Письмо як комплексний вид навчальної діяльності

Нова педагогіка » Психолого-педагогічна проблема підходу до використання інноваційних методів та прийомів у підготовці руки дітей до письма » Письмо як комплексний вид навчальної діяльності

Сторінка 2

Розглянувши процес письма з історичної точки зору, науковці прийшли до висновку, що історія письма,- це фактично той шлях, який проходить кожна дитина під час оволодіння механізмом письма. На думку видатного психолога Л.С. Виготського - дитячий малюнок - це своєрідне графічне мовлення, яке є передумовою майбутнього письма.

В період формування графічних навичок у дитини виникають утворення тимчасових нервових зв'язків в корі головного мозку, умовні рефлекси, асоціації між почутим, вимовленим, уявним чи баченим словом, складом, звуком. Розвиток рухів і формування рухових навичок, зокрема графічних, залежить як від дозрівання нервово-м'язового апарату дитини, так і від змісту і будови діяльності на певному віковому етапі.

На думку вчених О.Р. Лурії і Ю.К. Лекомцева, діти 3-4 років ще не можуть ставитися до фіксації на папері якогось засобу письма. У чотирирічних, п'ятирічних дітей спостерігається поява піктографічного малюнка-письма.

В психології встановлено, що зображувальна діяльність народжується на перехресті різних ліній психічного розвитку. Одна із них - лінія мовного розвитку. В багато-чому "виросла" із жестової мови, зображувальна діяльність пізніше стає вагомою передумовою формування окремих вмінь каліграфії і письмової мови молодшого школяра (дослідження В.В. Степанової). Але за лінією мовного розвитку тут яскраво просліджується друга - вихідна, базова генетична лінія рухового розвитку дитини. Не викликає сумніву той факт, що надзвичайно важливим у цьому процесі є розвиток рухів пальців і кісток рук. Ці рухи розвиваються у дитини повільно, поступово впродовж усього дошкільного дитинства.

Зображувальній діяльності передує дозображувальний період, коли малюк починає тягнутися до олівця і паперу, починає інтенсивно черкати олівцем. Дозображувальний період носить назву "стадії кривуль" чи стадії мазання, упродовж неї відбувається оволодіння дитиною олівцем, як знаряддям малювання.

В процесі переключення уваги дитини із якостей олівця і зі своїх з ним дій, на результати цих дій, з'являться вміння зображувати деякі елементарні форми - овал, коло, відрізки. Це стадія примітивних зображень. На цій стадії дитина починає давати своїм зображенням назви, тобто позначати словами.

Наступна стадія формування зображувальної діяльності дошкільника - стадія схематичних зображень. Характерною особливістю цієї стадії є послідовність формування способу побудови зображення шляхом приєднання один до другого складових елементів - своєрідності "конструювання" малюнка.

Поступово в діях дитини виділяється аналіз зображувального об'єкту, аналіз результатів своєї зображувальної діяльності, аналіз найбільш ефективних засобів побудови зображення правдоподібних зображень. На цій стадії дитина переходить:

а) від довільної виразності ранніх малюнків до свідомого пошуку виразних засобів;

б) від простого збільшення кількості деталей до пошуку засобів точної передачі форми зображуваного предмета;

в) від нерозвинутого задуму і сюжету зображення до їх розвитку і вдосконалення.

Аналіз результатів досліджень (Л.С. Виготського, Є.І. Ігнатієва, Н.Л. Сакулша та ін.) дали змогу психологу В.С. Мухіній дійти висновку, що перехід дитини до зображувального періоду охоплює дві стадії, а саме: впізнавання випадкового сполучення лінії і цілеспрямоване зображення. Зображувальна діяльність для дошкільника - це вид діяльності, один із компонентів якої - початкові елементи письмового мовлення, які виникають усередині дитячого малювання.

B.C. Мухіна визначає: " 3 одного боку, дитина починає розуміти, що письмове мовлення - це своєрідна трансформація усного мовлення, з іншого - розвивається здатність впізнавати за буквами їх звуковий зміст". Написання букв, їх елементів має зображувальну спрямованість, яка у процесі переходу до письмового мовлення поступово зникає.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Морально-духовні цінності
Педагогічна майстерність, що базується на вміннях, кваліфікації, на думку А.С. Макаренка, – це знання педагогічного процесу, вміння його побудувати, привести в рух. Тому нерідко педагогічну ...

Види та форми контролю
Систематичність контролю реалізується в таких його видах: а) поточний контроль, який здійснюється у ході вивчення конкретної теми для визначення рівня сформованості окремої навички або вмін ...

Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку світової літератури
Одним із кроків підвищення ефективності уроку є впровадження інтерактивних технологій навчання. О.І. Помешун та Л.В. Пироженко визначили умовну робочу класифікацію цих технологій за формами ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net