Педагогічні умови використання самостійної роботи учнів у навчальному процесі

Нова педагогіка » Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів » Педагогічні умови використання самостійної роботи учнів у навчальному процесі

Сторінка 12

Таблиця 2.

Порівняльні можливості різних методів навчання

Методи навчання

Задачі, які розв`язуються під час навчання

Необхідний темп навчання

Формування

Розвиток

Теоретичних знань

Фактичних знань

Практичних і трудових умінь

Абстрактного мислення

Наочно-образного мислення

Самостійності мислення

Пам`яті

Мовлення

Робота під керівництвом вчителя

Самостійна робота

+!

+

+

+!

+

+!

+

+

+

+

+

+!

+

+!

+

+

Швидкий

Середній

Репродуктивні

Проблемно-пошукові

+

+!

+!

+

+!

-

+

+!

+!

-

-

+!

+!

+

+

+!

Швидкий

Повільний

Індуктивні

Дедуктивні

+

+!

+!

+

+!

-

+

+!

+!

+

+

+

+

+

-

+

Повільний

Швидкий

Словесні

Наочні

Практичні

+!

-

-

+!

+

+

-

+

+!

+!

-

-

-

+!

+

-

+

+!

+

+!

+

+!

-

-

Швидкий

Середній

Середній

Позначки:

+! – використовувати дуже ефективно.

+ - в цілому роз`язує дану задачу.

- - розв`язує дану задачу менш ефективно, ніж інші методи цієї групи.

Таблиця 3.

Узагальнююча характеристика суттєвих признаків самостійних робіт різного типу

Типи самостійних робіт

Рівні системи супідрядних понять, які лежать в основі даного типу самостійної роботи

Особливості пізнавальної діяльності

Характер і степінь самостійності учня в процесі діяльності

 

1.Самостійні роботи по зразку

Поняття, які описують факти імпіричної д-сті

Вирізнення, впізнавання, розрізнення, встановлення подібності, текстове

відтворення або підведення нового факту під уже відоме поняття на основі даних, представлених безпосередньо (в явному вигляді) в самій задачі.

Рішення типових задач, прикладів, виконання різних вправ за зразком і алгоритмом. находження готових відповідей в тексті:

- співставлення простих планів, тем,які розробляються, відбір і систематизація учбового матеріалу і його письмове і усне оформлення по складених взірцях і прикладах;

- оформлення ілюстрацій до вивчених питань за зразком і рекомендаціях учителя;

- проведення спостережень, лабораторних робіт, дослідів за зразком і рекомендаціях вчителя;

- виготовлення окремих предметів та їх частин за зразком та інструкціям.

 

2.Реконструктивні самостійні роботи

Поняття, які пояснюють суть окремих явищ

Осмислення і видозмінення

відображення внутрішньої

структури об'єкта, що

пізнається, опис і аналіз дій з

об'єктом, припущення і аналіз

можливих їх наслідків

Використання текстових формулювань в нових поєднаннях, усне і письмове їх відтворення на основі збільшення джерел їх інформації;

- відбір і систематизація учбового матеріалу на основі його реконструкції вичленовування головного письмового і усного його оформлення; - складання складних планів за окремими темами уроків, пересічним темам, просте конспектування тощо; - тренування у вирішенні задач, застосування правил тощо в різних ситуаціях, придумування самостійних прикладів, складення задач, тез тощо.

 

3. Варіативні самостійні роботи на примінення понять науки

Фундаментальні поняття тої чи іншої наукової області, які розкривають взаємозв'язок між різними областями знань, які характеризують відповідну сферу д-сті та відображають логічну структуру перемінних систем знань

Знання виступають в якості інструмента пізнання, завдяки чому учень на основі своїх власних дидуктивних висновків здобуває нову інформацію, застосовуючи пізнаний закон або поняття до пояснення вивчених явищ в змінених ситуаціях

Застосування фундаментальних понять (категорій) тої чи іншої наукової області до вирішення певного класу задач логического, експериментального, дослідницького или виробничо-трудового характеру, по ходу яких вишукуються способи, методи, технічні засоби для розкриття, ілюстрування тощо нових сторін вивчення явищ даного класу.

4. Творчі самостійні роботи

Описуючі, пояснюючі поняття і фундаментальні поняття тої чи іншої наукової області в поєднанні з поняттями, які характеризують всю діяльність в цілому і загальні принципи її пізнання

Діяльність набуває гнучкого пошукового характеру в плані переносу знань і способів на рівні трансформації раніше засвоєних програм діяльності для рішення творчих задач і відкриття принципів (ідей) рішень, які приводять до отримання суттєво нової інформації

Розкриття нових сторін вивчення явищ, об'єктів подій і висловлення власних суджень, оцінок на основі всестороннього аналізу вихідних даних задачі, яка вирішається; - самостійна розробка тематики і методики дослідницької, експериментальної роботи і її виконання, самостійне проектування і виготовлення окремих предметів і їх частин, виділення і формулювання проблем в заданій ситуації, постановка нових проблем, висунення гіпотези і розробка плану їх вирішення.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13

Рекомендуємо почитати:

До проблеми формування рецептивних граматичних навичок читання англійською мовою
Розглядається проблема формування рецептивних граматичних навичок читання на базі зорових і мовленнєво-рухових аналізаторів, становлення динамічних стереотипів, взаємодія буквенно-графічних ...

Стан використання міжпредметних зв’язків в процесі трудового навчання
Трудове навчання має тісний зв’язок з шкільними предметами, які передбаченні навчальним планом школи. На уроках праці учні мають можливість застосовувати на практиці знання й уміння, набуті ...

Загальні рекомендації щодо техніки діалогу
1. Формулюйте ясні, стиснуті, змістовні фрази. 2. Звертайтесь до учасників на ім'я. 3. Не дозволяйте собі коментарії, проміжні оцінки щодо висловлювання учасників. 4. Виявляйте повагу та ув ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net