Особливості використання цифрових засобів навчання під час навчання іноземної мови

Нова педагогіка » Цифрові засоби навчання » Особливості використання цифрових засобів навчання під час навчання іноземної мови

Сторінка 1

Методика навчання іноземних мов досліджує цілі і зміст, закономірності, засоби, прийоми, методи і системи навчання, а також вивчає процеси навчання і виховання на матеріалі іноземної мови. Методи і прийоми роботи з цифровими навчальними засобами відповідають загальним вимогам методики навчання іноземним мовам і є її складовою частиною. Використання цифрових навчальних засобів широко застосовуються протягом багатьох років, підпорядковане загальним цілям і змісту процесу навчання іноземної мови, який будується на основі загальної теорії навчання, що враховує психологічні закономірності мислення до пам'яті. Після проходження педагогічної практики у школі, було зроблено висновок, що при навчанні іноземної мови потрібно досить багато допоміжних матеріалів для організації навчально-виховного процесу, як на уроці, так і в позаурочний час. Ці матеріали можуть бути зв'язані з використанням цифрових навчальних засобів, а можуть і не вимагати їх. До допоміжних матеріалів, що не вимагають апаратури відносяться: картинки, предмети, іграшки, таблиці, роздатковий матеріал у вигляді ілюстрованих і неілюстрованої карток із завданнями, які враховують і не враховують індивідуальні особливості учнів. До допоміжних матеріалів, які вимагають технічної оснащеності, відносяться відеоматеріали, фотоматеріали, діафільми, діапозитиви, кінофрагменти. Однак особливу увагу хотілося б приділити сучасним засобам навчання, таким як комп'ютер, проектор та Інтерактивна Дошка. Проаналізувавши досвід роботи вчителів, ми зробили висновок, що одним з цифрових засобів, що постійно розвивається і удосконалюється, який широко використовуються під час навчання іноземної мови, є інтерактивна дошка. Слово "інтерактивна дошка" вже нікого сьогодні не здивує, тому що 100% педагогів знають, про що йде мова: вони не тільки споглядали її, а й спостерігали, як вона працює. Інтерактивні дошки визнані високоефективним аудиторним, діалоговим та цифровим засобом навчання і широко використовуються в 75 країнах світу. Користуючись интерактивною дошкою під час проведення власних уроків я зробила наступні висновки. Призначення інтерактивної дошки:

підвищення ефективності навчального процесу;

надання можливості для взаємодії й обговорення в класі;

розробка цікавих і захоплюючих занять завдяки різноманітному й динамічному використанню ресурсу;

розвиток мотивації;

вирішення навчальних задач усіх типів;

забезпечення роботи з цілим класом або групою дітей;

активізація зорового сприйняття матеріалу;

розвиток просторової уяви;

модернізація методів і форм навчання.

Форми інтерактивного супроводу:

презентації;

відеофільми;

тестові завдання;

інтерактивні вправи;

демонстрації лабораторних робіт;

інтерактивне моделювання процесів тощо;

Переваги для викладачів:

дозволяє викладачам пояснювати новий матеріал із центра класу;

заохочує імпровізацію й гнучкість, дозволяючи викладачам малювати й робити записи поверх будь-яких додатків і веб-ресурсів;

дозволяє викладачам зберігати й роздруковувати зображення на дошці, включаючи будь-які записи, зроблені під час заняття, не затрачаючи при цьому багато часу й сил і спрощуючи перевірку засвоєного матеріалу;

дозволяє викладачам ділитися матеріалами один з одним і знову використати їх;

зручна при роботі у великій аудиторії;

надихає викладачів на пошук нових підходів до навчання, стимулює професійний ріст.

Переваги для учнів:

робить заняття цікавими й розвиває мотивацію;

надає більше можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навичок;

звільняє від необхідності записувати завдяки можливості зберігати й друкувати все, що з'являється на дошці;

учні починають розуміти більше складні ідеї в результаті більше ясної, ефективної й динамічної подачі матеріалу;

дозволяє використати різні стилі навчання, викладачі можуть звертатися до всіляких ресурсів, пристосовуючись до певних потреб;

учні починають працювати більш творчо й стають упевненими в собі;

учням не потрібна клавіатура, щоб працювати із цим устаткуванням, у такий спосіб підвищується залученість учнів початкових класів або дітей з обмеженими можливостями.

Фактори ефективного використання:

забезпечення доступу до інтерактивної дошки, щоб викладачі могли набратися досвіду;

використання дошки не тільки викладачами, але й учнями;

надання викладачеві часу на підготовку до заняття;

тимчасові витрати викладача для того, щоб стати впевненим користувачем і підібрати ресурси для заняття;

обмін ідеями й ресурсами між викладачами;

розташування дошки в класі таким чином, щоб не заважало сонячне світло й ніщо не перебувало між проектором і дошкою;

високий рівень надійності й технічної підтримки, щоб звести до мінімуму можливі проблеми.

Деякі вчителі відмовляються від роботи з інтерактивною дошкою мотивуючи це можливістю її пошкодити. Узагальнимо основні причини негативного ставлення до інтерактивних дошок:

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Середня освіта в Україні
У напрямі формування мережі загальноосвітніх закладів держава гарантує конституційне право для кожного громадянина на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. ...

Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку
Розвиток сучасної української школи ставить нові завдання і вимоги перед тими, хто готує майбутнє нашої держави. Відхід від стереотипізації, перехід до особистісного спрямування, індивідуал ...

Пізнавальний інтерес як особливий вид інтересів молодших школярів
В основі сучасних досліджень пізнавального інтересу лежать праці Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, А.О. Смірнова, Б.М. Теплова, В.Н. Мясіщева, Л.В. Занкова, Д.Н. Узнадзе, Г.С. Щукіної та ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net