Характеристика освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» у контексті вимог Державного стандарту початкової загальної освіти

Нова педагогіка » Здоров’язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи » Характеристика освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» у контексті вимог Державного стандарту початкової загальної освіти

Сторінка 6

Дидактико-методична організація змісту підручника з курсу "Основи здоров'я" у 1-4 класах ґрунтується на таких засадах:

Перевага практичних дій і вправлянь учнів у засвоєнні навчального матеріалу; зв'язок теоретичних відомостей з можливостями їх практичного застосування.

Опора на особистий досвід дітей або його розширення, збагачення шляхом розповідей, ілюстрацій; тісний зв'язок з конкретним життям дітей даного класу.

Різноманітність поєднання форм організації навчальної діяльності: спостереження, слухання, розповідь, практичні дії, дослідницькі завдання, ігрові ситуації, діалоги, інсценізації, парна і групова робота.

Емоційність навчальних текстів та ілюстрацій; використання несподіваного за формою початку уроку (римування, девіз уроку, реквізит), запрошення цікавих людей (батьків, лікарів, пожежників, міліціонера), залучення віршованих текстів, інсценізація казок тощо.

Постійне мотивування дітей до уважного ставлення до свого здоров'я, заохочення успіхів дітей в опануванні умінь і навичок здорового способу життя і безпеки життєдіяльності.

Неперервність впливу на формування в учнів основних практичних результатів засвоєння навчального матеріалу.

Зрозуміло, що підручник складає лише основу організації уроку, на якому вчитель вільно поєднує інші джерела інформації.

При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я враховується знання та дотримання школярами правил збереження власного життя і здоров’я оточуючих.

Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на:

1) підвищення рівня знань про здоров’я і безпеку життєдіяльності, здоровий спосіб життя, уміння використовувати здобуті знання для зміцнення здоров’я;

2) набуття навичок, що сприяють фізичному, соціальному, духовному та психічному здоров’ю;

3) позитивне ставлення до здорового способу життя.

Підручники з курсу «Основи здоров’я» орієнтують на застосування інтерактивних методів навчання, які є ефективними і сприймаються дітьми. Знання і практичні навички здобуваються не лише з текстових пояснень, а й у процесі продуктивної діяльності: під час ігор, аналізу ситуацій, мозкових штурмів, роботи в групах, розробки проектів.

Подаємо приклади формулювання основних завдань теми «Ознаки здоров'я» з курсу "Основи здоров'я".

Мета – формування в учнів уявлень про здоров'я, його значення для життя людини.

1. Інформація: книжка допоможе дізнатися багато нового про себе, своїх ровесників, як правильно вчитися, займатися фізкультурою, харчу-ватися, доглядати за собою, безпечно рухатися, працювати, відпочивати.

2. Уявлення про ознаки здорової дитини шляхом поєднання бесіди вчителя з ілюстративним матеріалом, залученням особистих вражень дітей.

3. Актуалізація знань дітей щодо впливів на здоров'я: що корисно, а що шкодить.

4. Уточнення і розширення знань, як дбати про здоров'я саме першокласнику (багато рухатися, вживати корисну їжу, гуляти на свіжому повітрі, бути охайним, вчасно лягати спати, завжди бути ввічливим).

Практичні дії: порівняння ілюстрацій: які звички корисні, а які — ні, мотивація дітей до засвоєння корисних звичок.

Для сприймання учнями початкових класів інформативних текстів попередньо проводиться тлумачення слів, виразів, віднаходження учнями з допомогою вчителя ключових слів, словосполучень (їх актуалізація здійснюється не тільки на етапі засвоєння знань, умінь, навичок, а й на етапах систематизації, узагальнення знань, умінь, навичок, а також і на наступних уроках), розгляд ілюстрацій тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Здоровий спосіб життя як визначальний фактор здоров'я
Здоров'я – поняття багато планове .Це не лише відсутність хвороб , але й високий рівень пристосування , благополуччя, комфортне психологічне самопочуття, толерантні соціальні відносини. На ...

Фізичний розвиток учнів 16-18 років і його вплив на професійне становлення фахівця
Під фізичним розвитком розуміють комплекс морфо-функціональних якостей організму, який визначає запас його фізичних сил [9]. До морфологічних ознак в антропології відносять: масу, щільність ...

Інтегровані уроки
ІКТ дозволяє здійснити інтегративний підхід в навчанні. Урок, створений за допомогою ІКТ, - апріорі інтегрований (інтегрованим уроком вважають такий, який являє собою результат спільної акт ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net