини. Розгляд у підручнику малюнків, схем допомагає учням сформулювати правила здорового способу життя.

Зрозуміло, щоб знання, які учні засвоїли на уроці, переросли в уміння і навички, а теоретична інформація стала переконанням в доцільності здорового способу життя, — кількох навіть тематичних уроків недостатньо. Питання, пов'язані зі здоров'ям дітей, повинні бути органічно вплетені у весь навчальний процес, щоб на кожному уроці вчитель міг формувати в учнів почуття відповідальності за своє здоров'я.

Обов'язковою умовою підручників з курсу "Основи здоров'я" є змістові й мотиваційні їх зв'язки з навчальним матеріалом інших предметів початкової школи (фізичне виховання, ознайомлення з навколишнім, трудове навчання тощо). Наскрізною лінією підручників проходить ідея здорового способу життя, до складових якого належить спосіб життя не лише особи, а й сім'ї, групи людей, суспільства.

Зміст підручників побудовано переважно за лінійним принципом. Але, щоб сформувати навичку, потрібно досить часто до неї звертатися, тому безвідносно до нової теми (а краще у зв'язку з нею) рекомендується пригадувати попередній матеріал, заохочувати дітей, перевіряти виконання правил і порад, спілкуватися щодо цього з батьками.

Навчальний процес у 1 класі здійснюється за підручником "Основи здоров'я" (автори Т.Бойченко, О.Савченко). Книга охоплює всі складові курсу: що таке здоров'я, фізичне, психічне, соціальне, духовне; безпека життєдіяльності. У такій послідовності вони представлені у підручнику. Враховуючи несформованість у першокласників навички читання, інформаційна функція змісту представлена в підручнику дуже економно. Як правило, це вступ до теми (1—3 коротких речення), завдання до малюнків. Формування завдань, правил, порад відзначається особистісно зорієнтованим спонукальним стилем, що заохочує дитину до співпраці.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Закон збереження імпульсу
При вивченні закону збереження імпульсу вводять ряд нових фізичних понять. Засвоєння деяких з них є важливим для вивчення усього розділу. До цих понять слід віднести такі: механічна енергія ...

Фізичні якості школяра
Великого значення для гармонійного розвитку набуває вироблення у молодших школярів життєво важливих фізичних якостей: спритності, сили, швидкості, витривалості, гнучкості, а також уміння до ...

Професійні знання та соціально-педагогічні якості
Учні високо цінують учителя, який володіє глибокими знаннями із дисциплін свого фаху, виявляє обізнаність із спорідненими дисциплінами, відзначається науковою ерудованістю. Окрім того учите ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net