Засоби виправлення інтонування

Нова педагогіка » Робота з неточно інтонуючими дітьми на уроках музики в молодших классах » Засоби виправлення інтонування

Сторінка 2

Коли ж і в зниженій теситурі учень не інтонує, то вчитель може спробувати «здобути» верхні звуки за допомогою так званої атаки верхньої зони дитячого голосу. Цей прийом нами широко вживається. На нашу думку, йти до здобуття високих звуків поступово через грудний і середній регістри, тобто поєднувати дві манери звукоутворення,— дуже складний шлях. Отже, краще привчати дітей" одразу до високого головного звучання, різко ламаючи природний спосіб звуковидобування.

Як полегшити неінтонуючим дітям виробити нову звичку? За допомогою бесіди, ігрового діалогу увійти у щільний контакт з учнем, і, створивши відповідний емоційний стан, що буде психологічною передумовою до появи високої інтонації, запропонувати йому виразні, зворушливі низхідні поспівки на склади з голосним у або йотованим ю, які повністю звільняють гортань від напруги і сприяють появі головного тону. Саме доброта, звільненість почуттів незримо породжують в голосі високу мовну і співацьку інтонацію.

Практика виправлення недоліків інтонування показала, що в тих випадках, коли «гудіння» було пов'язане з поганими вокально-моторними звичками, саме пробудження щирості й внутрішньої свободи спричинялося до того, що дитина раптово інтонувала у високій зоні. Велику роль, тут грає ясний, точний показ вчителя, який діє безпосередньо на механіку звукоутворення учня, активізуючи її.

Під час перевірки інтонування багато важить зручна, цікава вокальна форма. Склади зум, ду, лю, му, ру, ту, ву, тру та ін. полегшують головне звукоутворення завдяки голосному у, «наближують» вокальне зву-, чання завдяки резонуванню приголосних з, м, в, р, л і, разом з тим, створюють грунт для ігрових діалогів завдяки звуконаслідувальному змісту цих складів: зум — бджілка, ду — сопілка, ту — гудок, тру — сурма, лю — вітерець тощо.

Наведемо кілька поспівок, які своїм емоційним змістом сприяють появі високої позиції голосу (вчитель співає їх, з словами, а учень на вокальні склади).

На останньому прикладі доречні вказівки вчителя: «ніжніше», «тихіше», «адже це про маму!» та ін. Не раз доводилося бачити, як такі засоби допомагали долати труднощі навіть під час короткої перевірки, не кажучи вже про систематичні заняття. Внаслідок більш ґрунтовної перевірки з елементами допомоги із групи «гудошників» у 12—14 учнів лишається всього 4—5, які поки що не інтонують, а решта так чи інакше виявляє здатність інтонувати (дехто інтонує досить вільно, але на зниженій теситурі, дехто навіть при невеликій допомозі співає у верхній зоні, одразу схоплюючи манеру головного звукоутворення, а дехто на склади співає один раз правильно, а потім знов «гуде».

Досвідчений педагог приблизно бачить перспективу виправлення інтонування, але розуміє, що для різних учнів це вимагатиме різного часу. Більшість дітей швидко навчаться співати з усім класом в унісон. Проте у 8—10%, тобто у 4—5 учнів процес виправлення інтонування може і затягтися, однак протягом першого року він має бути закінчений.

Шлях долання «гудіння» досить складний і непрямий, адже важко побороти явище інтерференції, коли стара, хибна навичка заважає утворенню нової. Це потребує систематичної роботи і міцного закріплення набутих умінь. І якщо учневі хоч один раз вдалося проспівати легким звуком і правильно звуконаслідувальну поспівку, то можна бути впевненим, що це добрий початок.

Ретельна перевірка інтонування деякою мірою вже є початком роботи над виправленням інтонаційних недоліків. Як вже зазначилось, робота ця повинна проводитися на уроках музики і на додаткових індивідуально-групових заняттях. На уроках музики навчання слід вести диференційовано з трьома групами учнів: відмінно інтонуючими (перша група), дітьми, що співали у звичайній зоні дитячого голосу, але відзначалися нестійким інтонуванням (друга група), і неінтонуючими, «гудошниками» (третя група). Звичайно, перед учнями цих груп ставляться різні завдання, але слід старатися не підкреслювати розмежування учнів по групах.

Як відомо, урок музики складається з трьох, компонентів: хоровий спів, музична грамота і слухання музики. Отже, найважливіші види музичної діяльності учнів на уроці музики — це виконання музики (спів), усвідомлення музичної мови (музична грамота) і сприйняття музики (слухання).

Логічна послідовність усіх компонентів уроку забезпечує систематичний музично-хоровий розвиток учнів. Для них урок повинен бути цілісним, не поділеним на частини процесом музикування, який має свою «драматургію», свою логіку, свою емоційну лінію. Виховні та навчальні цілі уроку музики різноманітні. Тут діти вчаться любити музику, тут вони починають захоплюватись нею, активно, з інтересом працювати, добиваючись певних наслідків. У процесі навчання учні формують свій художній смак, розвивають усі види музичного слуху, пам'яті, набувають музичних знань, вокально-хорових навичок і вмінь.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Розвиток пізнавальних інтересів у початковій школі
Навчання – основна форма розвитку пізнавальної активності молодших школярів. З одного боку, під час навчального процесу школярі здобувають нові знання, які розширюють їхній кругозір, і з др ...

Організація праці викладача, основні вимоги до діяльності викладача вищої школи
Відповідно до законодавства України робочий час педагогічного та науково-педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України. Час виконання навчальних, методичних, наук ...

Вимоги до ігрової діяльності учнів на уроках
Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог: 1. Готовність учнів до участі в грі. (Кожен учень ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net