Особливості використання цифрових засобів навчання під час навчання іноземної мови

Нова педагогіка » Цифрові засоби навчання » Особливості використання цифрових засобів навчання під час навчання іноземної мови

Сторінка 1

Методика навчання іноземних мов досліджує цілі і зміст, закономірності, засоби, прийоми, методи і системи навчання, а також вивчає процеси навчання і виховання на матеріалі іноземної мови. Методи і прийоми роботи з цифровими навчальними засобами відповідають загальним вимогам методики навчання іноземним мовам і є її складовою частиною. Використання цифрових навчальних засобів широко застосовуються протягом багатьох років, підпорядковане загальним цілям і змісту процесу навчання іноземної мови, який будується на основі загальної теорії навчання, що враховує психологічні закономірності мислення до пам'яті. Після проходження педагогічної практики у школі, було зроблено висновок, що при навчанні іноземної мови потрібно досить багато допоміжних матеріалів для організації навчально-виховного процесу, як на уроці, так і в позаурочний час. Ці матеріали можуть бути зв'язані з використанням цифрових навчальних засобів, а можуть і не вимагати їх. До допоміжних матеріалів, що не вимагають апаратури відносяться: картинки, предмети, іграшки, таблиці, роздатковий матеріал у вигляді ілюстрованих і неілюстрованої карток із завданнями, які враховують і не враховують індивідуальні особливості учнів. До допоміжних матеріалів, які вимагають технічної оснащеності, відносяться відеоматеріали, фотоматеріали, діафільми, діапозитиви, кінофрагменти. Однак особливу увагу хотілося б приділити сучасним засобам навчання, таким як комп'ютер, проектор та Інтерактивна Дошка. Проаналізувавши досвід роботи вчителів, ми зробили висновок, що одним з цифрових засобів, що постійно розвивається і удосконалюється, який широко використовуються під час навчання іноземної мови, є інтерактивна дошка. Слово "інтерактивна дошка" вже нікого сьогодні не здивує, тому що 100% педагогів знають, про що йде мова: вони не тільки споглядали її, а й спостерігали, як вона працює. Інтерактивні дошки визнані високоефективним аудиторним, діалоговим та цифровим засобом навчання і широко використовуються в 75 країнах світу. Користуючись интерактивною дошкою під час проведення власних уроків я зробила наступні висновки. Призначення інтерактивної дошки:

підвищення ефективності навчального процесу;

надання можливості для взаємодії й обговорення в класі;

розробка цікавих і захоплюючих занять завдяки різноманітному й динамічному використанню ресурсу;

розвиток мотивації;

вирішення навчальних задач усіх типів;

забезпечення роботи з цілим класом або групою дітей;

активізація зорового сприйняття матеріалу;

розвиток просторової уяви;

модернізація методів і форм навчання.

Форми інтерактивного супроводу:

презентації;

відеофільми;

тестові завдання;

інтерактивні вправи;

демонстрації лабораторних робіт;

інтерактивне моделювання процесів тощо;

Переваги для викладачів:

дозволяє викладачам пояснювати новий матеріал із центра класу;

заохочує імпровізацію й гнучкість, дозволяючи викладачам малювати й робити записи поверх будь-яких додатків і веб-ресурсів;

дозволяє викладачам зберігати й роздруковувати зображення на дошці, включаючи будь-які записи, зроблені під час заняття, не затрачаючи при цьому багато часу й сил і спрощуючи перевірку засвоєного матеріалу;

дозволяє викладачам ділитися матеріалами один з одним і знову використати їх;

зручна при роботі у великій аудиторії;

надихає викладачів на пошук нових підходів до навчання, стимулює професійний ріст.

Переваги для учнів:

робить заняття цікавими й розвиває мотивацію;

надає більше можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навичок;

звільняє від необхідності записувати завдяки можливості зберігати й друкувати все, що з'являється на дошці;

учні починають розуміти більше складні ідеї в результаті більше ясної, ефективної й динамічної подачі матеріалу;

дозволяє використати різні стилі навчання, викладачі можуть звертатися до всіляких ресурсів, пристосовуючись до певних потреб;

учні починають працювати більш творчо й стають упевненими в собі;

учням не потрібна клавіатура, щоб працювати із цим устаткуванням, у такий спосіб підвищується залученість учнів початкових класів або дітей з обмеженими можливостями.

Фактори ефективного використання:

забезпечення доступу до інтерактивної дошки, щоб викладачі могли набратися досвіду;

використання дошки не тільки викладачами, але й учнями;

надання викладачеві часу на підготовку до заняття;

тимчасові витрати викладача для того, щоб стати впевненим користувачем і підібрати ресурси для заняття;

обмін ідеями й ресурсами між викладачами;

розташування дошки в класі таким чином, щоб не заважало сонячне світло й ніщо не перебувало між проектором і дошкою;

високий рівень надійності й технічної підтримки, щоб звести до мінімуму можливі проблеми.

Деякі вчителі відмовляються від роботи з інтерактивною дошкою мотивуючи це можливістю її пошкодити. Узагальнимо основні причини негативного ставлення до інтерактивних дошок:

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Вимоги до тестових завдань з граматики їх класифікація
Тести з граматики створюються, щоб визначити рівень знань, умінь і навичок учнів у питаннях, що стосуються усього – від флексій (bottle – bottles, bake – baked) до синтаксису. Синтаксис вкл ...

Результати запропонованої методики та розробка практичних рекомендацій
Здійснивши впровадження нашої системи роботи з використанням активного відпочинку на навчальний рік, ми повторно провели діагностування рівня емоційного навантаження на дітей під час провед ...

Види мовлення
Мовлення буває різне: писемне, усне, зовнішнє і внутрішнє. Усне мовлення - мовлення, що вимовляється, висловлюється за допомогою звуків, тобто - це первинна форма існування мови Писемне мов ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net