Застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх керівників з позакласної музично-виховної роботи у гуртках естрадного вокалу

Нова педагогіка » Застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх керівників з позакласної музично-виховної роботи у гуртках естрадного вокалу

Сторінка 1

В статті розглядаються можливості сучасних технічних засобів та інноваційних комп'ютерних технологій, якими доцільно оволодівати вчителю музики для здійснення професійної позашкільної діяльності. У центрі уваги - особливості технічного забеспечення, шляхи та методи їх використання на заняттях із школярами в самодіяльних гуртках з естрадного співу.

В статье рассматриваются возможности современных технических средств и инновационных компьютерных технологий, которыми целесообразно овладевать учителю музыки для осуществления профессиональной внешкольной деятельности. В центре внимания - особенности технического обеспечения, пути и методы их использования на занятиях со школьниками в самодеятельных кружках эстрадного пения.

Possibilities of modern hardware and innovative computer technologies which it is expedient to seize to the music teacher for realization of professional out-of-school activity are examined in the article. In a spotlight - features of hardware, ways and methods of their use in the occupations with schoolchildren in the amateurish variety singing groups.

Проблема застосування новітніх інформаційних технологій та технічних засобів у процесі підготовки фахівця - викладача з естрадного співу є однією з найбільш актуальних для сучасної вітчизняної музичної педагогіки. Це пояснюється тим, що,з одного боку, естрадний спів набуває дедалі більш широкого розповсюдження серед школярів підліткового та юнацького віку; з іншого боку - підготовка та виконання естрадного репертуару безпосередньо потребують від педагога використання нетипових для класичного вокалу, але поширених у аудіо-галузі технічних при -строїв та володіння відповідними технологіями їх використання.

Нагальна потреба нашого суспільства у широкому впровадженні новітніх ефективних засобів та методів навчання відбивається у законі "Про національну програму інформатизації", головні положення якого призвані оптимізувати досягнення науково-технічного та інформаційного розвитку нашої країни, створити умови для рівноправної співпраці із міжнародною науковою та педагогічною спільнотою.

Відзначимо, що в останні роки термін "інформаційні технології" найчастіше виступає синонімом терміну "комп'ютерні технології", відбиваючи той факт, що майже всі сучасні інформаційні технології так чи інакше пов'язані із застосуванням комп’ютеру. Тому можна сказати, що досліджувані нами питання тісно переплітаються із загальною проблемою комп'ютеризації вітчизняної освіти, яке також є надзвичайно актуальним як для педагогічної науки, так і для музично-виховної, освітянської практики.

Значний внесок у рішення проблеми комп'ютерної технології навчання пов'язаний с дослідженнями В.Ф. Шолоховича, Н.Ф.Тализіної, Г.Р. Громова, В.І. Гриценко, О.І. Агапова, Б.С.Гершунського, О.О.Кривошєєва, Г. M. Клей- мана, Б. Х. Сендова, С. Пейперта, Б. Хантера, Е.І.Машбица, та ін.; проблеми співацького розвитку дітей і підлітків, всебічно та глибоко розглянуті у чисельних працях O.A.Апраксіної, Ю.Б. Алієва, Є.М.Малиніної, В.О.Багаду- рова, О.Н. Кісельова.

Більшість з них зосереджується на проблемах суто класичного вокалу, хоча існують і окремі розробки, пов’язані з питаннями методики виховання у дітей навичок естрадного співу (Л.В. Романова, Є.Ю. Белобродова, Є.В. Сомова).

Але у всіх названих вище працях теоретичні засади та методика використання сучасних ТЗН у процесі залучення школярів до естрадного співу розроблені, на наш погляд, недостатньо.

Мета статті — розгляд актуальних технічних засобів та інноваційних комп'ютерних технологій, що використовуються у музичному вихованні, а також специфіки їх застосування у процесі занять із школярами в самодіяльних гуртках з естрадного співу.

Ця мета зумовила постанову наступних завдань:

аналіз головних проблем у галузі навчання естрадному співу школярів та можливих шляхів їх подолання з допомогою застосування ТЗН;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Використання творчої спадщини Катерини Білокур на уроках образотворчого мистецтва
Використання творчості Катерини Білокур на уроках образотворчого мистецтва або проведення спеціалізованого уроку по ознайомленню учнів з її творчістю дає змогу засвоїти творчість художниці ...

Інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів
Вивчення науково-педагогічної літератури висвітлило сутність професійно-педагогічної діяльності інженера-педагога та особливості її здійснення. Поступові постійні зміни, які відбувались про ...

Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки
Трикутник називається рівнобедреним, якщо в нього дві сторони рівні. Ці рівні сторони називаються бічними сторонами, а третя сторона називається основою трикутника. На рисунку 3.1 зображени ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net