Письмо як комплексний вид навчальної діяльності

Нова педагогіка » Психолого-педагогічна проблема підходу до використання інноваційних методів та прийомів у підготовці руки дітей до письма » Письмо як комплексний вид навчальної діяльності

Сторінка 2

Розглянувши процес письма з історичної точки зору, науковці прийшли до висновку, що історія письма,- це фактично той шлях, який проходить кожна дитина під час оволодіння механізмом письма. На думку видатного психолога Л.С. Виготського - дитячий малюнок - це своєрідне графічне мовлення, яке є передумовою майбутнього письма.

В період формування графічних навичок у дитини виникають утворення тимчасових нервових зв'язків в корі головного мозку, умовні рефлекси, асоціації між почутим, вимовленим, уявним чи баченим словом, складом, звуком. Розвиток рухів і формування рухових навичок, зокрема графічних, залежить як від дозрівання нервово-м'язового апарату дитини, так і від змісту і будови діяльності на певному віковому етапі.

На думку вчених О.Р. Лурії і Ю.К. Лекомцева, діти 3-4 років ще не можуть ставитися до фіксації на папері якогось засобу письма. У чотирирічних, п'ятирічних дітей спостерігається поява піктографічного малюнка-письма.

В психології встановлено, що зображувальна діяльність народжується на перехресті різних ліній психічного розвитку. Одна із них - лінія мовного розвитку. В багато-чому "виросла" із жестової мови, зображувальна діяльність пізніше стає вагомою передумовою формування окремих вмінь каліграфії і письмової мови молодшого школяра (дослідження В.В. Степанової). Але за лінією мовного розвитку тут яскраво просліджується друга - вихідна, базова генетична лінія рухового розвитку дитини. Не викликає сумніву той факт, що надзвичайно важливим у цьому процесі є розвиток рухів пальців і кісток рук. Ці рухи розвиваються у дитини повільно, поступово впродовж усього дошкільного дитинства.

Зображувальній діяльності передує дозображувальний період, коли малюк починає тягнутися до олівця і паперу, починає інтенсивно черкати олівцем. Дозображувальний період носить назву "стадії кривуль" чи стадії мазання, упродовж неї відбувається оволодіння дитиною олівцем, як знаряддям малювання.

В процесі переключення уваги дитини із якостей олівця і зі своїх з ним дій, на результати цих дій, з'являться вміння зображувати деякі елементарні форми - овал, коло, відрізки. Це стадія примітивних зображень. На цій стадії дитина починає давати своїм зображенням назви, тобто позначати словами.

Наступна стадія формування зображувальної діяльності дошкільника - стадія схематичних зображень. Характерною особливістю цієї стадії є послідовність формування способу побудови зображення шляхом приєднання один до другого складових елементів - своєрідності "конструювання" малюнка.

Поступово в діях дитини виділяється аналіз зображувального об'єкту, аналіз результатів своєї зображувальної діяльності, аналіз найбільш ефективних засобів побудови зображення правдоподібних зображень. На цій стадії дитина переходить:

а) від довільної виразності ранніх малюнків до свідомого пошуку виразних засобів;

б) від простого збільшення кількості деталей до пошуку засобів точної передачі форми зображуваного предмета;

в) від нерозвинутого задуму і сюжету зображення до їх розвитку і вдосконалення.

Аналіз результатів досліджень (Л.С. Виготського, Є.І. Ігнатієва, Н.Л. Сакулша та ін.) дали змогу психологу В.С. Мухіній дійти висновку, що перехід дитини до зображувального періоду охоплює дві стадії, а саме: впізнавання випадкового сполучення лінії і цілеспрямоване зображення. Зображувальна діяльність для дошкільника - це вид діяльності, один із компонентів якої - початкові елементи письмового мовлення, які виникають усередині дитячого малювання.

B.C. Мухіна визначає: " 3 одного боку, дитина починає розуміти, що письмове мовлення - це своєрідна трансформація усного мовлення, з іншого - розвивається здатність впізнавати за буквами їх звуковий зміст". Написання букв, їх елементів має зображувальну спрямованість, яка у процесі переходу до письмового мовлення поступово зникає.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Переваги та недоліки тестів
Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких: можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів ...

Завдання майстра по організації позаурочної зайнятості учнів
У кожний з періодів перед учнями ставляться цілком конкретні завдання, бо рівень трудової і моральної вихованості перебуває в постійній динаміці, змінюються ступінь розвитку колективу, хара ...

Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання
Сьогодні такі методи навчання в співпраці, як метод проектів, навчання в малих групах, надзвичайно «модні». Опублікована велика кількість психолого-педагогічних науково-методичних праць, де ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net