Аналіз застосування цифрових навчальних засобів на уроках іноземної мови

Нова педагогіка » Цифрові засоби навчання » Аналіз застосування цифрових навчальних засобів на уроках іноземної мови

Сторінка 1

Створення штучного іншомовного середовища в процесі навчання іноземних мов - один із важливих проблемних питань сучасної методики. З них у першу чергу пов'язана реалізація масового навчання двом з чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання та говорінню (умовно-комунікативному або комунікативному). Для досягнення цієї мети використовуються цифрові засоби навчання. Сучасний етап розвитку техніки характеризується переходом до створення багатофункціональних навчальних комплексів і автоматизованих навчальних систем. Під час проведення уроків мною були використані наступні цифрові засоби навчання:

комп’ютер, через який різноманітна інформація подавалася учням, яка супроводжувалася графікою;

інтерактивна дошка, за допомогою якої був проведений урок, який повністю супроводжувався графічними зображеннями та малюнками за тематикою уроку;

проектор, який підвищує рівень наочності в роботі вчителя, а також дав можливість представляти учням результати роботи всьому класу.

фотоапарат, який дав можливість безпосередньо включити в навчальний процес інформаційні образи навколишнього світу.

відео засоби, які забезпечили ефективне комунікативне середовище для виховної роботи та масового заходу.

Практичне використання в навчально-виховному процесі цифрових навчальних засобів передбачає створення спеціальної програми, яка включає комплекс підготовчих та організаційних заходів, що дозволяють реконструювати, перекодувати, відцифрувати зміст навчальних дисциплін, подаючи його у візуальній формі за допомогою сучасної мультимедійної апаратури. Тому ми розробили програму застосування цифрових засобів навчання, яка має чотири етапи її реалізації.

І етап - підготовчий. На підготовчому етапі проводиться навчання роботі із мультимедійною технікою, комп’ютерними програмами, які призначені для проведення презентації, створення схем, слайдів, запису відеофільмів на цифрові носії тощо.

ІІ етап - організаційний. Основними завданнями вчителя на організаційному етапі є: забезпечення мультимедійних кабінетів кабінетів з необхідною мультимедійною апаратурою; апробація сучасних технічних засобів навчання, цифрових засобів, навчальних фільмів під час проведення уроків ІМ.

ІІІ етап - етап реалізаційний. На реалізаційному етапі в навчальний процес впроваджується система цифрових засобів навчання під час викладання навчальних дисциплін.

ІV етап - підсумковий. Підсумковий етап застосування в навчальному процесі цифрових засобів навчання передбачає узагальнення набутого позитивного досвіду в період її практичної реалізації, визначення проблем, перспектив та форм подальшого вдосконалення навчального процесу і забезпечення потреб вчителів іноземної мови у необхідних засобах навчання. Під час педагогічної практики було проведено 20 уроків з іноземних мов (15 з англійської та 5 з китайської), а також, під час викладання, було проведено ряд спостережень та експеримент щодо впровадження цифрових засобів навчання під час викладання ІМ, та були зроблені певні висновки. Основний педагогічний експеримент проходив у гімназії "Оболонь" м. Києва, тривав три тижні. У дослідженні брало участь 20 чоловік, з них 12 хлопців і 8 дівчат у віці від 11 до 13 років. Учасниками експерименту були учні шостих класів, у яких англійська мова - перша іноземна мова, китайська - друга іноземна мова. Дослідження проводилося з метою визначення необхідності викладання уроків ІМ за допомогою цифрових технологій. Після закінчення проходження практики, мною була розроблена анкета, та було проведене анкетування серед учнів у яких я викладала англійську та китайську мову протягом всієї виробничої практики, тобто серед учнів 4-А та 4-Б класу. Анкета повинна була підвести інформативний підсумок мого експерименту. Після аналізу результатів котрі були отримані, ми виявили, що раніше урок англійської мови у дітей відбувався без застосування цифрових технологій. Понад 90% учнів вважають що цифрові технології підвищують інтерес до заняття англійською мовою.60% опитуваних відповіли, що їх викладач зміг би так само викладати уроки за допомогою цифрових засобів навчання.80 % хочуть щоб урок ІМ в них проходив за такою схемою. Майже всі учні відповіли, що застосування цифрових засобів навчання допомогло їм краще засвоїти матеріал нового уроку, а більше половини учнів відповіли, що використовуючи цифрові технології їм було набагато цікавіше готувати домашнє завдання.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Проблема жорстокості у шкільному середовищі
Основним правовим принципом захисту прав дітей є рівність усіх дітей. Рівність означає, що люди, незважаючи на всі їхні індивідуальні особливості та здібності, мають рівні права на повагу й ...

Особливості методики вивчення раціональних нерівностей
Ці класи можна розбити на дві групи. Перша група раціональні нерівності і системи. Найбільш важливими класами відповідні класи нерівностей. Друга група - ірраціональні і трансцендентні нері ...

Принципи виховання громадянина
Досягнення цілей громадянського виховання вимагає дотримання наукового підходу до організації цього процесу, тобто врахування об'єктивних закономірностей його перебігу, взаємодії системи чи ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net