Діагностика рівня сформованості патріотичних почуттів молодших школярів

Нова педагогіка » Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності » Діагностика рівня сформованості патріотичних почуттів молодших школярів

Сторінка 4

Щоб з’ясувати ставлення молодших школярів до національних багатств, до рідної природи, нами було проведено тест-гру „Постав собі оцінку за своє ставлення до природи” . Респонденти на кожне питання відповідали тільки словами „так” або „ні”.

Чи є в тебе улюблені місця у природі?

Чи мають якесь значення природні багатства для життя людей?

Чи ти піклуєшся про тварин, рослини, оберігаєш їх?

Чи робиш ти зауваження товаришам, які знущаються з рослин або тварин?

Чи посадив ти хоч одну рослину у своєму житті?

Після тестування учням пропонувалося підрахувати кількість відповідей „так”. Це й була оцінка, яку діти самі собі поставили. При цьому ми обов’язково підкреслювали, що даний тест тільки гра, тільки натяк на справжній стан справ.

Проаналізувавши фактичні дані, отримані під час тестування, ми виявили, що більшість дітей не замислюється над значенням природних багатств, не надає великого значення їхній охороні, більше того, ніхто з дітей не саджав дерев або кущів. Результати тестування мають такий вигляд (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

Ставлення до рідної природи

Кількість

Респонденти

„5”

(%)

„4”

(%)

„3”

(%)

„2”

(%)

„1”

(%)

320

16,8

22,5

24,4

24,4

11,9

Важливими для виявлення патріотичних почуттів у молодших школярів стали їхні відповіді на запитання: „Чому ми повинні шанобливо ставитися до хліба?”, „Чому така глибока йому шана?”. Відповіді дітей зводилися до того, що без хліба буде голодно. Лише 2 % респондентів відповіли, що хліб – це наше багатство, це основа життя на землі, що треба докласти багато зусиль, щоб його виростити.

Слабкі знання продемонстрували молодші школярі також у відповідях на запитання „Коли та як з’явився хліб на землі?”, „Чому свята в Україні не обходяться без хліба. Повну відповідь дали лише 23,1% учнів.

Також нас цікавило ставлення учнів до праці. Дослідження проводилося з метою виявлення ціннісних орієнтацій молодших школярів. Респондентам було запропоновано модифіковану анкету такого змісту: „Навіщо потрібно працювати? Вибери три з наведених нижче потреб та оціни їх за такою шкалою „3” – найбільш бажана, „2” – бажана, „1” – не дуже бажана.

Заробити купу грошей.

Мати гарні іграшки.

Бути модним.

Допомагати рідним.

Стати майстром на всі руки.

Бути знаменитим.

Щоб процвітала Батьківщина.

Щоб міг подорожувати.

Нагодувати бідних.

Щоб усім людям краще жилося.

Свій варіант відповіді.

Дослідження проводилось індивідуально. У разі необхідності ми детальніше розкривали учням зміст тієї чи іншої потреби.

На першому місці у сучасних дітей опинилась потреба мати купу грошей. Часто-густо приклад дають дорослі, вважаючи гроші найголовнішим у житті. Бути модним – бажана потреба, яка стоїть у більшості дітей ( 83,1%) на другому місці, що віддзеркалює „культ речей” у деяких родинах, стан сучасного життя. Викликає занепокоєння той факт, що потреби „нагодувати бідних”, „щоб процвітала Батьківщина”, „щоб усім людям краще жилося” зайняли 8, 9 та 10 місця (це видно з табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Ставлення до національних багатств, природи, праці українського народу

Знання

Рівні

Ставлення до національного багатства, до рідної природи(%)

Ставлення до хліба, розуміння його значення для людей

(%)

Ставлення до праці

(%)

Показники загального рівня

(%)

Високий

Середній

Низький

16,8

46,9

36,3

23,1

46,3

30,6

12,2

43,1

44,7

17,4

45,4

37,2

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Класифікація інтерактивних прийомів для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу
Прийоми навчання – це складова методу, певні разові дії, спрямовані на реалізацію вимог тих і інших методів. Поняття методу й прийому розрізняються за цільовим призначенням. Метод - для заб ...

Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання
Засоби навчання (педагогічні засоби) - всі ті матеріали, за допомогою яких викладач здійснює навчальне вплив (навчальний процес). До засобів навчання належать предмети матеріальної та духов ...

Інноваційно-освітня діяльність педагога в галузі організації образотворчої діяльності дітей
Освіта в умовах сучасного динамічного суспільства вимагає постійної творчої активності всіх учасників педагогічного процесу. Особливо зростає значення творчої ініціативи педагогів у пошуку ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net