Аналіз застосування цифрових навчальних засобів на уроках іноземної мови

Нова педагогіка » Цифрові засоби навчання » Аналіз застосування цифрових навчальних засобів на уроках іноземної мови

Сторінка 1

Створення штучного іншомовного середовища в процесі навчання іноземних мов - один із важливих проблемних питань сучасної методики. З них у першу чергу пов'язана реалізація масового навчання двом з чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання та говорінню (умовно-комунікативному або комунікативному). Для досягнення цієї мети використовуються цифрові засоби навчання. Сучасний етап розвитку техніки характеризується переходом до створення багатофункціональних навчальних комплексів і автоматизованих навчальних систем. Під час проведення уроків мною були використані наступні цифрові засоби навчання:

комп’ютер, через який різноманітна інформація подавалася учням, яка супроводжувалася графікою;

інтерактивна дошка, за допомогою якої був проведений урок, який повністю супроводжувався графічними зображеннями та малюнками за тематикою уроку;

проектор, який підвищує рівень наочності в роботі вчителя, а також дав можливість представляти учням результати роботи всьому класу.

фотоапарат, який дав можливість безпосередньо включити в навчальний процес інформаційні образи навколишнього світу.

відео засоби, які забезпечили ефективне комунікативне середовище для виховної роботи та масового заходу.

Практичне використання в навчально-виховному процесі цифрових навчальних засобів передбачає створення спеціальної програми, яка включає комплекс підготовчих та організаційних заходів, що дозволяють реконструювати, перекодувати, відцифрувати зміст навчальних дисциплін, подаючи його у візуальній формі за допомогою сучасної мультимедійної апаратури. Тому ми розробили програму застосування цифрових засобів навчання, яка має чотири етапи її реалізації.

І етап - підготовчий. На підготовчому етапі проводиться навчання роботі із мультимедійною технікою, комп’ютерними програмами, які призначені для проведення презентації, створення схем, слайдів, запису відеофільмів на цифрові носії тощо.

ІІ етап - організаційний. Основними завданнями вчителя на організаційному етапі є: забезпечення мультимедійних кабінетів кабінетів з необхідною мультимедійною апаратурою; апробація сучасних технічних засобів навчання, цифрових засобів, навчальних фільмів під час проведення уроків ІМ.

ІІІ етап - етап реалізаційний. На реалізаційному етапі в навчальний процес впроваджується система цифрових засобів навчання під час викладання навчальних дисциплін.

ІV етап - підсумковий. Підсумковий етап застосування в навчальному процесі цифрових засобів навчання передбачає узагальнення набутого позитивного досвіду в період її практичної реалізації, визначення проблем, перспектив та форм подальшого вдосконалення навчального процесу і забезпечення потреб вчителів іноземної мови у необхідних засобах навчання. Під час педагогічної практики було проведено 20 уроків з іноземних мов (15 з англійської та 5 з китайської), а також, під час викладання, було проведено ряд спостережень та експеримент щодо впровадження цифрових засобів навчання під час викладання ІМ, та були зроблені певні висновки. Основний педагогічний експеримент проходив у гімназії "Оболонь" м. Києва, тривав три тижні. У дослідженні брало участь 20 чоловік, з них 12 хлопців і 8 дівчат у віці від 11 до 13 років. Учасниками експерименту були учні шостих класів, у яких англійська мова - перша іноземна мова, китайська - друга іноземна мова. Дослідження проводилося з метою визначення необхідності викладання уроків ІМ за допомогою цифрових технологій. Після закінчення проходження практики, мною була розроблена анкета, та було проведене анкетування серед учнів у яких я викладала англійську та китайську мову протягом всієї виробничої практики, тобто серед учнів 4-А та 4-Б класу. Анкета повинна була підвести інформативний підсумок мого експерименту. Після аналізу результатів котрі були отримані, ми виявили, що раніше урок англійської мови у дітей відбувався без застосування цифрових технологій. Понад 90% учнів вважають що цифрові технології підвищують інтерес до заняття англійською мовою.60% опитуваних відповіли, що їх викладач зміг би так само викладати уроки за допомогою цифрових засобів навчання.80 % хочуть щоб урок ІМ в них проходив за такою схемою. Майже всі учні відповіли, що застосування цифрових засобів навчання допомогло їм краще засвоїти матеріал нового уроку, а більше половини учнів відповіли, що використовуючи цифрові технології їм було набагато цікавіше готувати домашнє завдання.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Методичні принципи навчання української мови
Поряд із загальнодидактичними принципами в методиці навчання української мови повинні об’єктивно існувати і закономірно функціонувати власне методичні принципи. Виявлення власне методичних ...

Математична газета і математичний куточок в газеті
Математика як наука містить багато цікавого та захопливого, а за змістом - доступного розумінню молодших школярів. Для розширення математичного світогляду учнів, для ознайомлення їх з цікав ...

Сучасне українське виховання: єдність традиції і сьогодення
У сучасних умовах виховний процес у школах України має такі особливості: 1. Спрямованість на формування вільної, всебічно розвиненої особистості учня, на його індивідуальний розвиток у рамк ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net