Призначення та застосування цифрових навчальних засобів

Нова педагогіка » Цифрові засоби навчання » Призначення та застосування цифрових навчальних засобів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Сучасна освіта вимагає зміни підходів до навчання. Перш за все, слід домогтися максимальної активізації і візуалізації навчання. Цьому сприяє застосування різних цифрових навчальних засобів, що дозволяють скоротити час викладення потрібної інформації і сучасні технології в освіті, що полегшують подачу матеріалу. Нові технології впливають на всі компоненти системи навчання: цілі, зміст, методи і організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки, а саме: розвиток інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності людини. Великі можливості містяться у використанні цифрових навчальних засобів під час навчання іноземної мови. Цифрова освіта, інтегрована в навчальні предмети збагачує навчальний процес новими формами, методами і прийомами роботи, що дозволяють активізувати пізнавальну діяльність учнів. Працюючи над мультимедіа проектами, учні отримують досвід використання сучасних цифрових засобів, з одного боку, з іншого боку - набувають навички індивідуальної та колективної роботи. На думку вченого Р. Попова, сучасне обладнання - це широкий спектр високоефективних цифрових навчальних засобів. Окрім комп'ютерів, які дають можливість змоделювати багато процесів і тим самим дозволяє на практиці реалізувати знання учнів, це: цифрові проектори - для відображення комп'ютерної інформації та відео; проекційні екрани - різноманітних моделей; слайд - проектори; копі-дошки - для тиражування записаного на дошці; інтерактивні дошки, що дають можливість прямо на дошці змінювати демонстраційні електронні матеріали; документ-камери - настільні відеокамери для демонстрації об'єктів і слайдів за допомогою цифрового проектора; навіть найпростіший цифровий фотоапарат істотно полегшує учням отримання ілюстративних матеріалів для своїх робіт, дозволяє їм зафіксувати результати, а вчителеві - поповнити наявні бази цифрових зображень або створити нові. Всі цифрові навчальні засоби мають певні функції. Вони взаємодоповнюють один одного, а також виділення їх досить умовне. Дослідниця Г. Коджаспірова виділяє наступні функції:

- комунікативна, тобто функція передачі інформації.

- управлінська, що передбачає підготовку учнів до виконання завдань та організацію їх виконання (відбір, систематизація, впорядкування інформації), отримання зворотного зв'язку в процесі сприйняття і засвоєння інформації та корекцію цих процесів.

- коумулятивна, тобто зберігання, документалізація і систематизація навчальної та навчально-методичної інформації. Це здійснюється через комплектування та створення фоно- та відеотек, накопичення, зберігання та передачу інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій.

- науково-дослідна функція, пов'язана з перетворенням отриманої за допомогою технічних засобів навчання інформації учнями з дослідницькою метою і пошуком варіантів використання цифрових засобів навчання і виховання педагогами, моделюванням змісту і форм подачі інформації . Як вже згадувалося, існує широкий спектр цифрових навчальних засобів, що забезпечують подачу і сприйняття інформації, призначеної для зору. Використання цифрових технологій у навчанні іноземних мов, а саме комп'ютерів має переваги над традиційним навчанням. Застосування комп’ютерів на уроках іноземної мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу, засвоюється значно більша кількість матеріалу, ніж при традиційному навчанні. Крім того, цей матеріал закріплюється міцніше. Якщо у вчителя в наявності є комп’ютер, то він (вона) можуть подавати різноманітну інформацію, яка супроводжується графікою (статичне зображення, малюнки, фотографії, схеми, таблиці, мультиплікація, динамічне зображення, відеофрагменти). Все частіше в навчальних закладах можна почути термін "Інтерактивна дошка" і навіть "Мультимедійна дошка". При цьому інтерактивна дошка у більшості випадків при поверховому ознайомленні з нею сприймається як деякий самодостатній пристрій, який з якоїсь причини підключений до комп'ютера й інколи - до мультимедійного проектора. Інтерактивна дошка (ІД) являє собою периферійний пристрій комп’ютера і виконує роль додаткового комп’ютерного монітора. ІД відрізняється від звичайного монітора поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри - для зручності в роботі з аудиторією. Інтерактивна дошка стала особливою середовищем, з якої вчитель може отримати дуже багато освітніх можливостей, будувати з її допомогою урок, реалізуючи необхідну тактику. Крім того, важливо щоб зберігався рівень креативності - щоб учень активно брав участь у роботі - всім цим вимогам відповідає інтерактивна дошка. Учитель, керуючи дошкою, може втілювати навчальний матеріал як деякі (заздалегідь підготовлені) ідеї, які учні в процесі зворотного зв'язку можуть модифікувати і виконувати у властивій їм формі . Також доцільним є застосування на уроках презентацій Power Point з текстом по темі уроку і малюнками, які за допомогою Інтерактивної дошки видно усім учням класу, навіть з останніх парт. Діафільми за своїм дидактичним значенням набагато багатші кіно. Навчальні кінофільми є не тільки носієм інформації, але в поєднанні з зображенням впливають на інтелект людини, і на його почуття, що значно підвищує ефективність навчання. Навчальне телебачення - спосіб передачі на відстані навчальної зорової і звукової інформації через систему відкритих і замкнутих телевізійних систем. Навчальні телевізійні передачі - це передачі, створювані по темі навчальної програми і призначені для використання безпосередньо на уроці, а також при проведенні факультативних занять і позакласних заходів. Демонстрація по телебаченню іншомовного мовленнєвого образу здійснюється на основі драматизації діалогу, разового обміну репліками, запозиченими з природного спілкування чи художнього твору, окремо монологічного висловлювання, цільного комунікативного сюжету у вигляді інсценування розповіді або епізоду з повісті або роману, а також цільного драматургічного твору. Тут активною є роль диктора-викладача, який коментує висловлювання, вказуючи на їх мовні особливості. Аудіовізуальна програма управління засвоєнням іншомовних мовних образів (часткові або цілісні мовленнєві висловлювання - репліки) за своєю структурою нагадує машинні програми. Наприклад, на заняттях з англійської мови студентів дається вказівка ​​поставити розділові питання до реплік. На екрані дві дійові особи - диктори А. і Б.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури
Перевірка і оцінка рефератів в частині лекційного курсу, який самостійно проробляється. Індивідуальна співбесіда із студентом на консультаціях. Проведення навчальних конкурсів і олімпіад на ...

Казка як об’єкт наукових досліджень
Об’єктом наукового дослідження казка і казкотворчість стають у ХІХ ст., здебільшого цей феномен вивчають в контексті гуманітарних наук, зокрема філології, історії, філософії, культурології. ...

Основні принципи і завдання безперервної освіти
В основі функціонування безперервної освіти лежать такі принципи, що визначають його специфіку: гуманізму, демократизму, мобільності, випередження, відкритості, безперервності. Принцип гума ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net